Advertentie

Burgers willen zelf hun eigen burgemeester kiezen

Een fikse meerderheid van de Nederlanders is voor de invoering van een gekozen burgemeester. Het gros daarvan (44%) wil de burgemeester dan wel zelf kiezen, en de keuze niet aan de gemeenteraad overlaten. Dit blijkt uit onderzoek van I&O Research.

05 februari 2014

Een ruime meerderheid (66%) van de Nederlanders is voor de invoering van een gekozen burgemeester. Het gros daarvan (44%) wil de burgemeester dan wel zelf kiezen, en de keuze niet aan de raad overlaten.

Peiling

Slechts 16% van de Nederlanders is tegen, 13% heeft er nog geen mening over. Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research dat deze week onder ruim 9.500 Nederlanders hierover hun mening peilde. Directe aanleiding voor het onderzoek is het standpunt van het CDA, dat dit weekeinde bij monde van CDA-voorman Buma stelde inmiddels ook voorstander te zijn van de gekozen burgemeester. Nu tweederde van de Tweede Kamer voor is, is hiermee een wetswijziging een stapje dichterbij gekomen.

Grootste draagvlak

Het grootste draagvlak voor een gekozen burgemeester is er onder mensen met een politieke voorkeur voor PVV(83%), Unie 50+ (79%) en de SP (79%). Het gros van deze voorstanders vindt bovendien dat inwoners rechtstreeks hun burgervader of –moeder moeten kunnen kiezen; respectievelijk 69%, 62% en 54%.

Kroonjuwelen

Het aantal voorstanders van deze drie partijen ligt, opvallend genoeg, hoger dan bij D66-stemmers, de partij die het initiatief nam om het pad te effenen voor de gekozen burgemeester. 75% van de D66-stemmers is voor een gekozen burgemeester; waarvan 43% voor een door de inwoners gekozen burgemeester, terwijl 32% vindt dat de gemeenteraad dat moet doen. Naast het referendum was de gekozen burgemeester tot voor kort één van de kroonjuwelen van de partij.

Stemrecht bij burger

Twee op de drie mensen die PvdA, VVD of CDA stemmen zijn weliswaar voor een gekozen burgemeester, maar zijn verdeeld over de vraag of de gemeenteraad die keuze moet maken, of dat het stemrecht bij de inwoners moet liggen. Bij PvdA en CDA vindt de helft van de voorstanders dat de gemeenteraad moet kiezen en de andere helft dat juist de burger aan zet is. Onder de voorstanders bij de VVD is een meerderheid van mening dat het stemrecht voor een nieuwe burgemeester bij inwoners moet liggen. De meeste tegenstanders zijn te vinden onder de christelijke partijen: CDA: 28% tegen, SGP: 25% tegen en ChristenUnie: 23%.

 

Stad en platteland

Een op de vijf 65-plussers is tegen het plan; bijna een op de vijf jongeren tot 35 jaar weet het niet. Het totale aandeel voorstanders varieert niet naar leeftijd en ligt in alle leeftijdscategorieën rond de 70%. Inwoners van sterk verstedelijkte gebieden hebben geen andere opvatting over de gekozen burgemeester dan inwoners van niet-stedelijke gebieden.

 

Grote gevolgen

De gevolgen van een rechtstreeks gekozen burgemeester zijn groot. De Staatscommissie Dualisering presenteerde 14 jaar geleden zes modellen, waarin de gevolgen van de burgemeestersverkiezingen staan uitgewerkt. Die variëren weliswaar van reikwijdte en daarmee van impact, maar zijn allen vergaand zijn en zullen het stelsel van het lokale bestuur op zijn kop zetten. VNG-voorzitter Jorritsma zei recent dat het takenpakket van burgemeesters moet worden verruimd als voor de gekozen burgemeester wordt gekozen.

Reacties: 13

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Daniel / Baan
ik wil graag burgemeester te zijn
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Nick / concerncontroller
Ik denk dat ook bijna 100% van de mensen voor het verlagen van de belastingen is........ En toch gebeurt dat ook niet.

Als de burgemeester verkiezingscampagne moet gaan voeren en (korte termijn) beloften moet gaan doen, dan moeten we ook ophouden met de illusie dat lange termijn beleid gemaakt wordt.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ivo
Kan ook eens onderzocht worden hoeveel mensen de rechters willen kiezen? Of de officieren van justitie? Of de wethouders?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Wouter D / juridisch beleidsmedewerker
De vraag is niet óf wij een burgemeester willen kiezen, maar wat voor een burgemeester wij willen kiezen? Welke bevoegdheden zal een gekozen burgemeester krijgen?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Janet / beleidsadviseur
Vervolgens krijg je dan een of andere populair doende figuur die van alles aan iedereen belooft zonder na te denken of dat ook haalbaar is. Als het dan ook nog eens iemand is die niet weet wat besturen is, ben je als burger in de aap gelogeerd. Ik blijf het een slecht idee vinden.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ruud Mank / Beleidsmedewerker
Zo moeilijk hoeft het toch allemaal niet te zijn. In plaats van dat de Commissaris van de Koningin een afgeserveerde minister een bron van inkomsten gunt, laten we nu de gemeenteraad (het door de burgers gekozen bestuurorgaan) de juiste persoon uitzoeken. Geeft deze persoon dezelfde taken en we zijn klaar. D'66 ook tevreden want het merendeel van haar achterban weet toch al niet meer waarom ze dit wilde, dus elke vorm van gekozen burgemeester is prima. Tot slot, laten we a.u.b. de zes modellen van14 jaar geleden vergeten anders zijn we weer drie regeerperioden verder en vele miljarden euro's armer!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
hans wieser / senior project/programmamanager
Hebben wij wel eens aan de kalkoenen gevraagd of zij vinden dat Kerstmis moet worden afgeschaft?

Een onderzoek met een demagogische uitkomt. Een zichzelf respecterend buro zal nooit een dergelijk onderzoek houden zonder daarbij aan te geven wat daarvan de gevolgen zijn. Of aan te geven wat voor soort burgemeester en dan zou moeten komen. Welke taken hij wel/niet zou moeten krijgen, wat de relatie met de wethouders en gemeenteraad zou meoten worden en hoe de gezagsverhouding zou komen te liggen. Wie benoemt en wie ontslaat de burgemeester? Enz. Enz..

Misschien moet i&O Research haar voorbereidende huiswerk eens overdoen en dan nog een keer een enquete houden. Onderzoeken die op deze wijze worden gedaan, hebben een voorspelbare uitkomst en leveren geen bijdrage aan vernieuwingen, doch kreëren voor de gemiddelde burger een totaal verkeerd beeld.

Eerst research doen I&O.........
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Bart Muurling / de Burgerrekenkamer Langedijk
Hoewel wij voorstander zijn van een gekozen burgemeester is dit niet onze eerste prioriteit. Een burgemeester heeft uiteindelijk niet de macht. Dat zijn de wethouders. De raad ziet slechts toe, speelt oppositie tegen coalitie, wordt zoek gespeeld door de wethouders samen met de ambtenaren, en keurt goed. Wethouders worden aangesteld nà de verkiezingen, en vaak zijn het konijnen uit de hoge hoed. Partijen zouden in ieder geval vooraf kenbaar kunnen maken welke kandidaat wethouders zij in gedachten hebben, zodat burgers zich vóór de verkiezingen een beeld kunnen vormen van hun capaciteiten en doelstellingen. Want er zit heel veel kaf onder het koren, en dat komt pas na de verkiezingen boven drijven.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Betty Stolker
Een door het volk gekozen burgemeester. Is echt democratisch. Ik ben 100% voor.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jan
Hoezo een door de burgers gekozen burgemeester? De andere leden van het college, de wethouders, worden toch ook niet rechtstreeks gekozen, maar door de gemeenteraad? Doe dat dan ook met de burgemeester. In feite is het al zo en is de Kroonbenoeming een farce. Altijd wordt de voordracht van de gemeenteraad gevolgd. De gemeenteraad moet met de burgemeester kunnen samenwerken, net als met de wethouders. Haal die Kroonbenoeming er dus tussenuit en laat de gemeenteraad de burgemeester benoemen. Wel graag met minder geheimzinnigheid, dus net als bij wethoudersbenoemingen. Rechtstreeks kiezen door de inwoners klinkt wel goed, maar kan heel goed leiden tot verkiezing van peen onbekwame burgemeester die eerst bijv. een populaire quizmaster of zanger was. Of zo'n figuur als de burgemeester van Londen. Afgezien daarvan: de invloed en macht van een burgemeester wordt schromelijk overschat. Als de raad geen geld beschikbaar stelt, komt er van zijn verkiezingsbeloften niets terecht.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Daniel / Baan
ik wil graag burgemeester te zijn
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
rijndert doting / kandidaat bestuurscie lid amsterdam de groenen
Een gekozen burgemeester in dit land, daar ben ik voor.

D'66 opperde dit al enige jaren geleden bij monde van de huidige benoemde burgemeester van Eindhoven, Thom de Graaff. Dat viel niet echt goed.

Het is ingewikkeld om een grondwetswijziging door de kamer te krijgen en wat moeten dan de bevoegdheden van de nieuwe gekozen burgemeester worden? Dit lijkt op allerlei bezwaren te stuiten. Zeker is dat er in dit land nooit iets veranderd, ik zie de gekozen burgemeester dan ook niet onbenoemd worden gekozen. Als iemand burgemeester wil worden, dan moet hij/ zij zich gewoon laten benoemen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Janneke
Ik ben al jaren voor stander gekozen burgemeester en snap niet waarom dat kan in de hele wereld behalve in NL. Ik kan niet anders denken dan dat politieke partijen dit niet willen omdat er dan geen baantjes meer vrij komen voor ex-kamerleden, ministers enzo.Dus gewoon kiezen tegelijk met de gemeenteraad verkiezingen. De grootste partij levert de burgemeester en vormt college. Net zoals bij de kamerverkiezingen de ministerpresident de lijsttrekker is van de grootste partij en het kabinet vormt.Hoe moeilijk kan het zijn? Gewoon doe wat het volk wil. Als er iets in de bevoegdheden moet worde grwijzigd doe het dan.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie