bestuur en organisatie / Partnerbijdrage

Gemeente Den Haag koopt circulair

Gemeente Den Haag koopt circulair. Duurzaam en maatschappelijk verantwoord

07 juni 2021
Circulair-Den-Haag.png

Met Rapid Circular Contracting® kiest de gemeente voor meetbare circulariteit.

De gemeente Den Haag wil leveringen en diensten voortaan structureel op een duurzame en maatschappelijk verantwoorde wijze inkopen met extra focus op circulariteit. Daarvoor wordt inmiddels ervaring opgedaan met de Rapid Circular Contracting® (RCC®) methodiek van KplusV, in combinatie met de Optimal Scans meetmethode van Optimal Planet. De eerste RCC uitvraag wordt betreft werkplekinrichting en vergader- en overlegmeubilair. Marktinformatie bijeenkomst hierover vindt op 9 juni digitaal plaats van 9.30 tot 12.30 uur.

Wat deze samenwerking tussen de gemeente Den Haag, KplusV en Optimal Planet uniek maakt is dat hierin, voor het eerst in Nederland, de begeleiding op circulair inkopen, is gekoppeld aan het bewust en gericht aanhaken van de interne gemeentelijke organisatie bij de transitie naar circulair en maatschappelijk verantwoord opdrachtgeverschap. Er is daartoe een Circulair Transitie Team in ontwikkeling dat met interne collega’s de organisatie in al haar facetten gaat helpen voorbereiden op ieders veranderende rol als co-creator bij impactvol opdrachtgeverschap.

 

De RCC-inkoopmethodiek helpt Den Haag haar ambities waar te maken. Deze relatief nieuwe, maar inmiddels ruim beproefde, manier van inkopen en aanbesteden gaat uit van co-creatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Er wordt hierbij geen vooraf gedefinieerde uitwerking uitgevraagd maar leveranciers worden uitgedaagd zich te profileren op basis van specifieke ambities vanuit de gemeente Den Haag. Waarvan optimale circulariteit er een is. Bijzonder aan deze methodiek is de creatieve en impact gedreven samenwerking die partijen aangaan na gunning. En de blijvende focus op het verbeteren van de prestaties, om zo alsmaar hoogwaardiger te kunnen acteren op de uitgevraagde ambities.

 

De mate waarin circulariteit en de andere duurzame en maatschappelijk verantwoorde ambities van de Hofstad gerealiseerd worden, wordt dankzij Optimal Scans ondubbelzinnig aantoonbaar. Deze software is ontwikkeld door Optimal Planet en helpt organisaties hun impact en de antwoorden op de inkoopvraag te concretiseren en kwantificeren. Zo kunnen mogelijke oplossingen onderling worden vergeleken in hun impact op de verschillende ambities. De score na realisatie wordt zo ook in kaart gebracht en kan worden gecombineerd met impact uit andere inkooptrajecten.

 

Dat het eerste traject gericht is op kantoorinrichting maakt de toepassing van RCC voor de gemeente Den Haag in meerdere opzichten extra relevant. Nederlandse producenten van projectinrichting zijn toonaangevend in circulariteit en er mag veel impact en innovatievermogen worden verwacht binnen deze uitvraag. Daarnaast heeft de Corona pandemie er door het massale thuiswerken toe geleid dat in het nieuwe contract flexibiliteit wordt gevraagd ten aanzien van de werkplekconcept ontwikkeling. Zo zullen de meeste medewerkers een deel van de werkweek ook in de toekomst vanuit huis blijven opereren en wordt het kantoor veel meer een ontmoetingsplek voor afstemming en overleg. De insteek op expertise en partnerschap vanuit de RCC-methodiek biedt alle ruimte om in samenspraak tussen de gemeente en de best passende leverancier tot een optimale werkomgeving te komen, zonder dat daarbij materialen of grondstoffen verloren gaan.


Over KplusV

KplusV is de grondlegger van de Rapid Circular Contracting aanpak en heeft sinds de lancering, enkele jaren geleden, in zeer uiteenlopende domeinen, ruim 40 RCC inkoop opleidingen en begeleidingen mogen verzorgen. En dat bij een breed scala aan opdracht gevende organisaties zoals gemeenten, provincies, landelijke overheden, waterschappen, veiligheidsregio’s en onderwijsinstellingen. De ervaringen lopen uiteen van de inkoop van koffie en thee tot catering, van de nieuwbouw van scholen tot circulaire woningbouw, van de renovatie van wegen en bermbeheer tot het circulair verantwoord aardgas loos maken van maatschappelijk vastgoed en van de verwerking van huishoudelijk en bedrijfsmatig afval tot beheer van sportcomplexen en het verzorgen van zwemles.

 

KplusV is een advies organisatie die samen met haar klanten innovatieve oplossingen creëert voor duurzame, sociale en innovatieve vraagstukken. KplusV initieert, realiseert en verbindt. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in de aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.


Over Optimal Planet

Inkoop is de sleutel tot een duurzamere wereld. Optimal Planet bestaat om duurzaamheid en circulariteit concreet en toetsbaar te maken en zo actief bij te dragen aan een leefbare wereld. Optimal Planet helpt organisaties om leveranciers, diensten en producten objectief en eenvoudig te toetsen, te ranken en te monitoren met Optimal Scans.

 

Contact

Erick Wuestman, AVS

06-54 30 71 83

e.wuestman@kplusv.nl

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Robin / influencer
Gaap....
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.