bestuur en organisatie / Partnerbijdrage

Van Oldambt naar Amstelveen: De effecten van de herverdeling van het gemeentefonds

Van Oldambt naar Amstelveen: De effecten van de herverdeling van het gemeentefonds.

BMC
05 februari 2021
bmcnl-articleTopPageHD.jpg

De voorlopige effecten van de herverdeling van het gemeentefonds
Op 2 februari heeft demissionair minister van Binnenlandse Zaken Ollongren de Tweede Kamer geïnformeerd over de aanstaande herverdeling van het Gemeentefonds. De Nederlandse gemeenten ontvangen ongeveer de helft van hun inkomsten uit het Gemeentefonds. De totale omvang hiervan bedraagt ongeveer € 30 miljard. Een groot deel van dit bedrag wordt nu anders verdeeld. De totale omvang van de uitkering uit het Gemeentefonds neemt niet toe of af. Maar dat neemt niet weg dat de nieuwe verdeling winnaars en verliezers kent.  

Een voordeel voor de grotere gemeenten Uit de analyses is gebleken dat de grotere gemeenten meer kosten maken voor het sociaal domein dan de kleinere gemeenten ten opzichte van de compensatie die daarvoor was opgenomen in de uitkering uit het Gemeentefonds. In deze herverdeling is dat nu rechtgetrokken. Met name de verdeelmaatstaven waar grotere gemeenten goed op scoren (inwoneraantal en centrumfuncties) wegen in de nieuwe verdeling zwaarder mee dan voorheen. Grosso modo heeft dat een positief effect voor de grotere gemeenten.

Een nadelig effect voor gemeenten met een zwakke sociale structuur
De studies die aan de herverdeling vooraf gingen wezen uit dat met name bij het sociaal domein de gemeenten met een zwakke sociale structuur werden overgecompenseerd ten opzichte van de gemeenten met een sterke of sterkere sociale structuur. Dat zagen we ook terug in de omvang van de algemene uitkering. Gemeenten in het noorden en het noordoosten van het land ontvingen verhoudingsgewijs een veel hoger bedrag aan algemene uitkering dan gemeenten elders. De maatstaven die betrekking hebben op de sociale structuurkenmerken van gemeenten wegen daardoor in de nieuwe verdeling minder zwaar mee dan voorheen.

De aftrekpost voor OZB-inkomsten wordt verhoogd
Eerder was al aangekondigd dat de aftrekpost voor de OZB-opbrengsten zou moeten worden geactualiseerd. Het gemiddelde rekentarief, waar de aftrekpost op is gebaseerd, is geactualiseerd. Tot op heden werd dit tarief berekend over 80% van de WOZ waarden van woningen en over 70% van de WOZ-waarden van niet-woningen. Dit is nu opgetrokken naar 90% van zowel de WOZ-waarden van woningen, als van niet-woningen. De omvang van de aftrekpost neemt toe. Maar omdat de omvang van de uitkering uit het Gemeentefonds niet wijzigt, nemen de uitgaven maatstaven met een evenredig bedrag toe. Met name gemeenten waar de WOZ-waarden van bedrijven (niet-woningen) relatief hoog zijn gaan er op achteruit.   Lees het hele artikel op bmc.nl >

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.