Advertentie

Gemeenten zetten voetbalvandalismewet nauwelijks in

Driekwart van de gemeenten maakt geen gebruik van de Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast – de Wet MBVEO. Grote gemeenten passen de wet vaker toe dan kleine gemeenten. Dit terwijl een aanzienlijk deel van de kleine gemeenten ook te maken heeft met ernstige of structurele overlast.

08 mei 2021
jaarwisseling.gif

Driekwart van de gemeenten maakt geen gebruik van de Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast – de Wet MBVEO. Grote gemeenten passen de wet vaker toe dan kleine gemeenten. Dit terwijl een aanzienlijk deel van de kleine gemeenten ook te maken heeft met ernstige of structurele overlast.

Dat blijkt uit de tweede evaluatie van de wet. De in 2010 in werking getreden wet geeft gemeenten en het Openbaar Ministerie instrumenten om verschillende soorten ernstige overlast aan te pakken en te voorkomen. De bekendste daarvan zijn het gebiedsverbod, het groepsverbod en de meldplicht.

 

Gebiedsverbod

Gemeenten die de wet toepassen, blijken met name gebruik te maken van het gebiedsverbod, bijvoorbeeld als sprake is van voetbalvandalisme, jeugdoverlast, overlast bij evenementen zoals jaarwisselingen en wijkoverlast door bijvoorbeeld dak- en thuislozen.

Volgens de evaluatie is wel sprake van een implementatievraagstuk. Waar grote gemeenten de wet met regelmaat toepassen, is dat bij kleine gemeenten veel minder het geval. Toch hebben die volgens de onderzoekers evenzeer te maken met ernstige of structurele overlast. Ongeveer driekwart van de onderzochte gemeenten past de wet niet toe.

 

Koudwatervrees

Daarvoor zijn volgens de onderzoekers diverse verklaringen. Onbekendheid, ‘koudwatervrees’ of geen meerwaarde zien lijken de voornaamste redenen voor gemeenten om de wet niet toe te passen. Uit de evaluatie blijkt dat gemeenten die de Wet MBVEO wel toepassen overwegend positief zijn.

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie (CCV) dat gemeenten ondersteunt, werkt aan een betere bekendheid met – en toepassing van – de instrumenten van de wet. Zo komt er een geheel vernieuwd online dossier over de wet. CCV-adviseur Katja Steverink: 'De wet staat bekend als de voetbalwet, maar is ook bedoeld voor de aanpak van (ernstige en) herhaalde overlast in wijken.' Te denken valt aan overlastgevende jongeren, geluidsoverlast, openbare geweldpleging, openbare dronkenschap of drugsgebruik op straat. Ook zijn de bevoegdheden in te zetten bij strafbare vormen van overlast, zoals bij mishandeling of bedreiging.

 

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

H. Wiersma / gepens.
Misschien helpt het om deze wet een zodanige duiding mee te geven dat die in één oogopslag de volledige lading dekt?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie