bestuur en organisatie / Partnerbijdrage

Ondersteuning bij derde tranche Regio Deals

Ondersteuning bij derde tranche Regio Deals. Concrete uitwerking nodig voor definitieve toewijzing budget medio 2020.

BMC
06 maart 2020
bmcnl-articleTopPageHD.jpg
Concrete uitwerking nodig voor definitieve toewijzing budget medio 2020. Het kabinet heeft € 180 miljoen uit de Regio Envelop beschikbaar gesteld voor de derde tranche Regio Deals. Op 14 februari zijn 14 voorstellen geselecteerd - uit 26 aanmeldingen - voor de derde tranche. Deze worden de komende maanden omgezet in concrete Regio Deals tussen Rijk en regio. BMC is betrokken geweest bij enkele van de ingediende voorstellen door de regio’s. We zijn er trots op dat deze voorstellen ook geselecteerd zijn om uit te werken tot een daadwerkelijke Deal!
In het regeerakkoord is afgesproken om de kracht van de regio te versterken, de Regio Envelop. Als het Rijk, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties samen regionale opgaven aanpakken, versterkt dit de brede welvaart en leefbaarheid in de regio’s en daarmee Nederland. De eerste en tweede tranche van de Regio Deals bevinden zich inmiddels in de uitvoeringsfase.
Ervaring BMC bij uitwerking Regio Deals
BMC heeft veel ervaring met strategische advisering en professionele ondersteuning van gemeenten, bestuurlijke regio’s en Triple-Helix-samenwerkingsverbanden. Zo waren onze adviseurs al betrokken bij het succesvol indienen en sluiten van Regio Deals uit de eerste en tweede tranche, veelal in de rol van programmamanager of strategisch adviseur. Lees het hele artikel over de derde tranche regio deals op bmc.nl >

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.