Advertentie

Griffiers moeten hun nek uitsteken

De griffiers moeten hun nek uitsteken en de grenzen van hun werkveld opzoeken. Zij moeten het lokale huis voor de democratie (her)inrichten. Dat betoogt Jan Dirk Pruim, scheidend raadsgriffier van Almere, in een essay in Binnenlands Bestuur van deze week.

02 mei 2021
microfoon-lege-raadszaal.jpg

Om de gemeenteraad van betekenis te laten zijn voor de lokale samenleving moet de griffier meer leveren. De griffiers moeten hun nek uitsteken en de grenzen van hun werkveld opzoeken. Zij moeten het lokale huis voor de democratie (her)inrichten.

Duellisering

Dat betoogt Jan Dirk Pruim, scheidend raadsgriffier van Almere, in een essay in Binnenlands Bestuur van deze week. In 2002 zijn gemeenten duaal gaan werken, waarbij de nieuwe functie van griffier werd geïntroduceerd. Werkenderwijs is vanaf maart 2002 invulling gegeven aan die functie en bij grotere gemeenten aan de griffie. Eenvoudig was het niet. Bij burgemeesters, wethouders en gemeentesecretarissen was veel weerzin tegen de nieuwe − duale − situatie. Voor raadsleden bleek het duaal werken geen sinecure. ‘In veel gemeenten groeide een soort dumonisme. Andere raden verwarden dualisering met duellisering’, aldus Pruim. Pas na een aantal raadsperiodes kwam er enige stabiliteit.

 

Stolling

Het gevolg was dat grote delen van het werkveld van de griffier nog niet of nauwelijks zijn verkend. ‘Toch bespeur ik bij griffiers de neiging om wat er nu staat vast te leggen en af te bakenen. Met als gevolg dat de ruimte voor raad en griffiers niet wordt verkend, stolling optreedt en het kartel van in- en externe functiewaarderingsdeskundigen de functie gevangenzet. Daarmee wordt noch recht gedaan aan de functie van griffier, noch aan de noodzakelijke ondersteuning voor een gemeenteraad, noch aan het belang van inwoners bij een vitale lokale democratie’, betoogt Pruim.

 

Te weinig tegenwicht

Griffiers zijn er tot nu toe niet in geslaagd voor de raad de brug te bouwen tussen stad en stadhuis. Het werd een griffie binnen het stadhuis. ‘Als griffiers hebben we te weinig tegenwicht geboden. En zo gebeurt het – ondanks alle aardige fractiebezoeken - dat gemeenteraden zich met hun werk in het gemeentehuis, in het stadhuis hebben laten zuigen.’ Nu landelijk de discussie oplaait over een andere, eigentijdse bestuursstijl, moeten gemeenteraden en griffiers de daaruit voortvloeiende ruimte benutten. ‘Zet lokaal de luiken open voor andere en betere verbindingen met de samenleving.’

 

Lokaal huis voor democratie

De griffiers hebben nu de kans en de taak het lokale huis voor de democratie (her)in te richten. Er moet ten eerste een inwonerskamer of ombudskamer komen. ‘Participatie, inspraak of ombudskwesties met raadsleden die laagdrempelig aanspreekbaar zijn voor inwoners, vullen die kamer.’ Inwoners moeten ook een plek krijgen in de controlekamer. ‘Juist om meer kwalitatieve controle te ontwikkelen en ons minder blind te staren op indicatoren en kwantitatieve gegevens’, verduidelijkt Pruim.

 

Bruikbare informatie

In de informatiekamer helpt de griffier raadsleden om in dit digitale tijdperk aan informatie te komen; met informatiewaarde, die voor raadsleden bruikbaar en toegankelijk is. In de opgavenkamer moet ruimte zijn om complexe onderwerpen te agenderen die vragen om een zeer gedegen en langdurige beeldvormende fase. In deze kamer moet volop ruimte zijn voor maatschappelijke (keten)partners. Ook moet er een regiokamer worden ingericht, terwijl de besluitvormingskamer moet worden opgefrist en vernieuwd ‘al was het maar om de digitale vergadermogelijkheden een plaats te geven.’ Met al deze kamers ‘staat er een huis met de deuren en ramen wagenwijd open dat inwoners uitnodigt desgewenst actief te zijn in één van die kamers.’

 

Herstel autonomie

Er liggen nog meer taken voor de griffier te wachten. Zij moeten kwesties aan de orde stellen die tot nu niet of nauwelijks aan bod komen. ‘Kwesties zoals de eigen voorzitter van de raad en de vitalisering van lokale partij(afdeling). Nut en noodzaak van landelijke partijen op lokaal niveau bespreekbaar maken. Wethouders van binnen de gemeente na te streven. De barricaden betreden voor herstel van autonomie. Vechten voor een eigen gemeentelijk financieel domein. Betrokkenheid van inwoners voorbij de klassieke participatie organiseren en hun kennis ontsluiten. Aanvullende controle-instrumenten afdwingen.’

 

Vitalisering democratie

Hiermee zoeken griffiers de grenzen van hun werkveld op en maken ruimte voor raadsleden. Dat is nodig voor de vitalisering van de lokale representatieve democratie, waardoor ‘raadsleden hun belangrijke plaats en positie beter en vitaal kunnen innemen.’


Lees het hele essay van Jan Dirk Pruim in Binnenlands Bestuur nr 8 van deze week (inlog)

Reacties: 7

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Rik / journalist
Als ik dit lees lopen de rillingen mij over de rug. Van het raadswerk een monumentaal bouwwerk maken met vele kamers waarin de burger compleet verdwaalt. Onder leiding van een griffier/pseudo-burgemeester. In onze gemeente maakten wij het mee. Ik ben afgehaakt, want het is onnavolgbaar. Ook al omdat het digitaal vergaderen het nog erger maakt.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Maarten Pieters / adviseur - trainer
Allereerst veel respect en dankbaarheid voor de bijdrage en de inzet van Jan Dirk Pruim voor de versterking van de lokale democratie. Ook nu weer snijdt zijn oproep aan griffiers hout en is inhoudelijk van waarde. Gelijktijdig laat hij daarmee ook een blinde vlek zien waar hij en veel lokale bestuurders last van hebben, Hij laat de vraag onbesproken waarom griffiers en vele anderen in het lokale bestuur hun nek niet uit durven steken. Blijft het antwoord op deze vraag uit dan staan de ramen in het nieuwe gemeentehuis misschien wel open, maar blijft het er onaangenaam koud.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Big Spender / netto betaler
Met een stoere krachtdadige griffier ervaring opgedaan.

Kostte veel geld om van de dadendranger af te komen.

Vergeet niet dat het hele stelsel is bedacht door een studeerkamer geleerde, die nu als beloning ergens als ad hoc burrie mag klussen. Wij zijn Elzinga heel errug dankbaar !
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jan
Wat een blabla! Zorg eerst maar eens voor een betere kwaliteit van de raadsleden. Regel vervolgens dat raadsleden weer gewoon ambtenaren kunnen benaderen om inlichtingen te krijgen, zonder tussenkomst van de griffie. En inderdaad: de wetgever zou moeten regelen dat de burgemeester voortaan geen raadsvoorzitter meer is.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
criticus
Kort samengevat: de griffier moet meer een ONafhankelijk adviseur zijn, die de gemeenteraad een spiegel durft voor te houden, vragen durft te stellen en dingen durft aan te kaarten. Het grote probleem daarbij is dat de meeste gemeenteraadsleden hier niet van gediend zijn. Die willen namelijk zelf beslissen en vinden zichzelf geweldig. Ze zijn niet voor niets raadslid geworden. Ego's, stokpaardjes, vriendjes ( ook wel achterban genoemd) spelen de hoofdrol. Tegenspraak wordt niet geduld. Zie bijvoorbeeld het relaas van Boelhouwer in Waalre. Ook een onafhankelijke rekenkamer wordt daarom niet geblieft. Stel je voor: die zou weleens kritisch naar de raad kunnen zijn. Krampachtig wordt daarom vastgehouden aan een rekenkamer met raadsleden.

Het zou dus zelfmoord zijn van de griffier om die onafhankelijke rol te pakken.Een dergelijke griffier zal immers niet mogen blijven van zijn werkgever. De gemeenteraad krijgt dus het type griffier dat zij zelf wil: meestal de afhankelijke ja-knikker.

Pas als de gemeenteraad kritisch naar zichzelf durft te zijn, pas dan ontstaat er ruimte. Dat vereist een stukje bewustwording en professionalisering. Maar ja: dat moet de raad wel eerst zelf inzien...
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Piet van Mourik / Directeur Stichting De regisserende Gemeente
Jan Dirk Pruim legt in zijn essay in de Magazineversie op compacte manier uit hoe de lokale democratie beter kan functioneren. Hierbij sluit hij aan bij de grand old man op dit gebied Robert Dahl. Dahl’s criteria zijn effectieve participatie, gelijkheid van stemrecht, wezenlijk begrip, aanpassing van de agenda en inclusie van burgers. Pruims vertaling ervan in praktische schematische zin met inwoners- cq ombudskamer, controlekamer en informatiekamer getuigt m.i. van een fenomenaal inzicht. Het op deze manier professionaliseren van griffies kan een grote eerste stap zijn bij de aanpak van de huidige (dualiserings)problemen waar de lokale democratie mee worstelt.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
koen post / gep.
Laten we eerlijk zijn: de dualisering van het lokale bestuur is mislukt. Gemeente zijn er helemaal niet klaar voor en past ook niet.: de raadsleden zien het haagse spel en denken jawel dat willen wij ook: in beste zin maximaal goedwillend maar verder niks. dus zij gaan zich net zo gedragen als hun voorbeelden in de 2e kamer. De griffier heeft zich hierin gedragen als een soort gemeentesecretaris:agenda's, verslagen dat was het wel. De luiken open als katalisator van de raad aangestuurd door griffiers, verbeteren contacten met bevolking, meer openheid, zichtbaarheid raad, meer nadruk op inbreng, inspraak, proberen een zel;fstandige positie in te nemen, etc. Nada, wel borstklopperij en weer een nieuw begin te malen volgens scribent. Waar zijn de voorbeelden van de meerwaarde dan geachte heer Pruim. Wat zien de lezers in hun gemeenten van al die dualisering en positionering van de raad met initiatieven door griiffer. Ga terug naar af, af van griffie en al die papierproductie die net zo door amb. org. kan worden gedaan. Griffier zijn in algemeenheid grijze ambtenaren met wel een idee dat zij erg erg belangrijk zijn voor de dualisering van hun gemeente. Nu de heer Pruim afscheid neemt klinkt er een beetje kritiek op deze beroepsgroep door maar ook weer kamers etc. weet ik niet wat. Een goede evaluatie en nu niet een keer door belanghebbenden, hun bureau's gericht op vragen als; wat is er nu echt bereikt zichtbaar en meer dan dat een raadslid er achter is gekomen dat de griffier hem behulpzaam kan zijn met het opstellen van een motie. De 2e kamer die ons het dualisme aanpraatte want dat deden zij toch ook, via maandagochtendbijeenkomsten, kamerleden die eigen vragen aan minister alvast met ministerie gingen beantwoorden. Aan niet alles kan de griffier iets doen maar wel meer dan een agenda opmaken voor het salaris op basis van waarderingscriteria dat natuurlijk bol staat aan autonomie, verbinding, initiateven ter verbetering positopnering raad etc. Oplossing: de gekozen burgemeester die wethouders neboemd en een raad die 2 keer per jaar bijeen komt om begroting vast te stellen. De burgemeester rekenen om de vier jaar af. De gemeente kan niet meer door goedwillende burgers meer worden gecontroleerd. Het dagelijks bestuur en dat is wel met dualisering duidelijk geworden heeft het stuur in handen en er is te weinig controle vanuit de raad. Onvermijdelijk maar oplossing is niet meer griffie.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie