Advertentie

Fikse weerstand tegen vorming landsdelen

Minister Ronald Plasterk (PvdA, binnenlandse zaken) krijgt een flinke dobber aan het verwerven van provinciaal draagvlak voor de vorming van vijf landsdelen. Diverse Commissarissen van de Koningin (CvK's) hebben in hun nieuwjaarsspeeches fikse kritiek op de plannen geuit.

10 januari 2013

Diverse Commissarissen van de Koningin (CvK’s) trekken in hun nieuwjaarstoespraken fel van leer tegen de kabinetsplannen rondom de vorming van vijf landsdelen. Enkelen zetten bij voorbaat hun hakken in het zand, anderen snakken naar inhoudelijke argumenten voor deze rigoureuze opschaling. Verantwoordelijk minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken, PvdA) kan zijn borst natmaken.

Vechten voor zelfstandigheid

De Flevolandse CvK Leen Verbeek wil vechten voor zelfstandigheid. Samen met de provincies Utrecht en Noord-Holland moet Flevoland als eerste per 2015 opgaan in het eerste van de vijf landsdelen. Verbeek stelt dat de spanning die de provincie Noord-Holland heeft met de stadsregio ‘een probleem is dat niet op rekening van Flevoland mag worden opgelost.’ In zijn optiek biedt de reeds bestaande Noordvleugel-samenwerking voldoende perspectief. ‘Het kabinet zal dus met een beter verhaal moeten komen over een eventuele herindeling willen wij in Flevoland een meerwaarde daarin erkennen’, aldus Verbeek.

Andere varianten

Zijn Utrechtse collega Roel Robbertsen mist een gedegen argumentatie voor de vorming van het beoogde landsdeel. Hij vindt bovendien dat ook naar andere varianten moet worden gekeken. ‘De minister gaat uit van een lijnenspel. Van één megaprovincie die moet gaan passen in een groter geheel gebaseerd op inwonersaantallen. Niet op inhoud.’

Referendum

Het steekt hem dat er nauwelijks ruimte is en komt voor een politie debat, terwijl ‘juist dat politieke debat essentieel is in een democratie.’ Robbertsen wil een ‘zorgvuldig proces met voldoende tijd om ook onze inwoners te kunnen betrekken. Een referendum zou zich daar goed voor kunnen lenen.’


Maat en schaal zijn prima

De provincies Brabant en Limburg zien helemaal niets in het afschaffen van provincies en de vorming van landsdelen. ‘We laten ons niet opdelen’, stelde de Brabantse CvK Wim van de Donk onlangs klip en klaar op de nieuwjaarsbijeenkomst van de Kamer van Koophandel in Tilburg. Vandaag houdt hij zijn nieuwjaarstoespraak in het provinciehuis. ‘Maat en schaal van onze provincie en van de meeste gemeenten is prima op orde.’

Tegen blauwdrukbenadering

Evenals Robbertsen stelt Van de Donk geen behoefte te hebben aan de ‘blauwdrukbenadering van de bestuurlijke indeling van Nederland’. ‘Er lijkt een soort tekentafel logica te worden toegepast bij de geforceerde vorming van landsdelen die tot verdere opdeling van Brabant kan leiden. Dat laten we niet gebeuren. Met Brabant als sterk merk verdedigen wij niet een bestuurslaag, maar een idee.’


Meer dan territoriale eenheid

De Limburgse gouverneur Theo Bovens windt er evenmin doekjes omheen. Ook in zijn ogen ontbreekt het in de plannen aan een goede onderbouwing. Samenvoeging van Flevoland, Utrecht en Noord-Holland is voor die drie provincies misschien een goed idee, ‘maar is het daarmee ook een goed idee voor de rest van het land?’ Het is hem onduidelijk welke problemen worden opgelost en wat de winst is van vijf landsdelen. ‘Een provincie kan zoveel meer zijn dan een pure administratieve territoriale eenheid.’

Over landsgrenzen heen kijken

‘Den Haag’ moet erkennen en respecteren dat Limburg over de eigen en vooral ook de nationale grenzen kijkt. Daar ligt volgens Bovens een ‘unieke’ meerwaarde die, zo mag uit de woorden van de gouverneur worden opgemaakt, teniet wordt gedaan als Den Haag de binnenlandse grenzen sterker wil gaan trekken.

Niet morrelen

‘Bezint eer ge begint’ is de boodschap van de Gelderse CvK Clemens Cornielje aan Plasterk. Cornielje vindt ‘Nederland zonder de provincies Gelderland, Brabant, Limburg, Friesland en Zeeland onvoorstelbaar. Gelderland ligt aan de basis van dit land. Daar moet je niet aan gaan morrelen.’ Met samenwerken kom je volgens hem ook een heel eind, of mogelijk zelfs verder. ‘We blijven nauw samenwerken met Overijssel en blijven buurten met alle buren, in het bijzonder met Utrecht en Noord-Brabant.’

Differentiatie

De Zuid-Hollandse en Drentse CvK’s Jan Franssen en Jacques Tichelaar zijn de enige twee vreemde eenden in de bijt in de rij van provinciale criticasters. Tichelaar pleit in zijn nieuwjaarstoespraak – voor het derde jaar op rij – voor een fikse opschaling van gemeenten en provincies, maar tekent daarbij wel aan dat de opschaling in één keer goed moet gebeuren. ‘Houd geen gemeenten in stand die geen bestaansrecht meer hebben en houd geen landsdelen in stand die amper meer een functie hebben’, aldus Tichelaar. Ook vindt hij dat er differentiatie moet worden toegepast, gekoppeld aan de economische en geografische situatie. Hij vindt overigens dat bij de opschaling de provincies zelf aan zet zijn, niet ‘Den Haag’.

Landsdeel Zuidwest-Nederland

Wat de Zuid-Hollandse CvK Jan Franssen betreft, heeft het Huis van Thorbecke fundamenteler onderhoud nodig dan de aanpassingen die het kabinet nu voor ogen heeft. Franssen vindt dat er een zware commissie in het leven moet worden geroepen, die met voorstellen moet komen over ‘een bestuurlijke organisatie die zowel het burgerschap als het bestuur nieuwe bedding geeft.’

Hij vindt dat het kabinet ook met de billen bloot moet over de plannen voor de overige negen provincies. ‘We zijn meer dan een buur van het nieuwe landsdeel. Zuid-Holland ligt in het hart van de Randstad en wil een sterke economische regio zijn.’ Franssen herhaalde zijn pleidooi voor een landsdeel Zuidwest Nederland.

Reacties: 15

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Chauvin Toile
Ja beste Flip, en dan de Hollanders met hun landelijk bekende dialect samenvoegen in de provincie PEP (Perfecte Elite Provincie). Kan daar de Gouden Eeuw weer opbloeien.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Doeke Kuipers / corporatieman
Beste Flip. Friezen, Franken en Saksen kwamen in het land, zo staat het in de Nederlandse geschiedenisboeken. Dat mag en moet je niet "wegpoetsen", daar doe je in elk geval alle Friezen te kort.........

Bêste Flip, Friezen, Franken en de Saksen kamen it lân yn, sa stiet it yn de Nederlânske skiednisboekjes. Dat moette Jo net samar wei-poetse, der dogge yn elts gefal de Friezen tekoart......
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Bartje / in opstand
Het kan altijd weer erger! Krijg je eerst Tiggelmans hier gedumpt om voor veel geld helemaal niks te doen gaat het daarna sputteren over schaalvergroting. Kom op man, kom eens uit je bunker om te zien dat het al licht is en we hier met grote afstanden en weinig mensen niet nog grotere onzin nodig hebben. De herindelingspijn van 2000 is wordt nog geleden. Ga snel naar Denemarken met die wartaal.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / sr. beleidsadviseur (gepens.)
Als de provincies de hakken in het zand zetten is de beste remedie: de provincies gewoon opheffen!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
True
Alle schaalvergroters en reorganiseerschorem met pek & veren het land uit jagen, dan komt het vanzelf weer goed met Nederland.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
gerrie
Groter is niet altijd beter. Minder zakjesplakkersbaantjes bij de provincie wel. Dus ik zeg snel doorvoeren die handel. Goed voor de belastingbetaler.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Roel van der Vliet / civieltechnisch adviseur
Tja,

Dit is een terugkerend fenomeen wat bijna niet uit te roeien lijkt. De politiek wil een kleinere overheid want ze willen minder bemoeienis en meer naar de markt, grotere provincicies, waterschappen opheffen, privatiseren of vermarkten overheidsapparaten en dit alles zogenaamd omdat dit beter is.....NONSENS!

Het enige doel is om geld te besparen op korte termijn en niet vooruitkijken, wat regeren behoort te zijn. Er wordt dus niet naar de effecten gekeken van de huidige situatie en wat ze willen bereiken (bezuinigen). Nu zie je inderdaad dat de scholen weer terug gaan naar de "oude tijd" : MAVO, LTS, MTS, MEAO ....wat blijkbaar toch wel een duidelijk systeem was. In Nederland komen soms zaken via de pers aan het licht waarvan de conclusie is dat er te weinig controle is ..........er moesten toch ambtenaren uit (blijkbaar zijn de ambtenaren toch van nut?). Het schaalvergroten vergroot het risico van je span of control (wie houdt dan nog het overzicht en contact met de burger?).

Zorg nu eens voor goede analyses en betrek de juiste mensen er bij! Het zijn niet de ambtenaren die zoveel geld kosten maar de politiek die er zo'n troep van maakt! "luie ambtenaren" heb je ook in het bedrijfsleven en dan spreek ik uit ervaring!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Dick
De overheid is er voor de burger. Burgers kiezen provinciale staten, maar kennen er niemand van en weten ook niet wat ze doen. Wat zou de burger ervan merken als er minder provincies zouden komen?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jos Gruijters / gemeenteraadslid
Ondanks het feit dat meerdere onderzoeken aantonen dat schaalvergroting niet leidt tot efficiencyverbetering en dus kostenvermindering, blijft een aantal bestuurders de mantra van opschaling maar herhalen. Welk ander argument speelt dan een rol?

Tegelijkertijd vraag ik mij af wat voor functie een landelijke overheid nog heeft als er nog maar een paar landsdelen zijn? Juist omdat daar veel taken verdwijnen, moet daar de grootste bezuiniging te realiseren zijn, zonder dat de dienstverlening aan de burger daar onder lijdt.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / sr. beleidsadviseur (gepens.)
De koers is duidelijk uitgezet in het Regeerakkoord. Er is nu behoefte aan een sterke hand (minister) die snel tot uitvoering weet over te gaan, desnoods met behulp van pressiemiddelen. Aan commissies en/of dikke rapporten, die weer voor de nodige vertraging gaan zorgen, is natuurlijk geen enkele behoefte.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Roel van der Vliet / civieltechnisch adviseur
@Martien,

Ik ben niet tegen verandering, maar het moet wel nu hebben; vaak wordt de bron (persoon) niet aangepakt, maar een heel apparaat (de hele groep).

Bij de overheid moeten de overgewaardeerde managers, die vaak geen verstand van de materie hebben, eruit gegooid worden en de leiding weer terug geven aan de specialisten, met leidinggevende capaciteiten. Nu wordt er veel oeverloos gepraat maar snel besluiten durven ze niet omdat ze niet weten waar het over gaat en ze verschuilen zich dan achter processen, Systeem Gerichte Contractbeheersing, om maar niet aangesproken te worden op de werkelijke situatie. Een goede manager is dienend en luistert naar de mensen en faciliteert. Daar hoeft hij niet eens een hoog salaris voor te hebben. Scheelt heel veel overhead in je organisatie en je kunt de overheid toch betaalbaar houden met voldoende service/mensen!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hans van Elzakker / gemeenteambtenaar
Kalkoenen en Kerstmis...
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
elmi kloosterhuis / doktersassistente
geen blauwdruk benadering v/d bestuurlijke indeling Nederland, (geen behoefte aan), ben het eens met Robbertsen en van der Donk
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
K.M. Schaap / afdelingshoofd burger- en bestuurlijke zaken
Inmiddels komen ze er bij de scholen in ons land achter dat groter helemaal niet beter is en al helemaal niet efficienter. Alleen Plassterk die zichzelf van beste columnist van het land heeft getransformeerd in de slechtste bestuurder, daarom hebben ze hem ook een helemaal uitgekleed ministerie toebedeeld, is nog voor schaalvergroting.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Flip Zolderman
Het zou op zich wel verfrissend zijn om het reactionaire nationalistische van bijvoorbeeld Friezen en Limburgers eens grondig te doorbreken. Friesland, Groningen en Drente samen als "de Noorderlingen" en Limburg en Brabant samen als "de Zuiderlingen", dat is al een kleine stap in de goede richting, lijkt me...
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie