bestuur en organisatie / Partnerbijdrage

Verjaring invorderingsbevoegdheid dwangsommen

Verjaring invorderingsbevoegdheid dwangsommen

AfbeeldingHierbij maken wij u attent op twee uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: 'de Afdeling’) van 24 december 2013, ECLI:NL:RVS:2013:2618 en ECLI:NL:RVS:2013:2626. Beide uitspraken hebben betrekking op de verjaring van de bevoegdheid verbeurde dwangsommen in te vorderen.

Essentie
In ECLI:NL:RVS:2013:2618 oordeelt de Afdeling dat de mededeling dat de invorderingsprocedure vooralsnog niet zal worden gestart geen stuiting van de verjaring inhoudt, noch als uitstel van betaling is aan te merken, zodat hiermee geen verlenging van de verjaringstermijn wordt bewerkstelligd.

In ECLI:NL:RVS:2013:2626 geeft de Afdeling aan hoe degene die rechtsmiddelen aanwendt tegen een weigering om tot invordering van een dwangsom over te gaan, verjaring van de invorderingsbevoegdheid kan voorkomen. Betrokkene kan het college van burgemeester en wethouders (hierna: ‘burgemeester en wethouders’) verzoeken de verjaringstermijn te stuiten dan wel te verlengen. Indien burgemeester en wethouders dit weigeren, kan betrokkene zich vervolgens tot de voorzieningenrechter wenden, teneinde stuiting/verlenging van de verjaringstermijn te bewerkstelligen.

Lees meer

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.