bestuur en organisatie / Partnerbijdrage

Advies energietransitie en uitvoering RES

Advies energietransitie en uitvoering RES. Na vaststelling RES 1.0 begint het echte werk.

BMC
16 februari 2021
RES.jpg

Na vaststelling RES 1.0 begint het echte werk.

Voor het behalen van de klimaatdoelstellingen is een snelle, fundamentele energietransitie noodzakelijk. Gemeenten en regio’s zijn voortvarend met de Regionale Energiestrategie (RES) aan de slag gegaan om een strategie te ontwikkelen voor energiebesparing en de opwek van grootschalige duurzame energie. In juli 2021 wordt de RES 1.0 per regio vastgesteld. En dan begint het ‘echte’ werk, de uitvoering van de maatregelen voor de energietransitie. De uitvoering van de nieuwe RES-taken legt extra druk op de schaarse bestuurs- en uitvoeringscapaciteit van gemeenten.

BMC biedt aanpak voor uitvoering nieuwe RES-taken

De aanpak van de bestaande en nieuwe gemeentelijke RES-taken voor de energietransitie moet aansluiten bij het schaalniveau en bij de wensen en eisen van de betrokken partijen. Gemeenten, waterschappen en netbeheerders kunnen een aantal taken zelf uitstekend oppakken. Bij sommige taken is er behoefte aan regionale uitvoering en regie. 


BMC adviseert en ondersteunt bij nieuwe RES-taken

BMC adviseert en ondersteunt gemeenten en regio’s met deze aanpak gericht en in samenhang bij:

  • de organisatie van de samenwerking, waaronder governance, programmamanagement en uitvoeringskracht;
  • gedragsverandering en publieke steun voor brede actie en sociale acceptatie van maatregelen voor de energietransitie;
  • het versterken van vaardigheden voor nieuwe RES-taken en capaciteit om de energietransitie te steunen;
  • het beleidsmatig uitwerken en prioriteren van projecten.


Ervaring met de energietransitie en RES

BMC werkt volop aan de energietransitie en heeft veel ervaring met strategische advisering en professionele ondersteuning van gemeenten, bestuurlijke regio’s en multihelix-samenwerkingsverbanden. We ontwikkelden verschillende energieagenda’s op gemeentelijk en provinciaal niveau, we zijn actief in zes van de 30 RES-regio’s en zijn adviseur energietransitie bij tientallen gemeenten. Onze adviseurs op het gebied van energietransitie versterken de uitvoeringskracht, begeleiden onderhandelingsprocessen, brengen partners bijeen, stimuleren gedragsverandering én ondersteunen bij locatieafwegingen, gebiedsontwikkeling en ruimtelijke planvorming.


Meer informatie en contact

Wilt u meer informatie over de ondersteuning door BMC bij de energietransitie en bij het inrichten en optimaliseren van de uitvoering van uw RES? Of wilt u vrijblijvend een afspraak maken? Neem dan contact op met Joris Stok of Charlotte Nauta via telefoonnummer 033 - 496 52 00 of via onderstaand contactgegevens.

 

Joris Stok, Managing Partner Ruimtelijke Ontwikkeling

joris.stok@bmc.nl

Bekijk profiel

Charlotte Nauta, senior adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling

charlotte.nauta@bmc.nl

Bekijk profiel

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.