of 59561 LinkedIn

De Omgevingswet: wat verandert er nou eigenlijk?

De Omgevingswet: wat verandert er nou eigenlijk wezenlijk ten opzichte van de huidige praktijk?
Bestuursacademie Nederland Reageer

Als ik tegenwoordig bij gemeenten langskom om cursussen te geven over de komende Omgevingswet, hoor ik vaak bij aanvang al een opmerking als: “Ja, we hebben al enkele bijeenkomsten over de Omgevingswet achter de rug, maar kunt u ons nu eindelijk eens duidelijk maken wat er wezenlijk verandert ten opzichte van de huidige praktijk?“

Deze vraag wordt vooral gesteld door mensen die zich bezighouden met de uitvoering van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Bij het maken van bestemmingsplannen moeten zij voldoen aan bijvoorbeeld de wettelijke eisen van een Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV). Het bestemmingsplan moet hierbij zowel uitvoerbaar zijn als voldoen aan de eisen van een goede ruimtelijke ordening. De voorbereidingen van het maken van een bestemmingsplan kost dan ook veel tijd en geld. Als het bestemmingsplan sneuvelt bij de Raad van State, moet het werk ook nog eens geheel of gedeeltelijk opnieuw worden gedaan. 

Naast deze planpraktijk staat de praktijk van de vele zogenoemde principe-verzoeken. Dit zijn initiatieven die afwijken van een geldend bestemmingsplan en waaraan medewerking wordt verleend door met een vergunning van het bestemmingsplan af te wijken of met een herziening van het bestemmingsplan, een postzegelplan. Weliswaar worden de kosten voor deze afwijkingen zo veel mogelijk in rekening gebracht bij de initiatiefnemer, maar het blijft een arbeidsintensief proces voor de gemeente.  Nu wordt er in het kader van de Omgevingswet wel gepropageerd dat we deze initiatieven straks welwillender tegemoet moeten treden: "ja mits" in plaats van "nee tenzij". Maar een beetje ingewijde weet dat dat in de huidige praktijk ook al het geval is. Wat is dan het verschil met de nieuwe Omgevingswet? Een terechte vraag lijkt me.

Deze praktijk wijzigt dan ook niet. Met de komst van de Omgevingswet is de toetsing van initiatieven nog steeds aan de orde van de dag. Sterker nog, dat is de regel onder de Omgevingswet. Het Omgevingsplan is eigenlijk een misleidende term, want het is een regeling voor de beoordeling van initiatieven. Het is een verordening en geen plan dat beoogt in een blauwdruk de ruimtelijke ontwikkeling vast te leggen. Een omgevingsplan kan dan ook niet worden vergeleken met een globaal bestemmingsplan in de huidige Wet ruimtelijke ordening.  Het Omgevingsplan heeft een andere betekenis en een veel bredere reikwijdte, omdat het in principe alle regels over de fysieke leefomgeving omvat.

Het is dan ook terecht dat de vraag wordt gesteld wat er verandert door de komst van de Omgevingswet. Onder de Omgevingswet wordt toetsing van initiatieven tot hoofdregel verheven. We maken geen dure bestemmingsplannen meer. Waar we wel gevoel voor moeten krijgen, is de wijze waarop een Omgevingsplan straks moet worden opgesteld, waarmee moeten we rekening houden en aan welke eisen moet het Omgevingsplan voldoen?

De VNG heeft in het kader van het programma ‘Aan de slag met de Omgevingswet’ het interbestuurlijke project ‘Handvatten voor het omgevingsplan’ geïnitieerd, dat modellen en voorbeelden voor omgevingsplannen ontwikkelt. Deze worden wel bouwstenen en staalkaarten genoemd.  De bedoeling is om elf staalkaarten te ontwikkelen van ­gebiedstypen waarmee gemeenten aan de slag kunnen bij hun omgevingsplannen. Wellicht wordt voor velen dan pas duidelijk wat de Omgevingswet daadwerkelijk gaat betekenen voor hun dagelijkse werk.

Kees van Alphen, docent omgevingsrecht van Bestuursacademie Nederland

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Afbeelding

Meer weten over onze trainingen en opleidingen?

Kijk op onze website www.bestuursacademie.nl.

Persoonlijk studieadvies

Wilt u weten welke opleiding of training het best bij u past? Vraag dan een persoonlijk studieadvies aan. We nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

 

Heeft u vragen dan kunt u ons ook bereiken via info@bestuursacademie.nl of 035 – 760 48 50.

Bloggers

Whitepapers

In één dag weer helemaal op de hoogte

Op de hoogte blijven van alle relevante wijzigingen en ontwikkelingen in uw vakgebied? Kom naar een van de actualiteitendagen. In één dag bent u weer helemaal bij en weet u wat die ontwikkelingen betekenen voor uw dagelijkse praktijk. 

Meer nieuws

Maatwerk

De Bestuursacademie Nederland organiseert opleidingen en trainingen op maat. Op basis van uw wensen en de leerdoelen in uw organisatie stellen we scherpe opleidings- en trainingsprogramma’s samen. We voeren deze trajecten uit waar en wanneer u dat wenst.

 

Laat uw opleidings- of trainingswensen bij ons achter en we nemen snel contact met u op om de mogelijkheden te bespreken.

Veranderende rol van de overheid

Verwijten aan het adres van burgers dat zij zich niet betrokken voelen bij de publieke zaak of hun verantwoordelijkheid niet nemen, zijn misplaatst. De vitale samenleving, waarin mensen zich volop inzetten, bestaat al. Dat schrijft de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) in zijn advies ‘Loslaten in vertrouwen. Naar een nieuwe verhouding tussen overheid, markt en samenleving.’ In de nieuwe situatie maakt de overheid een bewuste keuze welke rol zij wil spelen bij initiatieven die in de samenleving ontstaan.

 

Wij helpen overheidsorganisaties om te gaan met de veranderende rol van de overheid.

Mystery Burger: de podcast

Even genoeg naar uw scherm gestaard?  Beluister vanaf nu de columns van de Mystery Burger als podcast!