of 63908 LinkedIn

De nieuwe Wet inburgering: wachten is geen optie

De nieuwe Wet inburgering: wachten is geen optie
BMC 3 reacties

De nieuwe Wet Inburgering wordt niet 1 januari 2021, maar met ingang van 1 juli 2021 ingevoerd. Vanaf die datum zijn gemeenten verantwoordelijk voor de inburgering van hun nieuwkomers. Voor veel gemeenten zijn de kaders van de nieuwe Wet echter nog onduidelijk. Toch is het zaak nu al een strategie te formuleren en samenwerkingspartners te zoeken, om zo snel mogelijk leerroutes en opleidingsplaatsen voor te bereiden en zodoende klaar te zijn voor de veranderopgave. BMC kan hierbij ondersteuning bieden.

Grote maatschappelijke opgave voor gemeenten
Gemeenten juichen het doel van het nieuwe inburgeringsstelsel toe: Mensen die verplicht moeten inburgeren doen snel en volwaardig mee in de maatschappij, bij voorkeur via betaald werk. Het is nu aan de gemeenten om een strategie te formuleren voor deze grote maatschappelijke opgave. Momenteel is de instroom van statushouders laag, wat betekent dat gemeenten samenwerking met andere gemeenten moeten zoeken om voldoende kwaliteit te kunnen bieden. Denk bijvoorbeeld aan een gezamenlijke inkoopstrategie van leerroutes en het inburgeringsaanbod om met voldoende volumes passende partijen te vinden. Het besluit om Turkse nieuwkomers onder de inburgeringsplicht te laten vallen, zorgt ook voor een nieuwe doelgroep. Dit maakt het formuleren van een strategie er niet makkelijker op.

Onduidelijke kaders
Daar komt bij dat de kaders van de nieuwe Wet Inburgering nog onduidelijk zijn: Wat wordt de (wettelijke) taak en hoeveel budget krijgt de gemeente hiervoor? Op Prinsjesdag jl. is extra geld voor de Asielketen beschikbaar gesteld, maar duidelijkheid over de voorbereidingskosten voor de inburgering ontbreekt nog. Na het meireces van de Tweede Kamer komt het Rijk overigens met duidelijkheid over gegevensuitwisseling en de definitieve wettekst en onderliggende regelgeving en volgt duidelijkheid over de invoerings- en uitvoeringskosten. Met iets meer dan een jaar te gaan wordt het een hele uitdaging om tijdig klaar te zijn voor de nieuwe taken. Het verschuiven van de datum van 1 januari 2021 naar 1 juli 2021 voor het nieuwe stelsel geeft gemeenten iets meer tijd en ruimte. Ondanks de onduidelijkheid en dreigende onuitvoerbaarheid is wachten geen optie.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Petra op
Ik krijg toch onderhand ernstige vermoedens dat 'Den Haag' bezig is het de gemeenten expres moeilijker te maken door steeds meer zaken over de schutting te kiepen zonder duidelijke opdracht en voldoende budget....

Door Pieter (medewerker grond- en strandzaken) op
Vergeten we in dit traject niet mee te nemen de grootste groep inburgeraars, de Buitenlandse Partners (BP) c.a. van Nederlanders/Schengen-ingezetenen?
Door Spijker (n.v.t.) op
Het invoeren van wetgeving zonder dat er goede afspraken (o.a. overeenstemming over financiën en uitvoering) zijn gemaakt met de uitvoerende bestuurslaag is onbehoorlijk bestuur.

Contactgegevens

AfbeeldingBezoekadres:

Databankweg 26,

3821 AL Amersfoort

Postadres:

Postbus 490

3800 AL Amersfoort

 

Tel.nr.(033) 496 52 00

www.bmc.nl

info@bmc.nl


Meer nieuws

Training en opleiding

Whitepapers

Advies en onderzoek

Onze bloggers