bestuur en organisatie / Partnerbijdrage

Estafette Vernieuwing Lokaal Bestuur. Samenwerken in het sociaal domein

Estafette Vernieuwing Lokaal Bestuur. Draagvlak voor de energietransitie

07 augustus 2018
Leeuwarden-gemeentehuis.1.jpg

Friesland is voorloper op het gebied van het betrekken van bewoners bij het sociaal domein, daarvan zijn vele voorbeelden in deze provincie.

In het Armoedepact Leeuwarden komt een groot aantal maatschappelijke organisaties, burgers en overheid regelmatig samen om ambitieuze doelen te bereiken, zoals dat geen kind in armoede zal opgroeien. In de Dream Machine bestuderen lectoren van de Hogeschool Leeuwarden samen met burgers, overheid en maatschappelijke organisaties hoe professionals op het sociale domein moeten worden opgeleid: een unieke samenwerking. Nieuw is ook een veel sterkere focus op tevredenheid van cliënten van WMO en Jeugd, dit levert verrassende inzichten op. In Súdwest Fryslân, wat betreft oppervlakte de grootste gemeente van Nederland, wordt het sociaal domein gebiedsgericht aangepakt. Tot slot zijn er ook voorbeeldprojecten uit andere delen van Nederland, zoals Deurne, waarin gesprekssessies met burger al tot diverse beleidswijzigingen hebben geleid. Deze en tal van andere succesvolle initiatieven op het gebied van bewonersparticipatie in het sociaal domein worden belicht en besproken tijdens deze middag in Leeuwarden. In kleine groepen spreekt u met voorbeeldprojectleiders en andere betrokkenen hoe projecten verder gebracht kunnen worden. 

Datum: 19 september 2018
Locatie: Gemeentehuis Leeuwarden 
Dagvoorzitter: Elisabeth van den Hoogen

Programma:

12:00 Ontvangst met lunch

13:00 Welkomstwoord door Herwil van Gelder, wethouder gemeente Leeuwarden

13:05 Presentatie voorbeeldprojecten *
13:30 Start workshop deel 1
In groepen van 6-12 mensen praat u onder leiding van een gespreksleider met andere burgers en ambtenaren.
14:30 Pauze
15:00 Start workshop deel 2
16:15 Plenaire presentatie van de resultaten
16:45 Afsluiting door wethouder Herwil van Gelder
17:00 Borrel


Voorbeeldprojecten:

1) Deurne

voorbeeldprojectleiders: Wil Evers, Marie-Michel 

Gesprekken met bewoners hebben geleid tot diverse beleidswijzigingen in het sociaal domein.

2) Hollandscheveld

voorbeeldprojectleiders: Jan de Vries, Wim Kleine, Jacomijn de Jong, Willem Kip

Burgers nemen taken van de WMO over. Zorgvragers kunnen lokaal terecht bij een 'buurtregisseur'. Dit is een vrijwilliger, maar wel met een gemeentelijk mandaat voor voorlopige toekenning van WMO-gelden.

3) Dream Karavaan

voorbeeldprojectleider: Miranda Tamminga

Een caravan staat voor gemeentehuizen en op stads- en dorpspleinen in Friesland. Hiervanuit wordt het gesprek met de burger aangegaan voor input op gemeentebeleid.

4) Gebiedsgerichte aanpak Sudwest Fryslan

voorbeeldprojectleiders: Lysbeth de Jong, Janneke Bakker, Ageeth Thibaudier

De qua oppervlakte grootste gemeente van Nederland werkt (uiteraard) met gebiedsgerichte aanpak.

5) Armoedepact Leeuwarden

voorbeeldprojectleider: Janneke Dölle

Zeer integrale aanpak: bewoners, maatschappelijke organisaties en gemeente. Doel is geen kinderen in armoede meer te laten opgroeien

6) Dream Machine

voorbeeldprojectleider: Dirk Wilma Postma

Hogeschool Leeuwarden onderzoekt met burgers, professionals en studenten hoe mensen die de WMO uitvoeren moeten worden opgeleid, welke competenties nodig zijn. 

7) Alliantie WMO

voorbeeldprojectleider: Cristien Bajema

Gemeente Leeuwarden zet een alliantie op van onder meer zorginstellingen en vrijwilligersorganisaties die de de WMO gaan uitvoeren.

8) Participatieraad IJmondgemeenten

voorbeeldprojectleider: Fred Kok

Inspraak in o.m. sociaal domein wordt geformaliseerd in participatieraden

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.