of 59345 LinkedIn

Dossiers

 • Bijgewerkt op:

  Prinsjesdag 2019

  Nieuws, achtergrond, begrotingen, de Miljoenennota, tweets, foto's, verslagen en interviews vanuit Den Haag op Prinsjesdag. Binnenlands Bestuur brengt alle ontwikkelingen die interessant zijn voor gemeenten, provincies en waterschappen.

 • Bijgewerkt op:

  Dossier: In de clinch

  In de clinch is een rubriek waarin jurist/columnist Michel Knapen actuele zaken in het ambtenarenrecht belicht. In dit dossier vindt u alle bijdragen bij elkaar.  • Bijgewerkt op:

  Verkiezingen Provinciale Staten en waterschappen 2019

  Op woensdag 20 maart 2019 vinden er in Nederland verkiezingen plaats. U kunt dan kiezen voor de leden van Provinciale Staten. Ook mag u stemmen voor de verkiesbare leden van het algemeen bestuur van uw waterschap. De leden van Provinciale Staten verkiezen vervolgens de leden van de Eerste Kamer. Dat gebeurt in mei 2019. In dit dossier de artikelen uit Binnenlands Bestuur in aanloop naar de verkiezingen. 

 • Bijgewerkt op:

  Gemeenteraadsverkiezingen 2018

  Nederland gaat op 21 maart 2018 naar de stembus om nieuwe gemeenteraadsleden te kiezen. Op weg naar de verkiezingen besteedt Binnenlands Bestuur aandacht aan een groot aantal aspecten die verband houden met deze verkiezingen.

 • Bijgewerkt op:

  Dossier: Regeerakkoord

  Het regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst' is klaar. Wat staat er allemaal in die 55 bladzijden. In dit dossier vindt u een overzicht van de maatregelen, die voor gemeenten, provincies en waterschappen belangrijk zijn. 

 • Bijgewerkt op:

  Gemeenteraadsverkiezingen 2014

  Nederland gaat op 19 maart naar de stembus om nieuwe gemeenteraadsleden te kiezen. Op weg naar de verkiezingen besteedt Binnenlands Bestuur aandacht aan een groot aantal aspecten die verband houden met deze verkiezingen. 

 • Bijgewerkt op:

  Dossier: Gevallen wethouders

  Jaarlijks onderzoekt Binnenlands Bestuur welke wethouders er in een jaar zijn gevallen. In dit dossier vindt u de onderzoeken bij elkaar.

 • Bijgewerkt op:

  Dossier: Mystery Burger

  ‘De raad is het hoogste orgaan van de gemeente waarin besluiten door goed overwogen debatten worden genomen.’ Tot dusver de theorie. In de praktijk schort en dikwijls nogal wat aan de debatten en is niet duidelijk wat en waarom iets is besloten. Binnenlands Bestuur zet iedere week een Mystery Burger op de publieke tribune, om te kijken waar het mis gaat in het debat en om tips te geven voor verbetering.

 • Bijgewerkt op:

  Dossier: De zaak Van Rey

  Jos van Rey (VVD), wethouder in Roermond en lid van de Eerste Kamer heeft zijn functies opgegeven omdat hij verdachte is in een strafzaak. Na een inval in het stadhuis, zijn woning en de woningen van zijn kinderen maakt het OM bekend dat hij verdacht wordt van ambtelijke corruptie en het lekken van vertrouwelijke informatie naar kandidaten in de benoemingsprocedure voor een nieuwe burgemeester van Roermond. Ook burgemeesterskandidaat Ricardo Offermans van Meerssen wordt in deze zaak verdacht.

 • Bijgewerkt op:

  Dossier: Vluchtelingen

  De toegenomen stroom vluchtelingen stelt gemeenten voor een onverwacht grote opgave. Van het organiseren van noodopvang en het huisvesten van statushouders tot het verzorgen van onderwijs, (vrijwilligers-)werk en integratie voor vluchtelingen die tijdelijk of permanent in Nederland blijven. Draagvlak in de samenleving is daarbij onmisbaar, maar vaak lastig te verkrijgen. In dit dossier is alle berichtgeving over vluchtelingen gebundeld.

 • Bijgewerkt op:

  Dossier: BAG

  Gemeenten zijn sinds 1 juli 2009 verplicht basisgegevens over gebouwen en adressen bij te houden in één systeem: de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG). De BAG omvat de Basisregistratie Adressen (BRA) en de Basisgebouwenregistratie (BGR).

 • Bijgewerkt op:

  Provinciale Statenverkiezingen 2015

  De Provinciale Statenverkiezingen 2015 vinden plaats op 18 maart 2015. Gelijktijdig worden ook de Waterschapsverkiezingen 2015 gehouden. Op weg naar de verkiezingen besteedt Binnenlands Bestuur aandacht aan een groot aantal aspecten die verband houden met deze verkiezingen.

 • Bijgewerkt op:

  Dossier: Bestuursakkoord

  In het bestuursakkoord worden zaken geregeld over de uitvoering van bezuinigingen en hervormingen op terreinen als arbeidsmarkt, jeugdzorg, AWBZ, ruimte en natuur. De totstandkoming van het akkoord heeft heel wat voeten in de aarde.

 • Bijgewerkt op:

  Dossier: Europa

  In 2014 gaat de nieuwe 7-jarige Europese subsidieperiode van start. Deze sluit nauw aan bij de EU-agenda om een slimme en duurzame economie te bewerkstelligen. Het moment voor decentrale overheden om actie te ondernemen.

 • Bijgewerkt op:

  Dossier: Integriteit

  Ambtenaren dienen integer te zijn. De overheid moet daar zorg voor dragen. In de Ambtenarenwet van 1 maart 2006 is de verplichting opgenomen voor overheidswerkgevers om een integriteitsbeleid te voeren voor hun medewerkers. Maar wat als de overheid zelf niet integer is?

 • Bijgewerkt op:

  De Kandidaat

  De kieslijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen zijn weer gevuld met een keur aan bekende en onbekende gezichten. Binnenlands Bestuur zoekt interessante kandidaten op.

 • Bijgewerkt op:

  Dossier: Veiligheidregio's

  Nederland heeft 25 Veiligheidregio's waar brandweer, hulpdiensten, politie en gemeente samenwerken. Bij grotere calamiteiten als overstromingen, rampen of grote ongelukken heeft niet meer de burgemeester maar de korpsbeheerder van de veiligheidsregio de leiding.