of 64003 LinkedIn

Groningse aardbevingsgebied. De motieven om te verhuizen

Te koop. Redenen om een woning te koop te zetten en verhuisbewegingen. Motieven van verkopers in het Groningse aardbevingsgebied
Atlas Research 2 reacties

Redenen om een woning te koop te zetten en verhuisbewegingen.

Wat zijn de motieven van verkopers in het Groningse aardbevingsgebied om te willen verhuizen en hun woning te koop te zetten? En waar verhuizen deze mensen naartoe? Deze vragen worden beantwoord in dit onderzoek. 

Daarvoor is gebruikgemaakt van een database met informatie over en interviews met de 6421 personen die hun woning in het Groningse aardbevingsgebied verkocht hebben én een aanvraag hebben gedaan voor compensatie van waardeverlies in het kader van de Regeling Waardedaling. De interviews met verkopers zijn gecodeerd zodat ze voor kwantitatieve analyse geschikt zijn.

 

Uit dit onderzoek blijkt dat aan de levensfase gerelateerde redenen zoals groter of juist kleiner willen wonen, leeftijd en/of gezondheid en nalatenschap de belangrijkste redenen voor mensen in het Groningse aardbevingsgebied zijn om een huis te koop te zetten. Bovengenoemde redenen beslaan opgeteld meer dan de helft van de genoemde motieven die voor dit onderzoek geanalyseerd zijn. Overige herhaaldelijk genoemde redenen zijn (op volgorde van voorkomen): werk, nieuwe relatie en/of scheiding, terug willen naar roots en/of familie, aardbevingen en overlijden van de partner.

 

Ruim vijf procent van de ondervraagden heeft zijn woning (mede) te koop gezet vanwege aardbevingen en het toekomstige aardbevingsrisico. Dat kan een onderschatting zijn van het volledige effect van aardbevingen op het aanbod aan woningen omdat in dit onderzoek alleen gekeken is naar de verkochte woningen. Mensen die weg willen en hun woning niet verkocht

krijgen, zijn dus niet meegeteld. Daarvoor zijn in andere onderzoeken echter geen aanwijzingen gevonden. Daarnaast kan er sprake zijn van een onderschatting omdat aardbevingen een indirecte rol kunnen hebben gespeeld in de overwegingen van de verkoper om de woning te koop te zetten.

Het kan ook een overschatting zijn van het volledige effect omdat in het onderzoek alleen woningen zijn meegenomen waarvoor een aanvraag voor compensatie als gevolg van aardbevingen is gedaan. Er zijn relatief meer aanvragen gedaan in de kern van het aardbevingsgebied. Daarnaast kan de aard van de regeling een prikkel zijn om bevingen als reden voor verkoop op te geven.

 

Ongeveer de helft van alle verkopers is verhuisd binnen de eigen woonplaats of gemeente. Ongeveer dertig procent van hen verlaat het risicogebied. De ontwikkeling van dit aandeel ligt in lijn met de ontwikkeling van het aandeel dat krimpregio’s verlaat en er is geen sprake van een trendbreuk vanaf 2012. Het aandeel dat het risicogebied verlaat, is onder verkopers die aardbevingen als reden voor verkoop opgeven substantieel groter: ruim zeventig procent. Zij vestigen zich vaak in de stad Groningen of elders in Noord-Nederland. Dit laatste betekent ook dat ongeveer dertig procent van hen na verkoop van hun woning juist in het aardbevingsgebied blijft wonen.

 

De onderzoeksresultaten geven dus aan dat de meeste ondervraagden hun woning om aan de levensloop gerelateerde redenen te koop hebben gezet. Aardbevingen zijn voor een klein deel van de ondervraagde eigenaren (mede) reden geweest om de woning te koop te zetten. Van deze groep zou naar verwachting ongeveer zeventig procent (oftewel 3,8 procent van het totaal) hun woning niet te koop hebben gezet én het gebied niet hebben verlaten als er geen bevingsproblematiek was geweest. In de praktijk is dit mogelijk minder, omdat tweederde aangeeft dat er nog andere redenen waren om de woning te koop te zetten. Het is dus mogelijk dat een deel ook had verkocht en uit het gebied was vertrokken als er geen bevingen waren geweest.

 

Download hier de whitepaper

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door jan van der Huizen op
Nu nog het vervolgonderzoek:
"Wat zijn de motieven om niét uit het aardbevingsgebied te verhuizen?"
Antwoord: Het huis is op de markt onverkoopbaar geworden!

Ik vind dit een zeer suggestief onderzoek waar de overheid en Gasunie hun voordeel mee kunnen doen. Ben dan ook zeer benieuwd wie de opdrachtgever voor dit onderzoek is geweest.
Door Cees Wildervanck op
Zoals al aangegeven zijn er ook gecombineerde motieven. Zoals het boerenechtpaar dat had verwacht tot het einde van hun leven in de oude familieboerderij te kunnen blijven wonen maar door de gekmakende manier waarop overheid, NCG en IMG met hen omspringen toch maar besluit de boerderij met versterkingsadvies en al te verkopen en naar Drenthe te verhuizen...

Contactgegevens

AfbeeldingAtlas Research
Weesperplein 4c
1018 XA Amsterdam
020-2371400
www.atlasresearch.nl
info@atlasresearch.nl

Meer nieuws

inzicht in de maatschappij

     Publicaties

     De Atlas  

Whitepapers