bestuur en organisatie / Partnerbijdrage

Estafette Vernieuwing Lokaal Bestuur

Draagvlak voor de energietransitie.

22 oktober 2018
180710142845.Amersfoort-gemeentehuis.shrink.338x0.jpg

Niemand kan er meer omheen: de Nederlandse samenleving zal de komende jaren drastisch moeten veranderen. Burgers, bedrijven en lokale overheid moeten samenwerken in duurzame en energievriendelijke initiatieven. Een van de landelijke voorlopers is Meentkracht uit Hilversum, waar veel ervaring is opgedaan. 

Bewonersvereniging de Windvogel is bijzonder omdat zij principieel uitgaan van minimaal 50 procent eigenaarschap van bewoners. Zij zijn bij veel initiatieven betrokken, zoals Rijne Energie (www.rijne-energie.nl), een groot windproject met veel weerstand en dus interessante inzichten. Misschien wel een van de meest actieve buurten van Nederland is het Soesterkwartier uit Soesterberg. Op energiegebied gebeurt daar veel: uiteraard zon en wind, maar ook deelauto's. Deze en tal van andere succesvolle initiatieven op het gebied van energie worden belicht en besproken tijdens deze middag over energie in Amersfoort. In kleine groepen spreekt u met burgers en ambtenaren hoe projecten verder gebracht kunnen worden.

  

Datum: 1 november 2018

Locatie: Gemeentehuis Amersfoort
Dagvoorzitter: Hans Kennepohl

Programma:

12:00 Ontvangst met lunch
13:00 Opening door wethouder Astrid Janssen
13:15 Presentatie voorbeeldprojecten

13:45 Uitwisseling kennis deel 1

In groepen van 6-12 mensen praat u onder leiding van een gespreksleider met andere burgers en ambtenaren.
14:45 Pauze
15:15 Uitwisseling kennis deel 2 (u kunt wisselen van groep)
16:30 Plenaire presentatie van de resultaten
17:00 Borrel

Voorbeeldprojecten:

1) Utrecht Rijne Energie en de Windvogel

Voorbeeldprojectleider: Inge Verhoef
In de gebieden Rijnenburg en Reijercop vlakbij Utrecht moet de komende jaren een groot energiepark ontstaan, een ambitieus project met veel weerstanden. De Windvogel is een landelijke burgercoöperatie gericht op windenergie, die overal initiatieven ondersteunt op voorwaarde van minimaal 50% bewonersparticipatie.  
rijne-energie.nl/  en www.windvogel.nl

2) Duurzaam Soesterkwartier

Voorbeeldprojectleider: Jan Wink
De Amersfoortse wijk Soesterkwartier is pionier op het gebied van energietransitie.
www.duurzaamsoesterkwartier.nl/
www.stadszaken.nl/klimaat/participatie/1784/de-kracht-van-duurzaam-soesterkwartier

 

3) Meent Hilversum

Voorbeeldprojectleider: Chiel van Eendenburg
De wijk Meent in Hilversum heeft van oudsher een hoge organisatiegraad. Vandaar dat de afgelopen jaren grote stappen zijn gemaakt in de energietransitie, hoewel uiteraard niet zonder slag of stoot...

www.hilversumsemeent.nl/4) Haagse Statenkwartier en aardwarmte 

Voorbeeldprojectleider: Tom Egyedi
Het bewonerscollectief van het Haagse Statenkwartier, een wijk met 5000 woningen, wil van het gas af. Mogelijk met innovatieve oplossingen als het oppompen van aardwarmte. Daarom wordt intensief geïnvesteerd in draagvlak, omdat dit grote (collectieve) investeringen vergt. 
www.statenwarmte.nl 

5) Energiekansen

Voorbeeldprojectleiders: Albert Smand en Deet Hoogveld
Inwoners van de gemeente Ansen nemen met een eigen coöperatie, energieKansen,  de energievoorziening in eigen hand. In de toekomst is de inwoner van Ansen niet alleen afnemer maar ook leverancier van energie. 
www.energiekansen.nu/

6) Smart Energy Cities

Voorbeeldprojectleider: Liesbeth  Schipper
Wijken worden ondersteund  met een technische en een sociale coach om de transitie vorm te geven. Ook gewerkt aan de opbouw van expertise: wat zijn slaagfactoren van energieprojecten? 
www.smartenergycities.nl/

 

7) De Ramplaan en warmteopslag

Voorbeeldprojectleider: Eelco Fortuijn
De Haarlemse wijk Ramplaan gaat van het gas af. In samenwerking met TU Delft wordt een innovatieve oplossing onderzocht (het in de wijk opslaan van zonnewarmte voor de winter) waarbij een hoge participatiegraad is vereist (75%)
www.deramplaan.nl

 

8) Amerfoort en Eemnes: Klimaatmissie Nederland

Voorbeeldprojectleider: René Pie
Klimaatmissie Nederland heeft in Amersfoort en Eemnes ontheffing gekregen voor meer bevoegdheden op energiegebied. Bewoners krijgen een renovatieplan op maat, een bijdrage aan de norm ‘woonlasten neutraal renoveren’. Mogelijk kunnen bewoners hun energie verkopen aan andere bewoners. 
klimaatmissienederland.nl/

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.