Advertentie

Gemeenten te bureaucratisch bij opvang vluchtelingen

De nieuwe stroom vluchtelingen kunnen niet wachten op een officieel traject van gemeenten om noodopvang te realiseren. Het COA geeft aan nu extra bedden nodig te hebben.

02 september 2015

Sommige gemeenten willen wel vluchtelingen opvangen, maar kiezen voor de officiële route. Daardoor duurt het wel zo’n 9 maanden voordat de eerste vluchteling kan worden opgevangen. Het COA roept gemeenten op de bureaucratische procedure over te slaan: ‘Er komen bij ons zo’n 1600 vluchtelingen per week de grens over, we zitten vol en hebben de hulp van gemeenten nodig.’

Geen tijd meer
Slechts een kwart van de gemeenten staat positief tegenover de komst van een asielzoekerscentrum, zo bleek onlangs uit onderzoek van RTL Nieuws. En dat terwijl er de komende maanden zo’n 12 duizend bedden nodig zijn om de op drift geraakte mensen op te vangen. Van de ondervraagde gemeenten die positief tegenover een AZC staan, kiezen de meeste het veilige traject. Dat betekent informatiebijeenkomsten, klankbordgroepen, onderzoeken etcetera. Het COA benadrukt dat daar voor duizenden mannen, vrouwen en kinderen geen tijd meer voor is.


Leegstaande bejaardenhuizen

‘We vragen gemeenten vooral te kijken naar leegstaande gebouwen die direct inzetbaar zijn voor bewoning. Bejaarden- of verzorgingstehuizen bijvoorbeeld. De meeste kazernes en gevangenissen zonder functie zijn inmiddels al in gebruik.’


Assen
Ondertussen heeft naast Zeeland, Zwolle en Apeldoorn ook de gemeente Assen een grote locatie beschikbaar gesteld voor de noodopvang van 600 vluchtelingen. 

Reacties: 12

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

André Bank / sociaal juridisch medewerker
Tjonge jonge, ferme uitspraken van allen die tot nu toe hebben gereageerd. En vooral erg dapper om onder een schuilnaam je mening te ventileren. Hierbij een tegengeluid: ik geef de COA groot gelijk: laten we snel zoeken naar creatieve oplossingen, zonder al te veel bureaucratie! En ik durf dit te zeggen onder mijn eigen naam.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hilde van Heusen - Smulders / Managementondersteuner Communicatie
@André; "ik durf dit te zeggen onder mijn eigen naam"; alsjeblieft niet zo betuttelend naar degenen die hier niet voor kiezen ! In deze zeg je toch ook niet tegen iemand met gezichtsbedekkende kleding dat deze niet identiteitsloos haar mening mag geven in de (openbare) ruimte! Ieders mening telt; gesproken of weggeschreven, met of zonder bekendmaking identiteit! Dit gezegd hebbende, graag weer naar het onderwerp. Jij geeft het COA gelijk en ik ben voor visie, duidelijkheid, voorwaarden aan blijven en alertheid op verschijnselen die de aard van Nederland (vrijheid, gelijkheid etc.) aantasten!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
loek / v.m. jur.medew. gsd
@André Bank. ik geef de COA groot gelijk: laten we snel zoeken naar creatieve oplossingen, zonder al te veel bureaucratie! En ik durf dit te zeggen onder mijn eigen naam. ==Tip heeft u er al op gewezen, ieder heeft recht op een mening. Als die niet welgevallig is, bestaat de kans dat je wordt weggezet als nazi en dat is in zijn algemeenheid onterecht. Kom van de bank en neem mensen in uw huis op; gebeurt al in Duitsland. Hier zegt een Minister dat hij geen mogelijkheden ziet omdat er scheefwoners zijn. Hij staat voor het Blok en weet niet hoe te handelen. Regeren is vooruitzien, maar helaas in het land der blinden. De wet van oorzaak en gevolg zal ons leren dat we onderweg nogal veel fouten hebben gemaakt en deze helaas bij voortduring blijven maken. Het is o zo moeilijk om het beleid bij te stellen want: gezichtsverlies.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Joost
Wonderbaarlijk dat vluchtelingen Rusland rechts laten liggen en doorvluchten.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jeannette
@meneer Bank, Er worden ook inwoners gevraagd gelukszoekers op te vangen. U heeft vast uw deur al openstaan. Iedere week 1600 vluchtelingen. Reken maar uit hoe snel uw bank vol zit. Ik hoor net dat het water en de sapjes in pak 38% duurder wordt in de supermarkt. 30 miljoen extra, het begin van het verhalen van al het benodigde COA geld verhalen is begonnen. Uitlkeden en weggeven. super hoor overheid. Maar dat mag je natuurlijk allemaal niet zeggen van onze politiek correcte, maar o zo hypocriete kom maar binnen met je knecht (o nee, dat juist weer niet) mede mensen
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
André Bank / sociaal juridisch medewerker
@Janneke, Loekoek en TIP!: ik wil best met jullie discussiëren over dit onderwerp, maar dan moeten jullie wel met zinnige argumenten komen. Op het moment dat Janneke roept dat de COA betaald wordt door de verhoging van de prijs van sapjes, Loekoek het geven van een mening gelijk trekt met het bestempeld worden als nazi en TIP! iets probeert te zeggen over mening geven in combinatie met gezichtsbedekkende kleding, haak ik af. Of proberen jullie er een komische cabaretvoorstelling van te maken?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hilde van Heusen - Smulders / Managementondersteuner Communicatie
Wat wordt gemist is een lijn, een visie, handvaten voor structuur en een toekomstgerichte aanpak. Met een goede aanpak waarin je duidelijkheid schept voor alle partijen (voorwaarden voor vluchtelingen die hier wensen te blijven en burgers die niet bij voorbaat onwelwillend staan t.o.v. nieuwelingen echter geen toekomstplaatje geprojecteerd krijgen). Wat is er nu echt zo moeilijk aan om als je toch echt al weet dat wie komt, uiteindelijk blijft om dan ook maar gewoon de knoop door te hakken en de armen breed te spreiden, ECHTER!!!, wel met dien verstande dat:

- je MOET VERPLICHT Nederlands kennen voordat je de felbegeerde verblijfsvergunning krijgt!

- je MOET VERPLICHT een bijdrage leveren aan de maatschappij; het beeld is dat de zon hier voor niets op gaat. Werken echter stimuleert tot bouwen van gemeenschap en draagvlak.

- leren en werken is waar wij voor staan als maatschappij.

- niet alleen in woord maar ook in uiting RESPECT voor ALLE GODSDIENSTEN en GEEN SAMENSCHOLING VAN UITINGEN!Wanneer de Nederlandse burger ziet dat het geen dreiging maar een meerwaarde in zich heeft|kan hebben, dan staat men ook gewoonweg welwillender.

Helaas voelt de gemiddelde burger zich steeds meer een vreemde in het eigen land... Bij tegemoetkoming aan de vreemde partij mogen de eigen mensen niet worden vergeten! Het is niet enkel een vluchtelingenprobleem, het is ook een nationaal (gevoel van verlies|ontheiming eigen huis en haard) probleem!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Kaas !
Geeft niks COA, lekker doordrammen. Wetten en regels gelden alleen voor belastingbetalers.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
J.G.A.M. Mulder / ambtenaar
Het COA roept dus de gemeenten op om de missers van het kabinet en de EU op te lossen. iedereen had kunnen voorspellen dat deze exodus op gang zou komen met dit Europese beleid. In plaats van opvang in de regio heeft Europa de grenzen open gehouden omdat Duitsland worstelt met een verleden. Nu het Duitsland over de voeten loopt moeten de andere Europese landen bijspringen. Niemand vraagt zich af waarom er geen vluchtelingen richting Spanje en Portugal trekken? Waarom is Polen niet in trek bij deze vluchtelingen? Het Europese beleid moet drastisch om. Deze mensen moeten tijdelijk worden opgevangen totdat in de regio de rust is hersteld of er andere huisvesting in de regio mogelijk is. Economische gelukszoekers direct terugzenden. Alleen de echte vervolgden asiel verlenen. Illegalen geen toegang verlenen tot de verzorgingsstaat.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
JHAGM Sneuf van Toetellaere / bd
Misschien is het artikel van Leon de Winter lezenswaardig (Telegr 2 sept 2015). Als het COA zo door gaat, staan wij straks bij de puinhopen van de Dom in Utrecht, De Nieuwe en Oude Kerk in Delft, de kerken in Amsterdam, etc etc.Want het slopen van de westerse cultuur is HET doel van de aanstormende primitieve cultuurdragers. Welke taal is over 5 jaar v erplicht? Nederlands komt nu al slecht uit de verf.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Frank
Sorry mensen, maar het slopen van de westerse cultuur is het doel? Zit ik hier op GeenStijl of zo?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
loek / v.m. jur.medew. gsd
@ Frank op 2 september 2015 12:14

Sorry mensen, maar het slopen van de westerse cultuur is het doel? Zit ik hier op GeenStijl of zo? -Helaas Frank, kom eens met een echt argument een geen jij-bak. Wellicht, niet opgelet de afgelopen jaren want er zijn 2 mogelijkheden t.w. 1. Duitsland (het belangrijkste EU-land) is zo policor en angstig gezien het oorlogsverleden dat het land zich laat overlopen waarvan wij mede de gevolgen zullen ondervinden of 2. er komt uit wat ooit beweerd is; na verlies in 2 wereldoorlogen is Duitsland in staat om het volk op te offeren om de schande van een 3e verlies te voorkomen. Wakker zijn we bijv. in Nederland niet gebleven, laat staan dat we zaken hebben willen voorzien en daarnaar te handelen. We zullen lijden u zowel als ik.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie