bestuur en organisatie / Partnerbijdrage

Ondersteuning decentralisaties gemeenten

Verwey-Jonker Instituut en Bestuursacademie Nederland slaan handen ineen bij ondersteuning decentralisaties gemeenten

10 december 2013

Verwey-Jonker Instituut en Bestuursacademie Nederland slaan handen ineen.

Om gemeenten te ondersteunen bij de decentralisatie van overheidstaken binnen het sociaal domein gaan het Verwey-Jonker Instituut en de Bestuursacademie Nederland intensief samenwerken. Het Verwey-Jonker Instituut kan door de samenwerking een praktische vertaalslag maken van onderzoeksresultaten naar concrete ondersteuning voor gemeenten, bij de ontwikkeling van nieuw te vormen beleid of bij het optimaal inrichten van de organisatie. Met de samenwerking kan de Bestuursacademie gebruik maken van de kennis over de meest recente trends en ontwikkelingen binnen het sociale domein en deze verwerken in haar opleidingen en trainingen.

Vertaalslag
Ontwikkelingen binnen de Wmo, de overheveling van jeugdzorgtaken en totstandkoming van de Participatiewet volgen elkaar in rap tempo op. Het Verwey-Jonker Instituut doet onder andere in opdracht van gemeenten onderzoek naar gevolgen van sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen voor het te vormen beleid en het inrichten van de organisatie. Na het onderzoeken en publiceren van de resultaten ontstaat in veel gevallen een vervolgvraag over het te vormen beleid of over de inrichting van de organisatie. Hans Boutellier, bestuurder van Het Verwey-Jonker Instituut, “Samen met de Bestuuracademie kunnen we - naast het in kaart brengen van de gevolgen voor beleid en organisatie – een praktische vertaalslag maken en concrete oplossingen voor vraagstukken binnen gemeenten aandragen.”

Actueel
Gemeenten bereiden zich volop voor op de taken en verantwoordelijkheden die op hen af komen. Het opleiden en trainen van leidinggevenden en (beleids)medewerkers vormt een belangrijk aspect voor het doen slagen van de transities binnen de sociale zekerheid. Het Verwey-Jonker Instituut onderzoekt en publiceert continu over trends die een rol spelen bij de decentralisaties binnen het sociale domein. “Met de samenwerking kunnen we de meest recente onderzoeksresultaten direct vertalen naar leerstof voor onze opleidingsprogramma’s”, aldus Robert-Jan Ritsema, Manager Incompany en Maatwerk van de Bestuursacademie. Daarnaast werkt de academie samen met Verwey-Jonker aan nieuwe opleidingen en trainingen.

Wmo to go
In samenwerking met het ministerie van VWS heeft Verwey-Jonker ‘Wmo to go’ ontwikkeld. Dit platform biedt gemeenten gratis ondersteuning bij het ontwerp, de uitvoering en de evaluatie van Wmo-beleid. Zo kunnen gemeenten via www.wmotogo.nl direct vragen stellen aan de experts van het Verwey-Jonker Instituut op het gebied van de Wmo. Daarbij kunnen gemeenten gebruik maken van 7 dagen onderzoekstijd van het Instituut. Dat blijkt meestal voldoende voor de beantwoording van de vragen. Deze vraaggestuurde werkwijze wordt uitgebreid naar het gehele sociale domein. In de opleidingen van de Bestuursacademie leren deelnemers gebruik te maken van deze site en de informatie, publicaties praktische handvatten voor de aansturen van de Wmo en aangrenzende domeinen die - naar aanleiding van onderzoeksresultaten - hierop te vinden zijn.


Over Het Verwey-Jonker Instituut
Het Verwey-Jonker Instituut in Utrecht bestudeert actuele, publieke, sociaal-maatschappelijke onderwerpen. We doen dat voor het openbaar bestuur, voor maatschappelijke organisaties, voor fondsen en voor al dan niet georganiseerde burgers. Daarbij laten we ons leiden door een sterk gevoel voor maatschappelijke relevantie. En we doen dat op een integere, gedreven, oplossingsgerichte en onafhankelijke wetenschappelijke wijze. Resultaten van ons onderzoek stellen we actief beschikbaar aan de samenleving. Als stichting werken wij zonder winstoogmerk, met als doel: bijdragen aan een betere sturing, hoger beleidsrendement en meer betrokkenheid van burgers. Kortom, Het Verwey-Jonker Instituut wil verschil maken!


Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.