of 61043 LinkedIn

Aanpak laaggeletterdheid kabinet is niet voldoende

Aanpak laaggeletterdheid kabinet is niet voldoende. In Nederland hebben naar schatting 2,5 miljoen mensen moeite met taal, rekenen en digitale vaardigheden
Bestuursacademie Nederland 1 reactie

In Nederland hebben naar schatting 2,5 miljoen mensen moeite met taal, rekenen en digitale vaardigheden. Dat is een enorm maatschappelijk probleem, maar het kabinet ziet de urgentie van dit probleem niet voldoende in. Dat stelt de Sociaal-Economische Raad (SER) in een advies aan de regering.

Urgentie aanpak laaggeletterdheid

De raad stelt in haar advies dat laaggeletterdheid om economische en sociale redenen sneller moet worden teruggedrongen. Zonder gerichter beleid zal het aantal laaggeletterden de komende jaren waarschijnlijk toenemen door de vergrijzing en de komst van nieuwkomers. Om het aantal laaggeletterden echt te verminderen is een structurele aanpak nodig, met meer middelen en een lange adem. “Er is echt een professionaliseringsslag nodig. Zeker in een tijd waarin zoveel wordt gesproken over een leven lang leren moet het bestrijden van laaggeletterdheid prioriteit krijgen”, aldus de SER.
 

Investeren in een landelijke aanpak 

In plaats van de verantwoordelijkheid op gemeenten af te schuiven, adviseert de SER om meer landelijk de regie te voeren vanuit het kabinet. Lokaal beleid komt niet in alle gemeenten van de grond. Een groot deel van de gemeenten geeft aan dat het lastig is om een stevige regionale educatieve agenda voor volwasseneneducatie neer te zetten. SER pleit dan ook voor landelijke kaders. Vervolgens kan de uitvoering op regionaal niveau plaatsvinden. 
 

Meer geld nodig

Bovendien is de 84 miljoen euro van het kabinet te weinig om 2,5 miljoen mensen te kunnen helpen. Het lijkt er eerder op dat om de problemen op te lossen het dubbele budget nodig is. Het begint echter met het budget effectiever in te zetten. Daarom adviseert de SER dat gemeenten beter moeten samenwerken, met werkgevers, maatschappelijke organisaties en onderwijs om de complexe problemen aan te pakken.
 

Voldoende aanbod

Volgens de SER is het belangrijk dat er in alle gemeenten een goed en bereikbaar aanbod is van cursussen voor laaggeletterden. Ook moet de kwaliteit van cursussen worden verbeterd, en worden gezorgd dat er voldoende geld is om zoveel mogelijk laaggeletterde mensen met passende scholing te helpen. De cursussen moeten worden gegeven door voldoende en goed opgeleide docenten.
 

Regionaal samenwerken

Meer maatwerk is noodzakelijk om mogelijke andere problemen aan te pakken die veroorzaakt worden door laaggeletterdheid, zoals armoede, gebrek aan zorg of een slechte woonsituatie. Hierbij is niet alleen de overheid aan zet. Ook werkgevers, maatschappelijke organisaties en vakbonden kunnen hierbij een belangrijke rol spelen. Zo kunnen werkgevers hun laaggeletterde medewerkers opleidingen op maat bieden. Ook vakbonden kunnen via de O&O fondsen bijdragen aan scholing binnen bedrijven. Naast de regionale aanpak is kennisuitwisseling nodig, bijvoorbeeld door een kenniscentrum in te richten.
 

Meer weten?

Wilt u het rapport van de SER teruglezen? Klik dan hier.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Mariska van Leeuwen (adviseur publieke gezondheid) op
Ik ben heel nieuwsgierig hoe vergrijzing kan bijdragen aan laaggeletterdheid. Ik lees het als wanneer je ouder wordt, je dan opeens laaggeletterd wordt. Dat kan niet kloppen dus ik hoor graag hoe het wel is bedoeld
mvg mariska

Afbeelding

Meer weten over onze trainingen en opleidingen?

Kijk op onze website www.bestuursacademie.nl.

Persoonlijk studieadvies

Wilt u weten welke opleiding of training het best bij u past? Vraag dan een persoonlijk studieadvies aan. We nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

 

Heeft u vragen dan kunt u ons ook bereiken via info@bestuursacademie.nl of 035 – 760 48 50.

Bloggers

Whitepapers

In één dag weer helemaal op de hoogte

Op de hoogte blijven van alle relevante wijzigingen en ontwikkelingen in uw vakgebied? Kom naar een van de actualiteitendagen. In één dag bent u weer helemaal bij en weet u wat die ontwikkelingen betekenen voor uw dagelijkse praktijk. 

Meer nieuws

Maatwerk

De Bestuursacademie Nederland organiseert opleidingen en trainingen op maat. Op basis van uw wensen en de leerdoelen in uw organisatie stellen we scherpe opleidings- en trainingsprogramma’s samen. We voeren deze trajecten uit waar en wanneer u dat wenst.

 

Laat uw opleidings- of trainingswensen bij ons achter en we nemen snel contact met u op om de mogelijkheden te bespreken.

Veranderende rol van de overheid

Verwijten aan het adres van burgers dat zij zich niet betrokken voelen bij de publieke zaak of hun verantwoordelijkheid niet nemen, zijn misplaatst. De vitale samenleving, waarin mensen zich volop inzetten, bestaat al. Dat schrijft de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) in zijn advies ‘Loslaten in vertrouwen. Naar een nieuwe verhouding tussen overheid, markt en samenleving.’ In de nieuwe situatie maakt de overheid een bewuste keuze welke rol zij wil spelen bij initiatieven die in de samenleving ontstaan.

 

Wij helpen overheidsorganisaties om te gaan met de veranderende rol van de overheid.