of 63000 LinkedIn

Wat is de rol van de griffie bij raadsverkiezingen?

Wat is de rol van de griffie bij raadsverkiezingen? Verschil in rolopvatting per gemeente
Bestuursacademie Nederland Reageer

Eén van de taken van de griffie is ondersteuning bij gemeenteraadsverkiezingen. De publiciteitscampagne, proces van kandidaatstelling en zaken als opkomstbevordering. Daarbij is de griffie bij verkiezingen zo neutraal mogelijk.

De griffie heeft vooral een informerende en faciliterende rol, er zit dan ook veel voorbereiding in de publiciteitscampagne en de inwerkprogramma’s. Volgen de Kieswet moet de gemeenteraad geïnformeerd worden over de uitslag. Als er iets niet volgens de regels verloopt, wordt er actie worden ondernomen.


Militaire operatie

Naast de voorbereidingen speelt de griffie ook een belangrijke rol in de korte periode tussen de verkiezingsuitslag en het aantreden van de nieuwe raad. Dat duurt namelijk maar één week, waarin veel verschillende zaken moeten worden geregeld. Dat is voor de griffie bijna een militaire operatie. Raadsleden moeten hun raadslidmaatschap aanvaarden, nevenfuncties en onverenigbare belangen moeten in kaart worden gebracht en allerlei formulieren moeten worden ingevuld.


Verschil in rolopvatting per gemeente

Griffiers zien zich als spin in het web bij activiteiten rond de raadsverkiezingen, daarover zijn ze het allemaal eens. Ze worden meer 'procesregisseurs', maar de invulling van hun rol varieert wel sterk per gemeente, zo blijkt uit een enquête onder 119 griffiers.
 

  • Opkomst bevorderen: steeds meer middelen worden ingezet voor opkomstbevordering. Dat gebeurt met huis-aan-huisbladen en verkiezingsdebatten en ook digitaal kan er meer. Ook organiseert tegenwoordig elke gemeente wel een verkiezingsdebat. Zo´n 70 procent van de griffiers zien opkomstbevordering dan ook als hun taak tijdens verkiezingen.
  • Rol burgemeester: in veel gemeenten was deze vrij beperkt en ouderwets. Tegenwoordig krijgt hij meer een adviserende rol bij de formatie. Griffiers verwachten allemaal dat de burgemeester geïnformeerd wordt over de formatie en een advies- of klankbordrol spelen.
  • Overdracht: veel meer griffiers verwachten dat er een overdrachtsdocument wordt opgesteld voor de raad en de onderhandelaars. Dat is van belang bij de informatie.
  • Inwoners stimuleren: opvallende uitkomst van de enquête is dat meer dan de helft van de griffiers het niet als zijn taak ziet om inwoners te stimuleren zich kandidaat te stellen voor de raad, of heeft er niet de ruimte voor.
  • Regie van het proces: de regisseursrol is nu meer van nature bij de griffie terecht gekomen voor wat betreft het aansturen van het proces. Maar dat is natuurlijk wat anders dan de inhoud. De gemeentesecretaris blijft de informatieverstrekker.

 
Dat er landelijk duidelijk verschillen zijn in de invulling van de rol van griffies bij verkiezingen hangt af van de raadscultuur. Met een ambitieuze raad zal de griffie een sterkere rol spelen. De competenties (link) om de rol van griffier goed uit te kunnen voeren blijven hetzelfde.
 
Bent u opgewassen tegen de veeleisende taken van de griffier tijdens gemeenteraadsverkiezingen? Met één van onze griffie opleidingen en trainingen van Bestuursacademie Nederland kunt u uw kennis en vaardigheden bijscholen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Afbeelding

Meer weten over onze trainingen en opleidingen?

Kijk op onze website www.bestuursacademie.nl.

Persoonlijk studieadvies

Wilt u weten welke opleiding of training het best bij u past? Vraag dan een persoonlijk studieadvies aan. We nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

 

Heeft u vragen dan kunt u ons ook bereiken via info@bestuursacademie.nl of 035 – 760 48 50.

Bloggers

Whitepapers

In één dag weer helemaal op de hoogte

Op de hoogte blijven van alle relevante wijzigingen en ontwikkelingen in uw vakgebied? Kom naar een van de actualiteitendagen. In één dag bent u weer helemaal bij en weet u wat die ontwikkelingen betekenen voor uw dagelijkse praktijk. 

Meer nieuws

Maatwerk

De Bestuursacademie Nederland organiseert opleidingen en trainingen op maat. Op basis van uw wensen en de leerdoelen in uw organisatie stellen we scherpe opleidings- en trainingsprogramma’s samen. We voeren deze trajecten uit waar en wanneer u dat wenst.

 

Laat uw opleidings- of trainingswensen bij ons achter en we nemen snel contact met u op om de mogelijkheden te bespreken.

Veranderende rol van de overheid

Verwijten aan het adres van burgers dat zij zich niet betrokken voelen bij de publieke zaak of hun verantwoordelijkheid niet nemen, zijn misplaatst. De vitale samenleving, waarin mensen zich volop inzetten, bestaat al. Dat schrijft de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) in zijn advies ‘Loslaten in vertrouwen. Naar een nieuwe verhouding tussen overheid, markt en samenleving.’ In de nieuwe situatie maakt de overheid een bewuste keuze welke rol zij wil spelen bij initiatieven die in de samenleving ontstaan.

 

Wij helpen overheidsorganisaties om te gaan met de veranderende rol van de overheid.