Advertentie

Geen ernstig plichtsverzuim Schinnense ambtenaar

De gemeente Schinnen was niet bevoegd om een ambtenaar met strafontslag te sturen en heeft het besluit onzorgvuldig voorbereid.

20 april 2011
De gemeente Schinnen was niet bevoegd om een ambtenaar met strafontslag te sturen en heeft het besluit onzorgvuldig voorbereid. Van ernstig plichtsverzuim door de ambtenaar is geen sprake geweest. Dat schrijft de voorzieningenrechter in de woensdag gepubliceerde motivering van zijn uitspraak van twee weken geleden.
Onhandig
De rechter noemt de handelingen van de ambtenaar "onhandig", maar "niet ongebruikelijk" onder het toenmalige college. De handelingen, koop en verkoop van een perceel, vonden ook met medeweten en instemming van het vorige college plaats. Het huidige college geeft volgens de rechter onvoldoende motivatie waarom een lichtere sanctie jegens de ambtenaar niet zou kunnen. 

Vreemd
Verder schrijft de rechter dat bureau Capra, dat een feitenrapportage maakte, geen gesprekken heeft gevoerd met personen die direct bij de besluitvorming rondom het perceel waren betrokken, te weten een ambtenaar, een oud-wethouder en de oud-burgemeester. Dat bevreemdt de rechter. Het college had ook op zoek moeten gaan naar materiaal dat de ambtenaar zou kunnen ontlasten. Dat kan volgens de rechter in bezwaar alsnog kunnen gebeuren.

Correct
Advocaat Richard Wagemans reageert verheugd. ‘Ik vind de uitspraak correct en goed gemotiveerd. De rechter geeft de gemeente Schinnen op alle punten ongelijk.’ Wagemans wijst erop dat de ambtenaar volgens een raadsbesluit volledig bevoegd was voor zijn handelingen. ‘Zijn handelingen waren onhandig, maar die gang van zaken was toen niet ongebruikelijk. Bovendien schrijft de rechter dat je de ambtenaar niet een paar jaar later aan iets kunt ophangen, dat destijds werd getolereerd.’

Beschikbaar
De ambtenaar heeft zich vanochtend weer beter gemeld bij de gemeente. Wagemans: ‘Hiervoor was hij ziek en werd zijn salaris doorbetaald. Nu is hij weer beschikbaar voor al het werk. Het is een prima ambtenaar. We wachten nog op een reactie van de gemeente.’

Fnuikend
Wat Wagemans nog wel dwarszit, is dat de rechter alleen heeft gekeken naar de motivatie van het strafontslagbesluit. ‘Maar Capra heeft niet voldaan aan haar eigen standaarden. Dat is een fenomeen dat deze zaken voor ambtenaren nog fnuikender maakt. Onparlementair gezegd kan een ambtenaar zo altijd een oor worden aangenaaid, want die vertrouwelijke brief waarin Capra dit zegt, krijg je niet.’ De advocaat schat dat de zaak de gemeente ongeveer anderhalve ton heeft gekost.

Vertrek
Wagemans verwacht dat de rechtbank het besluit in de voorlopige voorziening zal naleven. ‘Volgens het OM, Capra en de rechter is er niets aan de hand. De gemeente Schinnen zou haar gezond verstand moeten gebruiken en deze ambtenaar gewoon weer aan het werk laten gaan.’ En eigenlijk zou burgemeester Berry Link (CDA) moeten vertrekken, vindt Wagemans. ‘Hij heeft willens en wetens deze ambtenaar met strafontslag gestuurd, terwijl hij wist dat het anders zat. Vervolgens hebben ze het onderzoek laten wijzigen. Je kunt dan geen burgemeester meer blijven in deze gemeente.’

Augiasstal
Via zijn kanalen vangt Wagemans signalen op dat Link zijn draagvlak aan het verliezen is. ‘Hij is aangeschoten wild.’ Volgens Wagemans is het de derde keer dat Link probeert op deze manier van iemand af te komen. ‘Drie keer was er niets aan de hand. Het heeft tot niets geleid.’ Link wilde volgens Wagemans afrekenen met een ambtenaar die volgens Link onderdeel was van de cultuur van het vorige college. ‘Hij wilde de Augiasstal reinigen, maar maakt er zelf een Augiasstal van.’ 


Schinnen
De gemeente Schinnen en burgemeester Berry Link (CDA) zijn woensdagmiddag meerdere keren tevergeefs gevraagd om persoonlijk te reageren op de motivering van de voorzieningenrechter. Halverwege de avond komt Mark van de Laar, advocaat van de gemeente, met een korte reactie namens de gemeente. Hierin bevestigt de gemeente dat de rechter het ontslag van de betreffende ambtenaar heeft geschorst, dat de uitspraak een voorlopige voorziening is en de daarnaast lopende bezwaarprocedure wordt voortgezet. De gemeente stelt verder vast dat de rechter over het conceptrapport van Capra geen uitspraak heeft gedaan en dat 'eerdere berichtgeving in de media, over een "vervalst integriteitrapport", dan ook niet wordt bevestigd'. Tenslotte handhaaft de gemeente Schinnen haar houding: 'Omdat dit de betreffende ambtenaar is toegezegd, zal over de inhoud van de zaak/uitspraak verder geen mededeling worden gedaan.'

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

hans wieser / senior project/programmamanager
Ach die burgemeester heeft een naam die precies bij hem past: link!!!!!
In de bezwaarprocedure eisen dat de meerdere versies van het rapport op tafel komen en die linkmiegel en de opstellers van het rapport onder ede laten horen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie