bestuur en organisatie / Partnerbijdrage

Toetsingskader CvA motivering gunningscriterium laagste prijs

Toetsingskader CvA motivering gunningscriterium laagste prijs

AfbeeldingAfbeeldingArtikel 2.114 Aanbestedingswet 2012 (“Aw 2012”) bevat in lid 1 het uitgangspunt dat overheidsopdrachten gegund moeten worden op basis van het gunningscriterium “economisch meest voordelige inschrijving” (emvi). Lid 2 bepaalt dat er in afwijking van dat uitgangspunt op laagste prijs kan worden gegund, mits de aanbestedende dienst die keuze deugdelijk motiveert in de aanbestedingsstukken. Deze motivering is voor (rechterlijke) toetsing vatbaar.

In zijn uitspraak van 3 juni 2014 (ECLI:NL:RBGEL:2014:3493) heeft de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland hiervoor al een toetsingskader geformuleerd. In een recent gepubliceerd advies (advies 224) heeft de Commissie van Aanbestedingsexperts (hierna: “de Commissie”) nu ook haar (uitgebreidere) toetsingskader geformuleerd. Daarbij zet de Commissie ook uiteen op welke aspecten een aanbestedende dienst in zijn motivering acht moet slaan bij de beantwoording van de vraag waarom hij van mening is dat de toepassing van het criterium van de laagste prijs is toegestaan.

Lees meer

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.