of 65101 LinkedIn

Dossier: De strijd voor zelfstandigheid

Herindelingen gaan regelmatig gepaard met gedoe, maar soms wordt het wel erg bont gemaakt. Het fusieproces rondom Scherpenzeel is daar een voorbeeld van. Binnenlands Bestuur volgt het proces op de voet.

Herindelingen gaan regelmatig gepaard met gedoe, maar soms wordt het wel erg bont gemaakt. Het fusieproces rondom Scherpenzeel is daar een voorbeeld van. Gekonkel, gefoezel en gestook door alle spelers maken het tot een ‘dirty’ herindelingstraject. Het gaat hard tegen hard.  Binnenlands Bestuur volgt het proces op de voet.

  Nieuws  Nieuws

  • De financiële positie van Scherpenzeel was in de ogen van Gedeputeerde Staten (GS) van Gelderland tijdenlang zo slecht, dat GS vorig jaar eiste dat de gemeente zou fuseren met Barneveld. Voor het tweede jaar op rij blijkt dit niet te kloppen.

   Ex-fusiepartner Barneveld staat er financieel slecht voor

   De financiële vlag van Scherpenzeel hing er in de ogen van Gedeputeerde Staten (GS) van Gelderland tijdenlang zo slecht bij, dat GS vorig jaar eiste dat de gemeente zou fuseren met Barneveld. Voor het tweede jaar op rij blijkt dit niet te kloppen. De financiële positie van Scherpenzeel is dik op orde. Barneveld is de meeste financieel ongezonde gemeente van gemeenten tussen de 50.000 en 100.000 inwoners.

  • Wimar Jaeger

   Scherpenzeel: opgelopen krassen serieus nemen

   Er zijn krassen opgelopen in de herindelingsstrijd Scherpenzeel. Niet alleen binnen de gemeenteraad, in de verhouding tussen bestuurlijk Scherpenzeel en het provinciehuis en in de relatie met omliggende gemeenten; de instituties. Ook mensen hebben krassen opgelopen. Daarbij moet eerst worden stilgestaan, voordat Scherpenzeel in volle vaart richting een nieuwe toekomst kan koersen.

  • Wimar Jaeger is de nieuwe waarnemend burgemeester van Scherpenzeel. Hij is dinsdagavond benoemd door de Gelderse commissaris van de koning John Berends. Jaeger volgt de ontslagen Eppie Klein op. Jaeger, voormalig wethouder van Hilversum, heeft tijdens zijn wethouderschap meerdere integriteitsonderzoeken aan zijn broek gehad. Klein is door de cdk ontslagen omdat hij niet-integer zou hebben gehandeld.

   Nieuwe waarnemend burgemeester Scherpenzeel

   De Gelderse commissaris van de koning John Berends heeft Wimar Jaeger dinsdagavond benoemd als nieuwe waarnemend burgemeester van Scherpenzeel. Hij volgt de ontslagen Eppie Klein op. Jaeger, voormalig wethouder van Hilversum, heeft tijdens zijn wethouderschap meerdere integriteitsonderzoeken aan zijn broek gehad. Klein is door de cdk ontslagen omdat hij niet-integer zou hebben gehandeld.

  • Waarnemend burgemeester Eppie Klein van Scherpenzeel keert niet terug. De voorzieningenrechter heeft vrijdagmiddag geoordeeld dat terugkeer niet in het belang is van de gemeente Scherpenzeel.

   Rechter: ontslagen waarnemer Klein mag niet terug

   De ontslagen waarnemend burgemeester Eppie Klein van Scherpenzeel keert niet terug op zijn post. De voorzieningenrechter heeft vrijdagmiddag geoordeeld dat terugkeer niet in het belang is van de gemeente Scherpenzeel. De Gelderse commissaris van de koning John Berends gaat op korte termijn een nieuwe waarnemer benoemen.

  • Niet alle documenten die de Gelderse commissaris van de koning John Berends in de rechtszaak over het ontslag van waarnemend burgemeester Eppie Klein van Scherpenzeel heeft ingediend, maken deel uit van het dossier. De Arnhemse voorzieningenrechter noch Klein mogen die stukken namelijk inzien.

   Niet alle stukken in dossier rechtszaak Klein-Berends

   Een of meerdere documenten die de Gelderse commissaris van de koning John Berends in de rechtszaak over het ontslag van waarnemend burgemeester Eppie Klein van Scherpenzeel heeft ingediend, maken geen deel uit van het dossier. De Arnhemse voorzieningenrechter noch Klein mogen die stukken namelijk inzien.

  • De voorlopige voorzieningenrechter beslist uiterlijk volgende week vrijdag of het ontslag van waarnemend burgemeester Eppie Klein van Scherpenzeel moet worden vernietigd.

   Rechtszaak ontslag waarnemer Klein nog niet beslist

   De voorlopige voorzieningenrechter beslist uiterlijk volgende week vrijdag of het ontslagbesluit van waarnemend burgemeester Eppie Klein van Scherpenzeel moet worden vernietigd. Als dat gebeurt, kan Klein meteen weer aan de slag in Scherpenzeel. Zo niet, dan heeft de Gelderse commissaris van de koning John Berends twee waarnemers klaar staan die direct kunnen beginnen.

  • Al maanden wacht de SP-Statenfractie van Gelderland op stukken en antwoorden op vele schriftelijke vragen over het inmiddels gesneuvelde plan tot herindeling van Barneveld en Scherpenzeel. SP-fractievoorzitter Esther Portegies heeft nu bij demissionair minister Ollongren van Binnenlandse Zaken aan de bel getrokken.

   SP Gelderland roept hulp minister BZK in

   Al maanden wacht de Gelderse SP-fractie op stukken en op antwoorden op ettelijke tientallen schriftelijke vragen over het inmiddels gesneuvelde plan tot herindeling van Barneveld en Scherpenzeel. SP-fractievoorzitter Esther Portegies vermoedt dat het een poging is van Gedeputeerde Staten (GS) om alle kritiek op het herindelingsproces te smoren. Ze heeft nu bij demissionair minister Ollongren van Binnenlandse Zaken aan de bel getrokken.

  • Er wordt nog geen nieuwe waarnemend burgemeester in Scherpenzeel benoemd. De commissaris van de koning John Berends had dit aanstaande donderdag willen doen, maar ziet daar vanaf. Hij wacht de uitspraak van de voorzieningenrechter af.

   Cdk wacht rechtszaak af: nog geen nieuwe waarnemer

   Er wordt nog geen nieuwe waarnemend burgemeester in Scherpenzeel benoemd. De Gelderse commissaris van de koning John Berends had dit aanstaande donderdag willen doen, maar ziet daar vanaf. Hij wacht de uitspraak van de voorzieningenrechter af.

  • De commissaris van de koning is niet bevoegd om een waarnemend burgemeester te ontslaan, omdat geen enkele wet dat expliciet stelt. Dat stellen de ontslagen waarnemend burgemeester Eppie Klein van Scherpenzeel en het college in hun bezwaarschrift aan de cdk en de rechtbank.

   ‘Cdk is niet bevoegd om waarnemer te ontslaan’

   De strijd van waarnemend burgemeester Eppie Klein van Scherpenzeel tegen zijn ontslag, wordt samen met het college van de Gelderse gemeente gevoerd. De commissaris van de koning is niet bevoegd om een waarnemend burgemeester te ontslaan, omdat geen enkele wet dat expliciet stelt, stellen Klein en het college in hun bezwaarschrift.

  • Het ontslagbesluit van waarnemend burgemeester Eppie Klein van Scherpenzeel moet worden vernietigd. Als de provincie Gelderland dat niet doet, moet de bestuursrechter dit doen. De bestuursrechter wordt ook meteen verzocht het ontslagbesluit op te schorten.

   'Ontslagbesluit Klein moet worden vernietigd'

   Het ontslag van waarnemend burgemeester Eppie Klein van Scherpenzeel moet worden vernietigd. Als de provincie Gelderland dat niet doet, moet de bestuursrechter dit doen. Omdat een dergelijke procedure veel tijd kost, wordt de bestuursrechter verzocht het ontslagbesluit op te schorten.

  • Het ontslag van een waarnemend burgemeester is niet expliciet geregeld in de Gemeentewet. Ontslagen waarnemers kunnen hun ontslag aanvechten. De minister van Binnenlandse Zaken kan een besluit van een commissaris van de koning, om een waarnemer te ontslaan, bij de Kroon voordragen voor vernietiging.

   Hiaat waarnemers in Gemeentewet moet worden gedicht

   Het ontslag van waarnemend burgemeesters is niet expliciet geregeld in de Gemeentewet. Dat hiaat moet zo snel mogelijk worden gedicht. Ontslagen waarnemers kunnen bij de bestuursrechter hun ontslag aanvechten. De minister van Binnenlandse Zaken kan een besluit van een commissaris van de koning, om een waarnemer te ontslaan, bij de Kroon voordragen voor vernietiging.

  • Het verwerpen van het herindelingsvoorstel Scherpenzeel door de minister hakt er bij de provincie Gelderland flink in. ‘Het is een gegeven waarmee we het moeten doen’, verzucht verantwoordelijk gedeputeerde Jan Markink. Volgens de VVD-fractie maakt de minister met haar besluit van de provincies zelfs tandeloze tijgers.

   Gelderland vreest tandeloze tijger te worden

   Het verwerpen van het herindelingsvoorstel Scherpenzeel door de minister hakt er bij de provincie Gelderland flink in. ‘Het is een gegeven waarmee we het moeten doen’, verzucht verantwoordelijk gedeputeerde Jan Markink. Volgens de VVD-fractie maakt de minister met haar besluit van de provincies zelfs tandeloze tijgers.

  • De Gelderse commissaris van de koning John Berends ontsloeg waarnemend burgemeester Eppie Klein van Scherpenzeel om ondermijning van het openbaar bestuur te voorkomen. Volgende maand benoemt Berends een nieuwe waarnemer.

   Cdk: Ondermijning lag op de loer in Scherpenzeel

   De Gelderse commissaris van de koning John Berends heeft waarnemend burgemeester Eppie Klein van Scherpenzeel ontslagen om ondermijning van het openbaar bestuur te voorkomen. Volgende maand benoemt Berends een nieuwe waarnemer.

  • De weggestuurde waarnemend burgemeester Eppie Klein van Scherpenzeel stelt dat hij op oneigenlijke gronden is ontslagen. Hij gaat zijn ontslag aanvechten.

   Weggestuurde burgemeester Klein geeft strijd niet op

   De weggestuurde waarnemend burgemeester Eppie Klein van Scherpenzeel gaat zijn ontslag aanvechten. Hij stelt dat hij op oneigenlijke gronden is ontslagen. Het ontslag donderdag kwam voor Klein als een verrassing. Wel oefende de Gelderse commissaris van de koning John Berends al tijden oneigenlijke druk uit op Klein. Dat viel hem niet alleen uitermate zwaar; hij voelde zich ook niet meer veilig in het vrijuit geven van zijn mening.

  • Een commissaris van de koning die op eigen gezag een waarnemend burgemeester uit zijn functie ontheft, zoals gisteren gebeurde in Scherpenzeel, is uitzonderlijk in gemeenteland. De Tilburgse bestuurskundige Niels Karsten moest er even op puzzelen. ‘Deze ontheffing is namelijk niet expliciet wettelijk geregeld, maar als je de redeneerlijn van de Gemeentewet volgt dat een cdk in het belang van de gemeente een waarnemer mag benoemen, dan mag hij deze ook ontheffen uit zijn functie.’

   ‘Scherpenzeel zal zich nu moeten bewijzen’

   Een commissaris van de koning die op eigen gezag een waarnemend burgemeester uit zijn functie ontheft, zoals gisteren gebeurde in Scherpenzeel, is uitzonderlijk in gemeenteland. De Tilburgse bestuurskundige Niels Karsten moest er even op puzzelen. ‘Deze ontheffing is namelijk niet expliciet wettelijk geregeld, maar als je de redeneerlijn van de Gemeentewet volgt dat een cdk in het belang van de gemeente een waarnemer mag benoemen, dan mag hij deze ook ontheffen uit zijn functie.’

  • Gedeputeerde Staten van Gelderland houden grote zorgen over de zelfstandige toekomst van Scherpenzeel. Dat stellen GS in reactie op het besluit van minister Ollongren om de stekker te trekken uit de provincie gewenste herindeling van Barneveld. .

   Provincie blijft bezorgd over toekomst Scherpenzeel

   De provinciale zorgen over de levensvatbaarheid van een zelfstandig Scherpenzeel blijven ‘onverminderd groot’. Dat stellen GS van Gelderland in een reactie op het besluit van minister Ollongren om de stekker te trekken uit de door de provincie gewenste herindeling van Barneveld en Scherpenzeel. In Scherpenzeel overheerst opluchting, met een zwart randje. Barneveld houdt het op een zuinige ‘waardering’ over het feit dat de minister nu duidelijkheid heeft gegeven.

  • De herindelingsplannen voor Barneveld en Scherpenzeel gaan de prullenbak in. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft de provincie Gelderland donderdag laten weten dat er geen wetsvoorstel komt.

   Streep door herindeling Barneveld-Scherpenzeel

   De provinciale herindelingsplannen voor Barneveld en Scherpenzeel gaan de prullenbak in. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft de provincie Gelderland donderdag laten weten dat er geen wetsvoorstel komt. De rol van de provincie bij een van ‘bovenaf opgelegde’ herindeling gaat ze, met de recente ervaringen in dit omstreden fusieproces op zak, onder de loep nemen.

  • Ambtenaren van de provincie Gelderland hebben bewust gezocht naar ‘munitie’ om de financiële stabiliteit van Scherpenzeel onderuit te halen. Die munitie was bedoeld voor de Gelderse commissaris van de koning John Berends en gedeputeerde Jan Markink.

   Provincie zocht naar ‘munitie’ in herindelingsstrijd

   Ambtenaren van de provincie Gelderland hebben naarstig gezocht naar ‘munitie’ om de financiële stabiliteit van Scherpenzeel in twijfel te kunnen trekken. Die munitie was bedoeld voor de Gelderse commissaris van de koning John Berends en gedeputeerde Jan Markink.

  • De mail waarin de Scherpenzeelse waarnemend burgemeester Klein de Statenleden opriep om die dag geen besluit te nemen over het herindelingsvoorstel, leiden opnieuw tot ophef in het provinciehuis. Het ontslag van Klein lijkt een kwestie van tijd en timing.

   Ontslag burgemeester Klein lijkt kwestie van tijd

   Het bommetje dat de Scherpenzeelse waarnemend burgemeester Eppie Klein op 6 juli onder het omstreden herindelingsvoorstel legde, lijkt alsnog te gaan ontploffen. De inhoud en de ondertekening van de mail, waarin Klein de Statenleden opriep om die dag geen besluit te nemen over het herindelingsvoorstel, hebben opnieuw tot ophef in het provinciehuis geleid. Het ontslag van Klein lijkt een kwestie van tijd en timing.

  • Er is geen sprake van intimidatie van voor- en tegenstanders van een zelfstandig Scherpenzeel. Wel durven verschillende Scherpenzelers zich niet publiekelijk uit te spreken. Dat beeld komt naar voren uit een geanonimiseerde managementsamenvatting van de vertrouwenspersoon.

   Geen intimidatie, wel angst in herindelingsdiscussie

   Van intimidatie van voor- en tegenstanders van een zelfstandig Scherpenzeel blijkt geen sprake te zijn. Wel durven verschillende Scherpenzelers zich niet publiekelijk uit te spreken voor of tegen herindeling met Barneveld. De toon en sfeer in het dorp zijn door de herindelingsdiscussie verhard. Politiek en de lokale media krijgen daarvan deels de schuld.

  • Beeld: Shutterstock

   Harry de Vries wordt waarnemer in Montferland

   De Gelderse commissaris van de koning John Berends heeft Harry de Vries, oud-burgemeester van Lingewaard en oud-waarnemend burgemeester van Scherpenzeel, benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Montferland. Hij vervangt vanaf 1 oktober 2021 burgemeester Peter de Baat die al enige tijd ziek thuis zit en niet terugkeert. De Vries blijft minimaal een jaar waarnemer.

  • Waarnemend burgemeester Eppie Klein van Scherpenzeel is meerdere malen door de Gelderse commissaris van de koning John Berends op zijn vingers getikt over zijn houding in het omstreden herindelingsproces Barneveld-Scherpenzeel. Klein denkt er niet over om op te stappen.

   Burgemeester wijkt niet voor druk cdk over herindeling

   Tot twee keer toe is waarnemend burgemeester Eppie Klein van Scherpenzeel door de Gelderse commissaris van de koning John Berends op het matje geroepen over zijn houding in het omstreden herindelingsproces Barneveld-Scherpenzeel. Ook telefonisch, per brief en per mail is Klein door Berends diverse keren tot de orde geroepen. De druk vanuit het provinciehuis valt Klein zwaar, maar hij piekert er niet over op te stappen.

  • Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken gaat geen integriteitsonderzoek naar het omstreden herindelingsproces Barneveld-Scherpenzeel uitvoeren. Ze heeft vooralsnog geen twijfels over het proces en zegt geen formeel verzoek te hebben ontvangen om een integriteitsonderzoek in te stellen. Dat laatste is onjuist.

   Ollongren negeert wens integriteitsonderzoek fusieproces

   Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken gaat geen integriteitsonderzoek naar het omstreden herindelingsproces Barneveld-Scherpenzeel uitvoeren. Ze heeft vooralsnog geen twijfels over het proces en zegt geen formeel verzoek te hebben ontvangen om een integriteitsonderzoek in te stellen. Dat laatste is onjuist.

  • Een mail van de Gelderse commissaris van de koning John Berends aan drie oppositiepartijen van Scherpenzeel doen de gemoederen in Scherpenzeel – opnieuw – flink oplaaien.

   ‘Cdk Berends stookt in gemeentepolitiek’

   Een mail van de Gelderse commissaris van de koning aan drie oppositiepartijen van Scherpenzeel doen de gemoederen in Scherpenzeel – opnieuw – flink oplaaien. Zowel bij de drie oppositiepartijen als bij het Burgerinitiatief Scherpenzeel Zelfstandig. Het burgerinitiatief vindt dat de cdk stookt in de Scherpenzeelse gemeentepolitiek. De provincie zegt dat daar geen sprake van is. De drie oppositiepartijen eisen juist opheldering van waarnemend burgemeester Klein.  

  • Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen moeten beiden een onafhankelijk integriteitsonderzoek instellen naar de gevolgde herindelingsprocedure Barneveld en Scherpenzeel. Dat wil het Burgerinitiatief Scherpenzeel Zelfstandig.

   Fusiestrijd: minister en Ombudsman te hulp geroepen

   Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen worden dringend verzocht beiden een onafhankelijk integriteitsonderzoek in te stellen naar de gevolgde herindelingsprocedure Barneveld en Scherpenzeel. Het proces rammelt aan alle kanten en er is sprake van ‘koehandel’, stelt het Burgerinitiatief Scherpenzeel Zelfstandig dat hun hulp heeft ingeroepen.

  • Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken gaat onderzoeken of een herindeling van Barneveld en Scherpenzeel nodig is. Ook neemt ze daarbij het tot nu toe gelopen proces onder de loep.

   Ollongren neemt omstreden fusieproces onder de loep

   Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken gaat de komende maanden kijken of een herindeling van Barneveld en Scherpenzeel nodig is. Ook neemt ze daarbij het tot nu toe gelopen proces onder de loep. Binnen maximaal vier maanden neemt de minister een besluit of ze het advies van de provincie Gelderland overneemt en een wetsvoorstel gaat voorbereiden.

  • Het voorstel tot herindeling van Barneveld en Scherpenzeel moet vandaag niet worden vastgesteld. Dat vindt de Scherpenzeelse waarnemend burgemeester Eppie Klein.

   Burgemeester Scherpenzeel legt bom onder herindeling

   Het herindelingsvoorstel Barneveld-Scherpenzeel moet vandaag niet worden vastgesteld. Die oproep doet de Scherpenzeelse waarnemend burgemeester Eppie Klein aan Provinciale Staten. Pas als de integriteit van het herindelingsproces niet meer ter discussie staat, kunnen PS een weloverwogen besluit nemen.

  • Nu er zulke stevige signalen worden afgegeven dat het herindelingsproces Barneveld-Scherpenzeel niet goed is verlopen, moet pas de plaats worden gemaakt. Dat vindt CDA-Kamerlid Inge van Dijk.

   Omstreden herindeling Gelderland: druk op de knop

   De verontrustende signalen over het niet goed lopende herindelingsproces Barneveld-Scherpenzeel moet minister Ollongren van Binnenlandse Zaken ‘superserieus’ nemen. ‘Het zou jammer zijn als de Tweede Kamer er straks een rem op moet gooien.’

  • Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken moet een integriteitsonderzoek uitvoeren naar de fusieaanpak van Gedeputeerde Staten van Gelderland. Dat wil SP-Kamerlid Renske Leijten. Zij wil daarnaast opheldering van de minister over het tot nu toe verlopen herindelingsproces en de rol van de minister daarin.

   Ollongren moet integriteit GS Gelderland onderzoeken

   Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken moet een integriteitsonderzoek uitvoeren naar de fusieaanpak van Gedeputeerde Staten van Gelderland. Dat wil SP-Kamerlid Renske Leijten. Zij wil daarnaast opheldering van de minister over het tot nu toe verlopen herindelingsproces en de rol van de minister daarin.

  • In een week tijd wordt de Gelderse commissaris van de koning John Berends door twee verschillende partijen gevraagd een integriteitsonderzoek te laten doen naar de handelswijze van Gedeputeerde Staten (GS) en de rijksheer van Gelderland in het herindelingsdossier Barneveld-Scherpenzeel.

   Roep om integriteitsonderzoek naar fusieaanpak GS

   Er moet een onafhankelijk integriteitsonderzoek komen naar de wijze waarop Gedeputeerde Staten (GS) en de rijksheer van Gelderland hebben gehandeld in het herindelingsdossier Barneveld-Scherpenzeel. De signalen over mogelijke omkoping van Barneveld door GS in ruil voor instemming met de herindeling, moeten daar onderdeel van zijn. Het ministerie van Binnenlandse Zaken zou een goede partij zijn om dat onderzoek uit te voeren.

  • Zonder medeweten van de Gelderse Provinciale Staten zijn Gedeputeerde Staten al in Den Haag aan het lobbyen om steun te krijgen voor hun herindelingsplan Barneveld-Scherpenzeel. PS hebben daarover nog geen besluit genomen. Bij een aantal Statenleden is dit in het verkeerde keelgat geschoten.

   PS weten van niets: GS voeren Haagse lobby voor fusie

   Zonder medeweten van Provinciale Staten van Gelderland zijn Gedeputeerde Staten al in 'Den Haag' aan het lobbyen om steun te krijgen voor hun herindelingsplan Barneveld-Scherpenzeel. Provinciale Staten hebben over dat plan nog geen besluit genomen. Bij een aantal Statenleden is dit in het verkeerde keelgat geschoten.

  • Twee ambtsberichten van de waarnemend burgemeesters van Barneveld en Scherpenzeel, over onder andere de gedwongen herindeling, zijn openbaar gemaakt. Daar heeft de Gelderse commissaris van de koning John Berends vanwege de gevoeligheid van het dossier bewust voor gekozen.

   Barneveld en Scherpenzeel: egeltjes vrijen

   Twee ambtsberichten van de waarnemend burgemeesters van Barneveld en Scherpenzeel, over onder meer de gedwongen herindeling, zijn openbaar gemaakt. Dat komt zelden voor. ‘Omdat het zo’n gevoelig dossier is, is transparantie des te belangrijk’, stelt de Gelderse commissaris van de koning John Berends. Geen goed woord heeft hij over voor de intimidatie van Scherpenzelers die voor herindeling zijn. ‘Dit is niet te tolereren.’

  • Voor- en tegenstanders van een fusie tussen Barneveld en Scherpenzeel hebben tijdens een hoorzitting van de Gelderse Staten flink de trom geroerd. Duidelijk werd ook dat Scherpenzelers die voor herindeling zijn, worden geïntimideerd door tegenstanders.

   Voorstanders herindeling worden geïntimideerd

   Voor- en tegenstanders van een herindeling van Barneveld en Scherpenzeel hebben tijdens een hoorzitting van de Gelderse Staten flink de trom geroerd. Daarbij vielen harde woorden en werden stevige beschuldigingen geuit. Duidelijk werd ook dat Scherpenzelers die voor herindeling zijn, worden geïntimideerd door tegenstanders.

  • Scherpenzeel wil van fusiepartner Barneveld harde garanties over onder meer zeggenschap en budget in de nieuw te vormen gemeente. Een van de eisen: griffie en gemeenteraad moeten in Scherpenzeel gaan zetelen.

   Scherpenzeel eist keiharde garanties van Barneveld

   Scherpenzeel wil van beoogd fusiepartner Barneveld harde garanties over onder meer zeggenschap en budget in de nieuw te vormen gemeente. Beide gemeenten moeten hiertoe een bestuursovereenkomst sluiten, voor minimaal vijftien jaar. Een van de eisen: griffie en gemeenteraad moeten in Scherpenzeel gaan zetelen.

  • Barneveld en Scherpenzeel willen meer geld van de provincie Gelderland voor de herindeling van beide gemeenten. Dat stellen beide waarnemend burgemeesters in ambtsberichten aan commissaris van de koning John Berends.

   Fusiegemeenten willen meer geld van Gelderland

   Barneveld en Scherpenzeel vinden dat de provincie Gelderland met meer geld over de brug moet komen dan zij eerder aan andere Gelderse herindelingsgemeenten heeft gegeven. Op basis van de ‘ervaringsbedragen’ zouden beide gemeenten gezamenlijk drie miljoen euro van de provincie tegemoet kunnen zien. Teleurstellend, vinden beide waarnemend burgmeesters.

  • Scherpenzeel heeft een structureel bestuurskrachtprobleem. Gedeputeerde Staten van Gelderland blijven er daarom bij dat herindeling van Barneveld en Scherpenzeel noodzakelijk is. De fusie moet per 2023 beklonken zijn.

   GS houden vast aan herindeling Scherpenzeel

   Scherpenzeel heeft een structureel bestuurskrachtprobleem, stellen Gedeputeerde Staten (GS) van Gelderland. In vergaande ambtelijke samenwerking tussen Scherpenzeel en Barneveld hebben GS geen fiducie. GS blijven er daarom bij dat herindeling van Barneveld en Scherpenzeel noodzakelijk is. De fusie moet per 2023 beklonken zijn. De nieuwe gemeente gaat een krappe 69.000 inwoners tellen

  • Het college van Scherpenzeel doet een dringend beroep op minister Ollongren van Binnenlandse Zaken om zich actief te bemoeien met de lopende herindelingsprocedure met Barneveld. De onderlinge verhoudingen verslechteren in rap tempo en er is een bestuurlijke patstelling ontstaan.

   Ollongren moet rol pakken in Scherpenzeel

   Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken moet zich actief bemoeien met de lopende herindelingsprocedure Barneveld-Scherpenzeel. Dat stelt het college van Scherpenzeel in een pittige brief aan de minister. De onderlinge verhoudingen tussen beide gemeenten verslechteren in rap tempo en er is een bestuurlijke patstelling ontstaan.

  • Een lichte samenvoeging, waarbij Scherpenzeel wordt opgeheven en bij Barneveld wordt gevoegd, is onacceptabel voor een raadsmeerderheid van Scherpenzeel. De oppositie heeft gezamenlijk een reactie op het provinciale herindelingsvoorstel naar de provincie Gelderland gestuurd. De hoofdboodschap: zet de herindeling door.

   Opheffen Scherpenzeel onacceptabel voor raad

   Een zogeheten lichte samenvoeging, waarbij Scherpenzeel wordt opgeheven en bij Barneveld wordt gevoegd, is voor een raadsmeerderheid van Scherpenzeel onacceptabel. Een reguliere herindeling zien de coalitiepartijen ook niet zitten, maar als het toch zo ver komt, is er een forse wensenlijst. De oppositie zag de bui al hangen dat ze het onderspit zou delven en heeft gezamenlijk een reactie op het provinciale herindelingsvoorstel naar de provincie Gelderland gestuurd. De kern van haar boodschap: zet de herindeling door.  

  • Onder zowel Scherpenzelers als Barnevelders is weinig enthousiasme voor de provinciale plannen om beide gemeenten samen te voegen. Dat blijkt uit onderzoek dat Kieskompas in opdracht van de provincie Gelderland heeft uitgevoerd.

   Weinig steun voor Gelderse herindelingsplannen

   Onder de bevolking van zowel Scherpenzeel als Barneveld is weinig enthousiasme voor de provinciale plannen om beide gemeenten samen te voegen. Slechts een vijfde van de inwoners uit Scherpenzeel en een op de zeven Barnevelders vinden herindeling een goed plan. Dat blijkt uit onderzoek dat Kieskompas in opdracht van de provincie Gelderland heeft uitgevoerd.

  • Provincies en ook het rijk moeten het initiatief tot herindeling kunnen nemen. Dat stelt de Raad van State.

   Provincie en rijk moeten herindeling kunnen starten

   Er moet een streep door het Haagse adagium dat gemeentelijke herindelingen eigenlijk alleen ‘van onderop’ acceptabel zijn. Het is niet meer houdbaar om het initiatief voor een fusie alleen bij gemeenten te laten. Provincies en ook het rijk moeten het initiatief tot herindeling kunnen nemen. Er is geen optimale schaalgrootte die voor het hele land geldt. De optimale omvang is afhankelijk van de regio en de opgaven die er liggen. Dat stelt de Raad van State.

  • Een meerderheid van de Gelderse Staten wil geen onderzoek naar het door GS gevoerde herindelingstraject Scherpenzeel-Barneveld. Een motie hiertoe van oppositiepartij PVV is tijdens een interpellatiedebat in Provinciale Staten verworpen.

   Geen onderzoek naar herindelingstraject Scherpenzeel

   Er komt geen onderzoek naar de manier waarop Gedeputeerde Staten van Gelderland het herindelingsproces Scherpenzeel-Barneveld hebben gevoerd. Een motie hiertoe van oppositiepartij PVV is tijdens een interpellatiedebat in Provinciale Staten verworpen. De PVV twijfelt aan de juistheid van de informatie die GS geven over onder meer de bestuurskracht en financiële situatie van Scherpenzeel.

  • John Berends en Jan Markink

   Cdk Berends: ‘We worden bijna een tandeloze tijger’

   Provincies hebben vrijwel geen instrumenten om in te grijpen als gemeenten niet toekomstbestendig zijn. Terwijl ze aan de andere kant wel de verantwoordelijk hebben om te zorgen voor sterke gemeenten. De huidige herindelingswet en het beleidskader herindeling helpen provincies nauwelijks. ‘We worden bijna een tandeloze tijger. Dat laten we ons als provincie niet gebeuren.’

  • Deel drie van een reconstructie over de Scherpenzeelse strijd voor zelfstandigheid. Raad en college van Barneveld zijn al veel langer actief betrokken bij gesprekken over herindeling dan gedacht.

   GS Gelderland handelen in strijd met regels herindeling

   Gedeputeerde Staten van Gelderland handelen in strijd met het beleidskader herindeling. De minister van Binnenlandse Zaken kan in een dergelijke situatie ingrijpen, op basis van de Algemene wet bestuursrecht. Die ruimte moet ze nu benutten, vindt het college van Scherpenzeel. Derde en laatste deel van een reconstructie.

    

  • Deel drie van een reconstructie: het groeiende wantrouwen in waarnemend burgemeester Harry de Vries van Scherpenzeel leidt tot een climax. Een verkenner onderzoekt de verstoorde verhoudingen en komt met een snoeihard eindrapport. Scherpenzeel probeert vergeefs de rol van de provincie aan de kaak te stellen.

   Bezwaren opgelegde herindeling stuiten op dikke muren

   In de strijd voor zelfstandigheid van Scherpenzeel is 2020 een roerig jaar. Het dreigement van Gedeputeerde Staten (GS) van Gelderland om een herindelingsprocedure te starten, wordt in daden omgezet. Het alsmaar groeiende wantrouwen in waarnemend burgemeester Harry de Vries leidt tot een climax. Een verkenner onderzoekt de verstoorde verhoudingen en komt met een snoeihard eindrapport. Scherpenzeel probeert vergeefs de rol van de provincie aan de kaak te stellen. Deel twee van een reconstructie.

  • Gemeentelijke herindelingen gaan regelmatig gepaard met gedoe, maar zo nu en dan zijn er fikse negatieve uitschieters. Het fusieproces rondom Scherpenzeel is er daar een van. Een reconstructie in vier delen.

   Strijd voor zelfstandigheid gaat hard tegen hard

   Herindelingen gaan regelmatig gepaard met gedoe, maar zo nu en dan zijn er fikse negatieve uitschieters. Het fusieproces rondom Scherpenzeel is er daar een van. Gekonkel, gefoezel en gestook door diverse spelers maken het tot een ‘dirty’ herindelingstraject. Het gaat hard tegen hard; zowel in- als extern. Een reconstructie in drie delen. 

  • Voormalig waarnemend burgemeester Harry de Vries (CDA) heeft op eigen houtje geprobeerd bij Provinciale Staten op voorhand steun te krijgen voor provinciaal ingrijpen in de slepende discussie over de bestuurlijke toekomst van de gemeente. Dat blijkt uit een reconstructie van Binnenlands Bestuur.

   Burgemeester voerde lobby voor provinciaal ingrijpen

   De Scherpenzeelse oud-waarnemend burgemeester Harry de Vries heeft op eigen houtje geprobeerd bij Provinciale Staten op voorhand steun te krijgen voor provinciaal ingrijpen in de slepende discussie over de bestuurlijke toekomst van de gemeente. Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben zich een aantal keer actief, voor cruciale raadsbesluiten, gemengd in het lokale democratische proces.

  • De verhouding tussen Gedeputeerde Staten (GS) van Gelderland en het college van Scherpenzeel wordt met de dag slechter. GS stellen dat Scherpenzeel hen openlijk beschuldigt van ‘liegen en verdraaien’ en pikken dat niet. Scherpenzeel stelt dat GS openlijk de integriteit van het college in twijfel trekken.

   Herindelingsstrijd ontaardt in moddergooien

   De verhouding tussen Gedeputeerde Staten (GS) van Gelderland en het college van Scherpenzeel verslechtert met de dag. Het college van Scherpenzeel moet volgende week vrijdag bij GS op het matje komen. GS stellen dat Scherpenzeel hen openlijk beschuldigt van ‘liegen en verdraaien’ en pikken dat niet. Scherpenzeel stelt dat GS openlijk de integriteit van het college in twijfel trekt.

  • Het gros van de Scherpenzelers kiest voor zelfstandigheid. Het wil niet met Barneveld fuseren. Ook de inwoners van Grave konden zich deze week uitspreken over de bestuurlijke toekomst van hun gemeente. Daar koos een meerderheid juist voor herindeling.

   Scherpenzelers stemmen massaal tegen herindeling

   Een ruime meerderheid van de inwoners van het Gelderse Scherpenzeel kiest voor zelfstandigheid. Ze willen niet met Barneveld fuseren. Ook de inwoners van het Brabantse Grave konden zich deze week uitspreken over de bestuurlijke toekomst van hun gemeente. Daar koos een meerderheid juist voor herindeling. Het college van Barneveld is voor fusie, maar stelt een aantal voorwaarden, zo heeft het donderdag laten weten.  

  • Inwoners van Scherpenzeel kunnen zich op 17 maart uitspreken voor of tegen herindeling met Barneveld. Het is de tweede keer dat inwoners daarvoor naar de stembus gaan. Barneveld wil geen peiling onder haar inwoners houden.

   Nieuwe peiling over herindeling Scherpenzeel

   Inwoners van Scherpenzeel stemmen op 17 maart niet alleen voor een nieuwe Tweede Kamer, maar ook over het herindelingsontwerp van de provincie Gelderland. In dat plan moeten Scherpenzeel en Barneveld vanaf 2023 als een gemeente verdergaan. Het is de tweede keer dat inwoners van Scherpenzeel zich voor of tegen herindeling kunnen uitspreken. Barneveld wil geen peiling onder haar inwoners houden.

  • Als Scherpenzeel en Barneveld per 2023 fuseren, gaat de nieuwe gemeente Barneveld heten. Dat is het voorstel van Gedeputeerde Staten van Gelderland.

   Barneveld wordt naam fusiegemeente

   Als Scherpenzeel en Barneveld per 2023 zijn gefuseerd, gaat de nieuwe gemeente Barneveld heten. Hiermee is nog niet gezegd dat het een zogeheten lichte samenvoeging wordt, waarbij de kleinste gemeente wordt opgeheven. Een besluit over lichte of reguliere samenvoeging wordt ergens in de komende maanden genomen.

  • Scherpenzeel en Barneveld moeten fuseren. Dat hebben Gedeputeerde Staten besloten. In de nieuwe gemeente moet wel meer zeggenschap komen voor de inwoners van alle kernen.

   Scherpenzeel moet met Barneveld fuseren

   Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben dinsdag de knoop doorgehakt: Scherpenzeel en Barneveld moeten fuseren. In de nieuwe gemeente moet wel meer zeggenschap komen voor de inwoners van alle kernen. Het is nog niet duidelijk hoe dat gestalte moet krijgen.

  • Per januari verdwijnen relatief weinig gemeenten: drie. Daarmee staat de teller per 2021 op 352 gemeenten. Voor de komende jaren staan er enkele herindelingsplannen op stapel. Vooral in Scherpenzeel liepen dit jaar de emoties hoog op. Maar ook elders loopt het niet overal lekker.

   Nog maar mondjesmaat herindelingen

   Per januari verdwijnen relatief weinig gemeenten: drie. Daarmee staat de teller per 2021 op 352 gemeenten. Voor 2022 staan er vijf herindelingen op stapel, waarbij zeven gemeenten verdwijnen. Voor de jaren erna is er her en der een plan, maar die zijn niet allemaal onomstreden. Vooral in Scherpenzeel liepen dit jaar de emoties hoog op. Maar ook elders loopt het niet overal lekker.

  • Raad en wethouders van Scherpenzeel hebben hun excuses aangeboden aan waarnemend burgemeester Harry de Vries. Terugkeer van De Vries ziet een meerderheid van de raad niet zitten.

   Raad Scherpenzeel wil burgemeester niet terug

   De Scherpenzeelse gemeenteraad en de wethouders hebben hun excuses aangeboden aan waarnemend burgemeester Harry de Vries. Bij veel spelers ging dat niet harte. Terugkeer van De Vries ziet een meerderheid van de raad niet zitten. Ook de wethouders zien zijn terugkeer niet als reële optie, ‘maar daar gaan we niet over’, zei wethouder Henny van Dijk (Gemeentebelangen Scherpenzeel).

  • Zowel het Scherpenzeelse college en de gemeenteraad als de provincie Gelderland zijn de fout in gegaan in de discussie over de bestuurlijke toekomst van Scherpenzeel. Dat stelt hoogleraar bestuurskunde Paul Frissen (Tilburg University).

   Alle spelers ‘kwestie Scherpenzeel’ de fout in gegaan

   Het politieke spel om de bestuurlijke toekomst van de gemeente Scherpenzeel wordt hard gespeeld; zowel door de gemeente als de provincie. De bestuurlijke verhoudingen zijn door de lang slepende discussie hierover verstoord en verhard. Zowel college, raad als provincie zijn daarbij de fout in gegaan. De lopende herindelingsprocedure moet in de ijskast worden gezet totdat de verhoudingen, ook tussen de gemeente en provincie, weer zijn genormaliseerd.

  • Een fusie van Scherpenzeel en Barneveld is een goede optie. Als Gedeputeerde Staten van Gelderland dat niet vonden, waren ze geen herindelingsprocedure gestart.

   'Natuurlijk is herindeling een goede optie'

   Herindeling tussen Scherpenzeel en Barneveld is een goede optie. Als Gedeputeerde Staten van Gelderland dat niet vonden, waren ze geen herindelingsprocedure gestart. Er wordt echter ook gekeken naar twee andere opties: behoud van zelfstandigheid en een strategische samenwerking met Barneveld.

  • Gedeputeerde Staten van Gelderland gaan de fout in met hun herindelingsplannen voor Scherpenzeel en Barneveld. Ze zijn vooringenomen. Dat betoogt emeritus-hoogleraar staatsrecht Douwe Jan Elzinga op LinkedIn.

   Gelderland solliciteert naar oorvijg minister BZK

   Gedeputeerde Staten van Gelderland gaan de mist in met hun herindelingsplannen voor Scherpenzeel en Barneveld. Van meet af aan hebben ze aangestuurd op een herindeling zodat van een open overleg, een belangrijk onderdeel van een herindelingsprocedure, geen sprake is.

  • Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) fluit de provincie Gelderland niet terug. De door Gedeputeerde Staten gestarte herindelingsprocedure, waartegen Scherpenzeel zich fel verzet, mag doorgaan. Het college van Scherpenzeel is laaiend.

   Minister Ollongren grijpt niet in Scherpenzeel in

   Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken fluit de provincie Gelderland niet terug. De door Gedeputeerde Staten gestarte herindelingsprocedure, waartegen Scherpenzeel zich fel verzet, mag doorgaan. Het college van Scherpenzeel is laaiend.

  • Het Scherpenzeelse college weigert nog langer met de provincie Gelderland te praten over de bestuurlijke toekomst van de gemeente. De provincie betreurt het besluit, maar gaat wel door met de herindelingsprocedure.

   Scherpenzeel stapt uit overleg over herindeling

   Het college van Scherpenzeel weigert nog langer met de provincie Gelderland te praten over de bestuurlijke toekomst van de gemeente. De provincie betreurt het besluit en hoopt dat het college ‘nog op zijn schreden terugkeert’, aldus gedeputeerde Jan Markink (VVD). De provincie gaat wel door met de herindelingsprocedure.

  • Gedeputeerde Staten (GS) van Gelderland willen haast maken met een mogelijke herindeling van Scherpenzeel met Barneveld. Dit stuit tegen de borst van Scherpenzeel.

   Haast GS Gelderland stoort Scherpenzeel

   Gedeputeerde Staten (GS) van Gelderland willen vaart zetten achter een mogelijke herindeling van Scherpenzeel met Barneveld. Dit stuit tegen de borst van het college van Scherpenzeel, dat bovendien stelt dat nieuw onderzoek opnieuw uitwijst dat een zelfstandig Scherpenzeel levensvatbaar is.

  • Verkenner Paul Frissen moet met oplossingen komen voor de bestuurscrisis in Scherpenzeel. Dat heeft de Gelderse commissaris van de koning, John Berends, vrijdagavond bekend gemaakt.

   Verkenner moet Scherpenzeel uit bestuurscrisis loodsen

   Een verkenner moet met oplossingen komen voor de bestuurscrisis in Scherpenzeel. Die is ontstaan nadat de wethouders het vertrouwen in waarnemend burgemeester Harry de Vries hadden opgezegd. De Gelderse commissaris van de koning, John Berends, heeft Paul Frissen als verkenner op pad gestuurd.

  • Het vertrouwen waarnemend burgemeester Harry de Vries is opgezegd door de wethouders. De wethouders stellen dat De Vries achter de rug van de wethouders om met de commissaris en de burgemeester van Barneveld over herindeling tussen Scherpenzeel en Barneveld heeft gesproken.

   Wethouders willen af van 'herindelingsburgemeester'

   De wethouders van Scherpenzeel hebben het vertrouwen opgezegd in waarnemend burgemeester Harry de Vries. Ondanks aandringen van de Gelderse commissaris van de koning John Berends om dit nog even onder de pet te houden, hebben de wethouders de gemeenteraad over de crisis geïnformeerd. De wethouders stellen dat De Vries achter de rug van de wethouders om met de commissaris en de burgemeester van Barneveld over herindeling tussen Scherpenzeel en Barneveld heeft gesproken. De raad wil koste wat kost zelfstandig blijven.

  • Het besluit van Gedeputeerde Staten van Gelderland om voor Scherpenzeel een herindelingsprocedure op te starten, moet worden geschorst en vernietigd door de Kroon. Dat verzoek heeft het college van Scherpenzeel neergelegd bij minister Ollongren van Binnenlandse Zaken.

   Herindelingsbesluit moet worden vernietigd

   Het besluit van Gedeputeerde Staten (GS) van Gelderland om een herindelingsprocedure op te starten voor Scherpenzeel moet worden geschorst en vernietigd door de Kroon. Dat verzoek heeft het college van de Gelderse gemeente neergelegd bij minister Ollongren van Binnenlandse Zaken.

  • Een fusie tussen Scherpenzeel en Barneveld is een 'logische optie' om de bestuurskracht van Scherpenzeel te versterken. Dat stellen Gedeputeerde Staten van Gelderland.

   Provincie stuurt aan op herindeling Scherpenzeel

   Gedeputeerde Staten (GS) van Gelderland hebben geen vertrouwen in een zelfstandig voortbestaan van Scherpenzeel. Een fusie met Barneveld is voor GS een ‘logische optie’, maar er kunnen ook andere mogelijkheden aan bod komen. Welke dat zijn moet uit het zogehten 'open overleg' blijken; de eerste stap van een herindelingsprocedure.

  • Het is te vroeg om nu een beslissing te nemen over herindeling tussen Scherpenzeel en Barneveld. Wel moet een herindeling met Barneveld worden onderzocht, maar ‘mogelijk zijn er ook nog andere varianten het onderzoeken waard’. Dat schrijft minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) aan Gedeputeerde Staten (GS) van Gelderland.

   Ollongren: Te vroeg om besluit te nemen over herindeling

   Het is te vroeg om nu een besluit te nemen over herindeling tussen Scherpenzeel en Barneveld. Er moet een ‘open overleg’ worden gevoerd, ‘waarbij nog meerdere uitkomsten mogelijk zijn’. Wel moet een herindeling met Barneveld worden onderzocht, maar ‘mogelijk zijn er ook nog andere varianten het onderzoeken waard’.

  • Scherpenzeel heeft haar strijd voor een zelfstandig voortbestaan geïntensiveerd. Het college heeft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken gevraagd bij de provincie aan de ‘noodrem’ te trekken. Daarnaast is Gedeputeerde Staten nogmaals in een brief verzocht terug te komen op het voornemen om een zogeheten arhi-procedure (herindelingsprocedure) te starten.

   Scherpenzeel intensiveert strijd tegen herindeling

   Scherpenzeel en de provincie Gelderland staan lijnrecht tegenover elkaar. De gemeente wil zelfstandig blijven, maar de provincie wil dat de gemeente gaat fuseren met Barneveld. Scherpenzeel heeft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken nu gevraagd bij de provincie aan de ‘noodrem’ te trekken. Daarnaast is Gedeputeerde Staten nogmaals in een brief verzocht terug te komen op het voornemen om een zogeheten arhi-procedure (herindelingsprocedure) te starten. Komende week worden de inwoners om hun mening gevraagd.

  • De discussie over de bestuurskracht van Scherpenzeel speelt al bijna twintig jaar. Er was ooit een plan om Scherpenzeel te laten fuseren met de Utrechtse gemeenten Woudenberg en Renswoude, maar dat strandde bij het ministerie van Binnenlandse Zaken.

   Scherpenzeel en Gelderland botsen over herindeling

   4 reacties

   De provincie Gelderland en Scherpenzeel zijn donderdag hard met elkaar in botsing gekomen over mogelijke herindeling van de kleine gemeente. Als Scherpenzeel in juli niet besluit om de zelfstandigheid op te geven, dan start de provincie een procedure om de gemeente tot samengaan met Barneveld te dwingen. Het Scherpenzeelse gemeentebestuur is verontwaardigd en niet van plan om te luisteren.

  • Scherpenzeel krijgt een allerlaatste kans van Gedeputeerde Staten (GS) van Gelderland om te bewijzen dat ze zelfstandig kan voortbestaan. Als ze de kans niet pakken, starten GS de herindelingsprocedure.

   Allerlaatste kans voor Scherpenzeel

   Met een enorme stok achter de deur krijgt de gemeente Scherpenzeel een allerlaatste kans van Gedeputeerde Staten (GS) van Gelderland om te bewijzen dat ze zelfstandig kan voortbestaan. Als ze de kans niet pakken, starten GS de herindelingsprocedure.

  • Gedeputeerde Staten van Gelderland willen uiterlijk medio januari van het nieuwe college van Scherpenzeel horen hoe zij de eerder door GS geuite zorgen over een zelfstandig voortbestaan kunnen wegnemen. GS houden grote zorgen over de toekomst van Scherpenzeel als zelfstandige gemeente

   Provincie eist duidelijkheid Scherpenzeel

   De provincie Gelderland houdt grote zorgen over de toekomst van Scherpenzeel als zelfstandige gemeente. Gedeputeerde Staten willen uiterlijk medio januari van het nieuwe college van Scherpenzeel horen hoe zij de eerder door GS geuite zorgen over een zelfstandig voortbestaan kunnen wegnemen.

  • Het Scherpenzeelse college is maandagavond gevallen over de keuze tussen zelfstandigheid of herindeling met Barneveld. Een direct gevormde nieuwe coalitie koos voor zelfstandigheid.

   College Scherpenzeel struikelt over fusie

   Het college van Scherpenzeel is maandagavond gevallen. Struikelblok: de keuze tussen zelfstandigheid of herindeling met Barneveld. Een nieuwe (meerderheids)coalitie, van Gemeentebelangen Scherpenzeel en SGP, is al gevormd. Zij koos maandagavond voor een zelfstandig Scherpenzeel. 

  • © Shutterstock

   Provincie dreigt met fusie

   De provincie dreigt Scherpenzeel met ingrijpen als de gemeente vasthoudt aan zelfstandigheid. ‘Zonder vertrouwen in een duurzame toekomst van Scherpenzeel is een bestuurlijke fusie op provinciaal initiatief een optie.’ Dat schrijft het college van GS van Gelderland aan het college en de gemeenteraad van Scherpenzeel. 

  Achtergrond  Achtergrond

  • Herindelingen gaan geregeld gepaard met gedoe, maar soms wordt het wel erg bont gemaakt. Het fusieproces rondom Scherpenzeel is er een voorbeeld van.

   De strijd voor zelfstandigheid

   Herindelingen gaan geregeld gepaard met gedoe, maar soms wordt het wel erg bont gemaakt. Het fusieproces rondom Scherpenzeel is er een voorbeeld van. Gekonkel en gestook door alle spelers maken het tot ‘dirty’ herindelingstraject. Het gaat hard tegen hard. Een reconstructie.

  • © Shutterstock

   Mondjesmaat herindelingen

   Per januari verdwijnen relatief weinig gemeenten: drie. Daarmee staat de teller per 2021 op 352 gemeenten. Voor de komende jaren staan er enkele herindelingsplannen op stapel. Vooral in Scherpenzeel liepen dit jaar de emoties hoog op. Maar ook elders loopt het niet overal lekker.

Vacatures

De nieuwe BB is uit!

Afbeelding

Met deze week: 

- Interview met Anne Thielen,
     oud-wethouder Venray
- Wethoudersondezoek 2021

- Bedrieglijke digitale rust

- Essay: regionale aanpak crisis een droom
- Geertje Bos over Bredase aanpak
      weerbare stad

- Europese jongeren naar de stembus

- Gemeenten helpen gedupeerden
      toeslagenaffaire

- Gesprek met Kristel Lammers,
      directeur NP RES

- Mega-verhuizing in de jeugdzorg

- Gemeenten breiden aantal
      milieuzones uit

   

Lees Binnenlands Bestuur hier online

Van onze partners

Mystery Burger: de podcast

Even genoeg naar uw scherm gestaard?  Beluister vanaf nu de columns van de Mystery Burger als podcast!