bestuur en organisatie / Partnerbijdrage

Ondermijningsdag 2023

Donderdag 16 februari | 12:30 - 17:00 | Bunnik

handboeien

Ondermijning is nog steeds een hot item. Want hoewel overheden de krachten bundelen om de problematiek tegen te gaan, blijft het moeilijk om de georganiseerde, ondermijnende criminaliteit de kop in te drukken.

Bij de aanpak van ondermijning speelt het juridische aspect een grote rol. Daarom voor Hekkelman reden om te voorzien in de belangrijkste juridische kennis tijdens de Ondermijningsdag 2023. In twee plenaire delen en twee subsessies naar keuze praten wij je op donderdag 16 februari van 12.30 – 17.00 uur vanuit verschillende juridische perspectieven bij over het aanpakken van de ondermijningsproblematiek.

Het evenement is bedoeld voor overheden, meer specifiek overheidsjuristen. Wees er snel bij, er is plaats voor maximaal 225 deelnemers. Deelname is gratis.

Ja, ik wil me aanmelden voor de reservelijst

Plenaire opening

Franc Pommer opent de middag met een korte wrap-up van de belangrijkste (juridische) ontwikkelingen op het gebied van ondermijning. De opening sluiten we af met een interactief onderdeel waarin we jou alvast aan het denken willen zetten over de verschillende onderdelen die we diezelfde middag gaan bespreken.

Subsessies

Gegevensuitwisseling bij de aanpak van ondermijning
Marieke Thijssen gaat in deze sessie in op de voorwaarden uit de AVG, de UAVG en uit bijzondere wet- en regelgeving waaraan voldaan moet worden bij gegevensuitwisseling. Zij staat stil bij het nut en de noodzaak van een convenant en geeft praktische tips voor het opstellen daarvan. Ook komen de laatste actualiteiten aan de orde.

Aanpak misbruik subsidies
Onderzoek van tv-programma Nieuwsuur heeft aan het licht gebracht dat overheden weinig screening verrichten op ondermijning bij subsidies. Zelfs bij grote subsidiebedragen. Bekend is dat er misbruik van subsidiegelden plaatsvindt, bijvoorbeeld in de criminogeen gevoelige afvalbranche en energie(transitie)branche. Interessant voor partijen die geld willen witwassen. Overheden hebben diverse mogelijkheden om misbruik van subsidies aan te pakken. Tijdens de sessie praat Franc Pommer je bij over de verschillende instrumenten waarmee misbruik van subsidies kan worden aangepakt.

Wet Bibob tweede tranche
Op 1 oktober 2022 is een nieuwe wijziging van de Wet Bibob in werking getreden. De wijziging maakt het voor overheden onder andere mogelijk om informatie met elkaar uit te wisselen bij het toepassen van de Wet Bibob. Ook zorgt de wijziging ervoor dat overheden bij verrichten van een eigen (Bibob-)onderzoek meer gegevens kunnen verkrijgen, waaronder fiscale gegevens. Nathan Gradisen zal tijdens deze sessie toelichten welke mogelijkheden de wetswijziging biedt en welke voorwaarden hierbij gelden.

Ja, ik wil me aanmelden voor de reservelijst

Integriteitstoetsing (o.a. Wet Bibob) bij vastgoedtransacties

Anne van Wijk-Driessen bespreekt tijdens deze sessie de Wet Bibob bij vastgoedtransacties (o.a. huur/verhuur, koop/verkoop, erfpacht en opstal) en de overige mogelijkheden om in het kader van vastgoedtransacties de integriteit van partijen te toetsen. Dit gebeurt in de vorm van praktische tips en praktijkvoorbeelden die van pas komen bij de beoordeling of een Bibob-toets wenselijk is en waar op gelet moet worden. 

De evenredigheidstoets nieuwe stijl in de praktijk

De Harderwijkuitspraak van de Raad van State op 2 februari 2022 heeft het nodige veranderd in het landschap van bestuursrechtelijke handhaving. Uit de daaropvolgende rechtspraak volgt dat bij handhavingsbesluiten de motivering steeds belangrijker wordt. De drietrapstoets geschiktheid, noodzakelijkheid en evenwichtigheid speelt daarin een belangrijke rol. Tijdens deze workshop gaat Chantal van Mil aan de hand van de rechtspraak in op de nieuwe evenredigheidstoets en geeft zij tips en handvatten voor de praktijk.

Toepassing van de Wet Bibob bij aanbestedingen

Tijdens deze sessie zal Matthijs Mutsaers op heldere wijze uiteenzetten of, en zo ja, hoe de Wet Bibob bij inkoop- en aanbestedingsprocedures kan worden toegepast. Daarbij zal ook de vraag aan bod komen wat de toegevoegde waarde kan zijn van een Bibob-toets naast een gedragsverklaring aanbesteden (GVA). De sessie is met name bedoeld voor medewerkers betrokken bij het aanbestedingsproces, zoals Bibob-onderzoekers met beperkte ervaring met de toepassing van de Wet Bibob op overheidsopdrachten, en voor aanbestedingsjuristen met geen/beperkte ervaring met de Wet Bibob. 

Plenaire afsluiting

Wat zijn de voornaamste take-outs? Welke belangrijke vragen en opmerkingen zijn aan bod gekomen? En welke cruciale aandachtspunten moeten nog eens worden benoemd? Tijdens de plenaire afsluiting blikken we graag met jou en de andere deelnemers terug op de middag.

Programma

  • 12.30 – 13.00 uur | Ontvangst
  • 13.00 – 13.30 uur | Plenaire opening
  • 13.30 – 14.20 uur | Subsessie ronde 1
  • 14.20 – 14.40 uur | Pauze
  • 14.40 – 15.30 uur | Subsessie ronde 2
  • 15.30 – 16.00 uur | Plenaire afsluiting
  • 16.00 – 17.00 uur | Borrel

Ja, ik wil me aanmelden voor de reservelijst

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.