of 64740 LinkedIn

Dossiers

 • Bijgewerkt op:

  Dossier: In de clinch

  In de clinch is een rubriek waarin jurist/columnist Michel Knapen actuele zaken in het ambtenarenrecht belicht. In dit dossier vindt u alle bijdragen bij elkaar. 

 • Bijgewerkt op:

  Dossier: Europa

  In dit dossier vindt u artikelen over ontwikkelingen die in relatie staan tot de Europese Unie en het Europees Parlement: over de uitwerking van Europese besluitvorming op lidstaten, de Europese politieke agenda, samenwerking tussen lidstaten en beschikbare Europese fondsen. De publicatie van deze artikelen is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het mediafonds van de Europese Unie. 

 • Bijgewerkt op:

  Dossier: Coronavirus

  Wat begon als een mysterieus virus in de Chinese miljoenenstad Wuhan heeft zich over de hele wereld verspreid. Ook Nederland sloeg het virus toe. Nederland komt langzaam maar zeker uit de gedeeltelijke lockdown. Verschillende maatregelen worden langzaam versoepeld, maar er blijven maatregelen gelden om verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan. In dit dossier leest u alle artikelen van Binnenlands Bestuur over het coronavirus.

 • Bijgewerkt op:

  Dossier: Thuiswerken in tijden van corona

  De meeste ambtenaren werken vanwegde de corona-crisis sinds medio maart noodgedwongen thuis. Binnenlands Bestuur hield in maart een enquête onder de thuiswerkende ambtenaren, en samen met de Radboud Universiteit werd een tweede enquête begin juni gehouden. In de tweede enquête wordt gevraagd hoe het de thuiswerkende ambtenaar vergaat. 

   

 • Bijgewerkt op:

  Dossier: De strijd voor zelfstandigheid

  Herindelingen gaan regelmatig gepaard met gedoe, maar soms wordt het wel erg bont gemaakt. Het fusieproces rondom Scherpenzeel is daar een voorbeeld van. Gekonkel, gefoezel en gestook door alle spelers maken het tot een ‘dirty’ herindelingstraject. Het gaat hard tegen hard.  Binnenlands Bestuur volgt het proces op de voet.

 • Bijgewerkt op:

  Dossier: de ministeries

  Historici van de Radboud Universiteit staan in deze serie stil bij de geschiedenis van belangrijke ministeries. Wat moeten de bewindspersonen over hun ministerie weten? 

 • Bijgewerkt op:

  Dossier: Gevallen wethouders

  Jaarlijks onderzoekt Binnenlands Bestuur welke wethouders er in een jaar zijn gevallen. In dit dossier vindt u de onderzoeken bij elkaar.

 • Bijgewerkt op:

  Dossier: Coronacrisis en de bestuurswetenschap

  In korte minicolleges van ongeveer 8 minuten bespreken hoogleraren bestuurskunde uit Nederland en Vlaanderen wat de corona-crisis betekent voor de bestuurswetenschap en omgekeerd wat de bestuurswetenschap betekent voor het begrip van de crisis en voor handelingsgevolgen. Het betreft een initiatief van de Vereniging voor Bestuurskunde (VB). In dit dossier vindt u alle colleges bij elkaar.

 • Bijgewerkt op:

  Dossier: Tweede Kamerverkiezingen 2021

  Op woensdag 17 maart 2021 worden er verkiezingen gehouden voor de Tweede Kamer. Binnenlands Bestuur volgt de perikelen voorafgaande aan de verkiezingen, onder meer door interviews met lijsttrekkers over hun plannen met ambtenaren en de lokale overheden. 

 • Bijgewerkt op:

  Prinsjesdag 2020

  Nieuws, achtergrond, begrotingen, de Miljoenennota, tweets, foto's, verslagen en interviews vanuit Den Haag op Prinsjesdag. Binnenlands Bestuur brengt alle ontwikkelingen die interessant zijn voor gemeenten, provincies en waterschappen.

 • Bijgewerkt op:

  Prinsjesdag 2020

  Nieuws, achtergrond, begrotingen, de Miljoenennota, tweets, foto's, verslagen en interviews vanuit Den Haag op Prinsjesdag. Binnenlands Bestuur brengt alle ontwikkelingen die interessant zijn voor gemeenten, provincies en waterschappen.

 • Bijgewerkt op:

  Dossier: Ambtenaar in oorlogstijd

  De serie ‘Ambtenaar in oorlogstijd’ laat zien dat de Duitse bezetting kansen bood aan Nederlandse ambtenaren om beleidsterreinen naar hun hand te zetten. Medewerkers van de Radbouduniversiteit onderzochten wat er op de diverse departementen in de oorlogsjaren aan nieuw beleid werd ontwikkeld dat ook na de bevrijding bleef bestaan. Binnenlands Bestuur presenteert tot mei een serie artikelen waarin de beleidsmaatregelen van een aantal departementen worden uitgelicht.

 • Bijgewerkt op:

  Verkiezingen Provinciale Staten en waterschappen 2019

  Op woensdag 20 maart 2019 vinden er in Nederland verkiezingen plaats. U kunt dan kiezen voor de leden van Provinciale Staten. Ook mag u stemmen voor de verkiesbare leden van het algemeen bestuur van uw waterschap. De leden van Provinciale Staten verkiezen vervolgens de leden van de Eerste Kamer. Dat gebeurt in mei 2019. In dit dossier de artikelen uit Binnenlands Bestuur in aanloop naar de verkiezingen. 

 • Bijgewerkt op:

  Gemeenteraadsverkiezingen 2018

  Nederland gaat op 21 maart 2018 naar de stembus om nieuwe gemeenteraadsleden te kiezen. Op weg naar de verkiezingen besteedt Binnenlands Bestuur aandacht aan een groot aantal aspecten die verband houden met deze verkiezingen.

 • Bijgewerkt op:

  Gemeenteraadsverkiezingen 2014

  Nederland gaat op 19 maart naar de stembus om nieuwe gemeenteraadsleden te kiezen. Op weg naar de verkiezingen besteedt Binnenlands Bestuur aandacht aan een groot aantal aspecten die verband houden met deze verkiezingen. 

 • Bijgewerkt op:

  Dossier: Mystery Burger

  ‘De raad is het hoogste orgaan van de gemeente waarin besluiten door goed overwogen debatten worden genomen.’ Tot dusver de theorie. In de praktijk schort en dikwijls nogal wat aan de debatten en is niet duidelijk wat en waarom iets is besloten. Binnenlands Bestuur zet iedere week een Mystery Burger op de publieke tribune, om te kijken waar het mis gaat in het debat en om tips te geven voor verbetering.

 • Bijgewerkt op:

  Dossier: De zaak Van Rey

  Jos van Rey (VVD), wethouder in Roermond en lid van de Eerste Kamer heeft zijn functies opgegeven omdat hij verdachte is in een strafzaak. Na een inval in het stadhuis, zijn woning en de woningen van zijn kinderen maakt het OM bekend dat hij verdacht wordt van ambtelijke corruptie en het lekken van vertrouwelijke informatie naar kandidaten in de benoemingsprocedure voor een nieuwe burgemeester van Roermond. Ook burgemeesterskandidaat Ricardo Offermans van Meerssen wordt in deze zaak verdacht.

 • Bijgewerkt op:

  Dossier: Vluchtelingen

  De toegenomen stroom vluchtelingen stelt gemeenten voor een onverwacht grote opgave. Van het organiseren van noodopvang en het huisvesten van statushouders tot het verzorgen van onderwijs, (vrijwilligers-)werk en integratie voor vluchtelingen die tijdelijk of permanent in Nederland blijven. Draagvlak in de samenleving is daarbij onmisbaar, maar vaak lastig te verkrijgen. In dit dossier is alle berichtgeving over vluchtelingen gebundeld.

 • Bijgewerkt op:

  Provinciale Statenverkiezingen 2015

  De Provinciale Statenverkiezingen 2015 vinden plaats op 18 maart 2015. Gelijktijdig worden ook de Waterschapsverkiezingen 2015 gehouden. Op weg naar de verkiezingen besteedt Binnenlands Bestuur aandacht aan een groot aantal aspecten die verband houden met deze verkiezingen.

 • Bijgewerkt op:

  Dossier: Bestuursakkoord

  In het bestuursakkoord worden zaken geregeld over de uitvoering van bezuinigingen en hervormingen op terreinen als arbeidsmarkt, jeugdzorg, AWBZ, ruimte en natuur. De totstandkoming van het akkoord heeft heel wat voeten in de aarde.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers

Alle whitepapers

Dossiers

Mystery Burger: de podcast

Even genoeg naar uw scherm gestaard?  Beluister vanaf nu de columns van de Mystery Burger als podcast!