of 61043 LinkedIn

Dossiers

 • Bijgewerkt op:

  Dossier: Bestuursakkoord

  In het bestuursakkoord worden zaken geregeld over de uitvoering van bezuinigingen en hervormingen op terreinen als arbeidsmarkt, jeugdzorg, AWBZ, ruimte en natuur. De totstandkoming van het akkoord heeft heel wat voeten in de aarde.

 • Bijgewerkt op:

  Dossier: Europa

  In 2014 gaat de nieuwe 7-jarige Europese subsidieperiode van start. Deze sluit nauw aan bij de EU-agenda om een slimme en duurzame economie te bewerkstelligen. Het moment voor decentrale overheden om actie te ondernemen.

 • Bijgewerkt op:

  Dossier: Integriteit

  Ambtenaren dienen integer te zijn. De overheid moet daar zorg voor dragen. In de Ambtenarenwet van 1 maart 2006 is de verplichting opgenomen voor overheidswerkgevers om een integriteitsbeleid te voeren voor hun medewerkers. Maar wat als de overheid zelf niet integer is?

 • Bijgewerkt op:

  De Kandidaat

  De kieslijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen zijn weer gevuld met een keur aan bekende en onbekende gezichten. Binnenlands Bestuur zoekt interessante kandidaten op.

 • Bijgewerkt op:

  Dossier: Veiligheidregio's

  Nederland heeft 25 Veiligheidregio's waar brandweer, hulpdiensten, politie en gemeente samenwerken. Bij grotere calamiteiten als overstromingen, rampen of grote ongelukken heeft niet meer de burgemeester maar de korpsbeheerder van de veiligheidsregio de leiding.

 • Bijgewerkt op:

  Dossier: Onrust in Meerssen

  Politiek Meerssen verkeert in een chaos na de zelfmoord van wethouder Jo Dejong. Alle wethouders zijn opgestapt en burgers eisen het vertrek van de burgemeester.

 • Bijgewerkt op:

  Dossier: Landsdelen

  Uiterlijk 2017 moeten er uiteindelijk van de twaalf provincies vijf landsdelen over blijven. Het is nog niet duidelijk welke provincies samengaan behalve Noord-Holland, Utrecht en Flevoland. Die moeten in 2015 al gefuseerd zijn.

 • Bijgewerkt op:

  Dossier: Aanslag gemeentehuis Waalre

  Een ondermijning van de rechtstaat wordt het genoemd. Op het gemeentehuis van het Brabantse dorp Waalre is op 18 juli, in de nacht van dinsdag op woensdag, een aanslag gepleegd. Doordat twee personenauto's tegen de ingang van het pand waren aangereden is er brand ontstaan en is het gehele hitorische pand afgebrand.

 • Bijgewerkt op:

  Dossier: Fred Spijkers

  Fred Spijkers is sinds 1984 met de staat in gevecht. Hij was bedrijfsmaatschappelijk werker bij Defensie, en weigerde om de weduwe van de bij een mijnongeval verongelukte beproevingsambtenaar te vertellen dat haar man door eigen onvoorzichtigheid om het leven was gekomen. In werkelijkheid waren er al lange tijd technische problemen met dit type mijn, waardoor in 1983 ook al zeven militairen waren verongelukt. De strijd van Spijkers tegen de staat duurt nog steeds voort.

 • Bijgewerkt op:

  Dossier: Nationale politie

  Nederland heeft 25 politieregio's. Het kabinet Rutte heeft besloten dat die 25 regio's vervangen moeten worden door één nationale politie die vanuit 10 regio's werkt. Het is de bedoeling dat de nationale politie in de loop van 2012 van start gaat.

 • Bijgewerkt op:

  Dossier: Biometrisch paspoort

  Er is veel commotie rondom de centrale opslag van biometrische gegevens door de overheid. De landelijke database blijkt niet solide, en de veiligheid en privacy van de burgers is in het geding.

 • Bijgewerkt op:

  Dossier: Taskforces

  Steeds vaker roept de rijksoverheid de hulp in van een groepje wijze mannen een vrouwen. Het aantal taskforces, commissies en werkgroepen groeit jaarlijks gestaag. Van Schiphol tot de recreatievaart en de schoolboeken: er is geen onderwerp te bedenken of een partijprominent of bekende onderzoeker wordt gevraagd zich erover te buigen. Maar ook gemeenten laten zich niet onbetuigd en stellen regelmatig commissies in. In dit dossier houden we alle landelijke commissies bij en leest u meer over de voor- en tegenstanders van dit oprukkende verschijnsel.

 • Bijgewerkt op:

  Dossier: Regeerakkoord

  VVD, PVV en CDA zijn het eens geworden over een regeer- en een gedoogakkoord. Die vormen de basis voor het minderheidskabinet van VVD en CDA dat gedoogd zal worden door de PVV.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers

Alle whitepapers

Dossiers

Mystery Burger: de podcast

Even genoeg naar uw scherm gestaard?  Beluister vanaf nu de columns van de Mystery Burger als podcast!