bestuur en organisatie / Partnerbijdrage

Voor verbetering vatbaar: melding doen over openbare ruimte

Voor verbetering vatbaar: melding doen over openbare ruimte. Hoe? Richt per gemeente één loket in voor burgers.

02 februari 2016

Hoe? Richt per gemeente één loket in voor burgers.

De film in het buurthuis. Het jaarlijkse wijkfeest. Nieuwe parkeerplekken in de straat. Dit soort ‘hyperlokale’ onderwerpen interesseert iedereen. Toch weten we nauwelijks hoe onze directe leefomgeving wordt beheerd. En dat is niet verwonderlijk, want ons land kent bijvoorbeeld ruim 750 loketten waar je terechtkunt met een melding. Tijd voor verbetering wat mij betreft.

Afhankelijk van het type melding over de leefomgeving en de locatie ervan kun je als burger bij een van die loketten aankloppen. Daarachter zitten niet alleen de rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen, maar ook omgevingsdiensten, inspecties, GGD’s en de buurtpolitie. Dat maakt het niet bepaald eenvoudig om de juiste partij te vinden voor jouw melding.

Status quo zorgt voor frustratie
Recent onderzoek van Stichting Milieuklachten.nl bevestigt dit: burgers wenden zich regelmatig tot het verkeerde loket. Zonde, want hetzelfde onderzoek laat zien dat we de kwaliteit van onze directe leefomgeving wel erg belangrijk vinden. Een andere opmerkelijke conclusie is dat de bevoegde gezagen soms zélf niet weten waarvoor ze verantwoordelijk zijn. Met als gevolg dat een deel van de verkeerd binnengekomen meldingen nooit wordt afgehandeld. En dat zorgt weer voor dubbel werk en lange procedures bij de loketten, en voor irritatie en meldingsmoeheid bij burgers.

Ook een aandachtspunt: de manier waarop de loketten meldingen opvolgen en administreren, is verre van uniform. Dat maakt het niet mogelijk een goed beeld te krijgen van het aantal en de aard van de meldingen. En daardoor is het ondoenlijk om te sturen op output en resultaten met andere instanties te vergelijken.

Ga voor gemak en duidelijkheid
Ik ben van mening dat dit proces vele malen doelmatiger, effectiever en goedkoper kan. Het moet makkelijker worden om je melding te doen én duidelijker zijn waar je terechtkunt. Zo besparen we frustraties, tijd en geld. Hoe je dit organiseert? Bijvoorbeeld met één – liefst digitaal – loket per gemeente voor alle meldingen in de openbare ruimte. De instanties daarachter handelen meldingen op eenduidige wijze af, en informeren de melder hierover tijdig en volledig. Door goed te registreren, kan elke instantie zelf het aantal meldingen afzetten tegen de inspanningen, haar resultaat bestuurlijk verantwoorden en leren van andere partijen.

KplusV kan gemeenten helpen om het proces achter zo’n loket slim in te regelen. Omdat wij de betrokken partijen kennen, weten we hoe we hen op de juiste manier kunnen verbinden. Zodat een efficiëntere samenwerking ontstaat, burgers een betere dienstverlening ontvangen en uiteindelijk kosten worden gereduceerd. Hiervoor denken we mee over visie, strategie, beleid en implementatie.

Interesse gewekt?
Benieuwd hoe jouw gemeente het beste een centraal meldpunt voor de openbare ruimte kan inrichten? En wat KplusV daarin kan betekenen? Neem dan eens contact op met mij of mijn collega Albert Bakker. We wisselen graag met je van gedachten.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.