Advertentie

Bedreigde bestuurders willen steun van Donner

Er moet een landelijke regeling komen waar lokale bestuurders een beroep op kunnen doen als ze bedreigd of fysiek belaagd worden. Daar pleiten de belangenverenigingen van burgemeesters, wethouders en raadsleden voor in een uitzending van Zembla zaterdagavond. De bestuurders zijn nu bij schade en juridische afhandeling volledig afhankelijk van de eigen gemeente.

06 maart 2011
Bedelen om vergoeding
Het Genootschap van Burgemeesters wil af van de situatie dat belaagde bestuurders in de gemeenteraad moeten bedelen om de vergoeding van hun ingegooide ramen. Of nog erger: ‘Dat er een politieke discussie ontstaat over vergoedingen. Er zijn gevallen bekend dat er in de raad gesuggereerd werd dat de bestuurder het over zichzelf had afgeroepen,’ aldus Bernt Schneider, voorzitter van het genootschap, in Zembla.

Invloed
In de uitzending wordt door de bestuurders ook de vrees uitgesproken dat de bedreigingen en het geweld wel degelijk invloed hebben op de lokale besluitvorming. Volgens het vorig jaar verschenen rapport ‘Bedreigd Bestuur 2010’ is meer dan de helft van alle burgemeesters en wethouders het doelwit van intimidatie en agressie. Ruim een derde van alle raadsleden heeft hier mee te maken. Naar de effecten hiervan op het openbaar bestuur is nooit onderzoek gedaan.

Democratie in gevaar
Bernt Schneiders verklaart in de uitzending dat je als bedreigd bestuurder ‘bijna chantabel’ bent en ‘je niet meer goed in het openbaar bestuur kan functioneren.’ Volgens hem is dan de democratie in gevaar.

12 meldingen
De zogenoemde ‘Vertrouwenslijn’ waar bestuurders bij bedreiging hulp kunnen krijgen functioneert volgens Zembla niet. Het programma becijferde dat er in de anderhalf jaar dat het bestaat slechts 12 meldingen zijn binnengekomen. Een woordvoerster van de Vertrouwenslijn kan dat aantal niet bevestigen maar geeft wel toe dat het meldpunt een ‘marketingprobleem’ heeft.

Zelf verantwoordelijk
Overigens blijkt uit onderzoek dat slechts de helft van bedreigde bestuurders aangifte doet als het gaat om het meest ernstige incident. Minister Donner vindt dat melden het enige wapen is bij dit probleem. Verder zegt hij in de uitzending dat bestuurders het zelf moeten oplossen. ‘Het gaat bij uitstek om een groep die zelf verantwoordelijk is voor deze zaken en als geen ander maatregelen kan treffen.’

Bekijk hier de uitzending van Zembla Get Microsoft Silverlight
Of bekijk de flash versie.

Reacties: 11

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

jan jansen
- Worden ze meer bedreigd dan vroeger, of zijn ze gevoeliger geworden voor bedreigingen. Een politicus neemt soms vervelende beslissingen (en laten we wel wezen, ook soms idiote beslissingen), en dan is het normaal dat er al eens een hard woord valt. Ik krijg de indruk echter dat deze 'harde woorden' tegenwoordig 'bedreiging' heten, daar waar de term vroeger vooral betrekking had op het stevigere werk.
- één derde die ooit te maken heeft gehad met bedreigingen lijkt me eerder beperkt.
- Misschien hebben bedreigingen ook te maken met de opstelling van de politici, die zich meer en meer als onaantastbaar beschouwen
- En uiteraard zijn het ook in de eerste plaats politici ( met Mr. Wilders voorop) die verantwoordelijk zjn voor het verharden van het politieke klimaat.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H.A.Decker / adviseur.
Intens triest. Onderling maken de bestuurders elkaar het leven zuur (lees de zaak Hardenberg hierboven etc). Sinds Pim,Theo en Geert kan ik niet anders dat de verharding binnen het politieke bestel, de burger er graag nog een schepje oven op doet. Waar is Melkert etc? Waar is het demoniseren begonnen. Juist binnen de eigen gelederen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Kaas / _
Gevalletje burgerlijke ongehoorzaamheid, ooit uitgevonden door M.van Dam (PvdA)
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ad van Zundert / zelfstandig adviseur
De reactie op de 'noodkreet' van bestuurders van minister Donner was beslist beneden maats. Hij zei (bijna leterlijk): laat ze het zelf oplossen. Nu meen ik dat ze dat al wel zouden hebben gedaan als ze hadden geweten waar te beginnen. In onze samenleving is een 'nee' voor sommigen niet meer acceptabel. En als je je zin niet krijgt ga je maar drammen (of rammen). De verharding in de samenleving ligt niet aan Wilders, die is (slechts) de personificatie ervan in de politiek. De politiek is niet meer dan een afspiegeling van de samenleving.
Roep om zwaarder straffen, zoals ook tegen de daders van geweld tegen hulpverleners, is erg begrijpelijk en ligt ook voor de hand. Die is echter niet meer dan een uiting van de onmacht van degenen die dit soort geweld verafschuwen. Het strafrecht is een ultimum remedium, symptoombestrijding dat misschien nog wel kan helpen als 'afschrikmiddel'. Maar dan moet de pakkans omhoog en niet alleen maar tot een werkstraf worden veroordeeld. Een beetje koffie schenken in een bejaardentehuis, we zijn niet op campagne!
Het raadslid uit Nederweert dat door 2 leiden van een woonwagenkamp in elkaar is geslagen wacht nu een proces wegens smaad, omdat hij zou hebben gezegd dat het henneptelers waren. Dat was niet bewezen. De "heren" hadden niet meer gedaan dan illegaal stroom afgetapt. Zeker niet om alleen maar de koelkast er op aan te sluiten, meen ik zo. Dit soort 'helden' dat de grenzen van het betamelijke overschrijdt moet vanuit de samenleving een duidelijk en breed gedragen signaal krijgen dat hun gedrag niet wordt geaccepteerd.
Waar ligt dan de oplossing? Geweld tegen bestuurders heeft - net als het zinloze geweld tegen burgers die hun betrokkenheid laten blijken en de eerder genoemde hulpverleners - zijn oorsprong in gebrek aan normen en waarden bij de daders. Zou opvoeden dan toch belangrijker zijn dan sommigen denken? Was de - overigens mislukte - poging van Balkenende om een normen en waarde discussie in de samenleving te starten dan toch nog niet zo gek?
De oplossing moet zeker niet van de politiek worden verwacht. Die ligt bij ons allemaal door iedere vorm van geweld te veroordelen. En ja, ik realiseer me dat daarmee het niet is opgelost. Maar het simpele gezegde: 'verbeter de wereld en begin bij je zelf" is ook hier van toepassing. Politici mag je wel aanspreken op hun voorbeeld gedrag en Donner gaf m.i. in de uitzending niet bepaald het goede voorbeeld.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
O. ten Hove
Ach, overal heb je mensen die functioneren en dusfunctioneren. Gemeentelijke ombudsmannen, wethouders noem maar op. Het zijn de klokkeluiders die dan worden afgemaakt, want bestuurders zijn allemaal overtuigd van het eigen gelijk...
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Bas / logicus
Het feit dat meer dan de helft van alle burgemeesters en wethouders het doelwit is van intimidatie en agressie zegt ook wat over de wijze waarop deze bestuurders hun functie uitvoeren.
Dat er sporadisch sprake kan zijn van dergelijke bedreigingen en agressie komende vanuit het criminele milieu is evident aan hun functie. Daar is dan ook geen begrip of rechtvaardiging voor.
Maar door de uitspraak “meer dan de helft” kan men niet meer spreken van sporadisch.
Er is dus meer aan de hand. Het gaat namelijk over het algemeen om gewone burgers die zich niet meer kunnen inhouden. Er wordt door de overheid alleen gekeken naar de zogenaamde “dader” en niet meer naar de reden van het waarom.
De bestuurder weet best dat hij bewust het bloed onder de nagels heeft gehaald bij de dader. Aangifte doen resulteert dan slechts in meer olie op het vuur en de dader zal dan wellicht geen woorden maar daden gaan toevoegen. Een meldpunt in stand houden met een dure directeur en meerdere medewerkers voor 12 meldingen op jaarbasis terwijl het dus om tienduizenden meldingen zou moeten gaan is te gek voor woorden. Dit soort idiote instanties opzetten en in stand houden kost de gemeenschap “daders” het geld dat ze niet meer kunnen missen en geeft dus aanleiding tot …….
Voor meer dan tweeënhalf miljoen huishoudens is de idiote hoge WOZ/AFV/RIOE/OZBE aanslag een haast onbetaalbare hoge drempel geworden. Mensen verzuipen financieel in de zogenaamde extra lasten. Parkeertarieven van €2,00 tot € 5,00 per uur (50% van de werkenden moet daar bijna 20 tot 45 minuten voor werken). Betaald parkeren in woonwijken van 09:00 tot 24:00. Een VCP wat mij als niet zakelijk rijder per jaar ongeveer € 200,00 aan extra file benzine kost, plus de vele uren verloren file en omrijtijd. Zo heeft de overheid vele honderden onrechtvaardige kosten opgevoerd die ze bij de steeds radelozer wordende burger vordert. De overheid heeft de plicht de burger tegen diefstal te beschermen maar maakt, er zichzelf wel schuldig aan. De overheid toont geen enkele coulance of begrip. Bezwaren worden praktisch zonder meer afgewezen. Onder het mom belastingen verpakken ze het in een legale vorm in de hoop dat de achterlijke burger het niet ziet. Maar de burger is niet achterlijk en ziet allang de relatie tussen noodzaak en rechtvaardiging niet meer en is de verspilzucht van de bestuurders meer dan zat. Doe bij een ander niet, dat gij niet wilt, dat u geschied.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
miep / thuiszorg
eerst idd eens kijken waarom die bedreigingen er zijn !! en verder moet iedere burger berscherming krijgen die bedreigt wordt en niet alleen bestuurders en politie/ambulance personeel.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ronald Bouwer
@ Jofel,

Wat heeft mijn fatsoen met de bedreigingen te maken? Ik keurt het geweld en bedreigingen af, tegen iedereen, niet alleen tegen de bestuurders. Maar zijn ambtenaren en ambtenaren. Bovendien vind ik dat iedereen, die bedreigd wordt, heeft recht op bescherming, niet alleen de besturders. Als de ambulance of brandweer of politieagent wordt bedreigd, is vanzelfsprekend dat zo absoluut niet kan, hierover zijn we allemaal mee eems. Maar als de bestuurders (sommigen!) te veel machtnisbruik tonen, corrupt zijn, in bepalde kwesties, roepen zij die geweld toch zelf uit. Over klokkenluiders - als de bestuurders de bedreigingen en het geweld niet zo leuk vinden, waarom maken zij zelf de levens van de klokkenluiders kapot? Ik ben geleerd dat kritiek een spiegel van verkeerde gedrag of van slechte functioneren is. In Nederland zijn de besturders doorgeschoten met een idee dat men geen kritiek uiten mag of men geen negatieve mening mag hebben.
Wat mij betreft, had ik met veel verschillende overheidinstellingen te maken. Heb ik goede ervaringen, behalve Jeugdzorg. Daar zitten de meeste "rotte appels".
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ronald Bouwer
En wie gaat de klokkenluiders tegen die corrupte bestuurders beschermen?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jofel
M. Ziegler, dat is uw eerste reactie op zo'n artikel? Mensen die zich inzetten voor de publieke zaak worden bedreigd! Deze mensen werken voor u en sommige idioten menen dat zij de mensen die voor u werken mogen bedreigen, intimideren en beïnvloeden. En dan zegt u dat alle bestuurders corrupt zijn... waar is uw fatsoen meneer/mevrouw?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
J. Kiestra / leidinggevend
@Jofel
Bedreigen en intimideren is nooit goed te praten. Toch kan ik me de reactie van M. Ziegler meer dan voorstellen. Alles loopt voor klokkenluidels ook verre van Jofel en moet er met name ook voor hen een aantal zaken nog steeds beter worden geregeld. (Ook) bedreigingen van klokkeluiders komen namelijk meer voor dan door velen wordt gedacht. Dit maakt dat vele ambtenaren die "vreemd" handelen van bestuurders constateren zich meer en meer bedenken voor ze dat handelen aan het daglicht toevertrouwen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie