bestuur en organisatie / Partnerbijdrage

COVID-19 als casus voor een strategische HR aanpak

COVID-19 als casus voor een strategische HR aanpak. HRM is in organisaties belangrijker dan ooit!

09 november 2020
brenda-7531-web.jpg

Human Resource Management (HRM) is in organisaties belangrijker dan ooit! Veranderingen in de omgeving van organisaties, zoals technologisering, globalisering en flexibilisering voltrekken zich in rap tempo. Deze veranderingen brengen diverse HR-vraagstukken met zich mee. Als hier niet met een strategisch HR-beleid op gereageerd en geanticipeerd wordt dan heeft dat onmiskenbaar een negatieve invloed op het welzijn van medewerkers en de prestaties van organisaties. Covid-19 als HR casus.

vrijdag 22 januari 2021 start de opleiding Strategisch HRM in de publieke sector

De COVID-19 pandemie, een ontwikkeling waar we begin dit jaar nog geen weet van hadden, is een mooi voorbeeld om het belang van Strategisch HRM nader te belichten.


Het formuleren van een integrale/strategische HR-aanpak met behulp van het SHP-model

Het Strategic Human Performance (SHP) model (Steijn & Groeneveld, 2013) is een model dat behulpzaam is om de strategische rol van HR uiteen te rafelen. In het SHP-model worden vier lagen onderscheiden, namelijk 1. de omgeving, 2. de organisatie- en HR-strategie, 3. de allocatie van vraag en aanbod en 4. de prestaties. Iedere organisatie wordt weer beïnvloed door haar omgeving (en op haar beurt de omgeving weer beïnvloedt door de organisatie). De COVID-19 pandemie is een ontwikkeling in de omgeving van organisaties die onmiskenbaar invloed heeft op het functioneren van organisaties.


De invloed van een veranderde marktomgeving zoals de COVID-19 pandemie

Als gevolg van de COVID-19 pandemie is de marktomgeving veranderd. Er ontstaat vanuit de samenleving een andere vraag naar producten en diensten. Zo hebben we bijvoorbeeld een toegenomen vraag naar Intensive Care-zorg kunnen waarnemen en waar restaurants een moeilijke tijd hebben, varen supermarkten wel bij de COVID-19 pandemie. Ook de institutionele omgeving is veranderd.  We begeven ons momenteel in een 1,5 meter samenleving waarbij de regering ons oproept om zoveel mogelijk thuis te werken. Dit vraagt om een strategische reactie van organisaties.  Voor de ene organisatie loont het om een andere productielijn om te zetten (bijvoorbeeld naast matrassen ook mondkapjes fabriceren). Een andere organisatie kiest ervoor om het personeel te helpen zich om te scholen voor de zorg. Hierin is er niet één juiste benadering.


Goed werkgeverschap vraagt om strategisch HR-management:

Dat de COVID-19 pandemie een nieuwe focus op goed werkgeverschap met zich meebrengt, is evident. Ten aanzien van de allocatie van vraag en aanbod en de HR-instrumenten die organisaties inzetten, ontstaan nieuwe vraagstukken, zoals ‘hoe organiseren we onboarding?’, ‘welke thuiswerkfaciliteiten bieden we onze medewerkers?’ en ‘hoe zorgen we dat onze medewerkers getraind worden om met de nieuwe hardware en software om te gaan?’. We zien dat veel organisaties in deze tijd enquêtes hebben uitgezet onder het personeel om te peilen hoe het met hun welzijn gesteld is. Werk-privé balans, motivatie en betrokkenheid van medewerkers zijn cruciaal om nu en in de toekomst te kunnen blijven presteren als organisatie. Dit vraagt om HR als strategisch partner aan de management/bestuurstafel. Toch zien we in de praktijk dat strategisch HRM binnen organisaties niet altijd de aandacht krijgt die het behoeft. Daar liggen verschillende redenen aan ten grondslag. Zo wordt het belang van HR als strategisch partner niet altijd erkend door het managementteam van organisaties. Daarnaast vinden HR-professionals die strategische rol vaak lastig om in te vullen. Deze inzichten vormde aanleiding om de opleiding ‘SHRM in de publieke sector’ te ontwikkelen voor HR-professionals.


Voor wie is de opleiding SHRM in de publieke sector interessant?

De opleiding ‘SHRM in de publieke sector’ helpt ambitieuze HR-professionals, werkzaam in de publieke sector (inclusief onderwijs en zorg), hun strategische rol te versterken. Dit door tijdens de opleiding in de huidige invulling van de eigen HR-rol te duiken, strategische vraagstukken binnen de eigen organisatie te identificeren, en het formuleren van een integrale/strategische HR-aanpak met behulp van het SHP-model. Je gaat als HR-professional ook steeds binnen de eigen praktijk aan de slag en past het geleerde daarmee direct toe binnen de eigen organisatie. Je bent hierdoor in staat de strategische rol (nog) beter in te vullen en het belang van HR als strategische partner binnen het managementteam (verder) te vergroten.


Meer informatie

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.