Advertentie

COA heeft duizenden opvangplekken te weinig

‘De komende maanden moeten we tijdig voldoende extra plaatsen realiseren én werken aan toekomstbestendige oplossingen’ zegt bestuursvoorzitter Milo Schoenmaker. ‘Dit is in het belang van onze bewoners, de gemeenten en de medewerkers van het COA.’

03 december 2021
COA-shutterstock-325227305.jpg

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) verwacht in 2022 zeker 6000 extra opvangplekken voor asielzoekers nodig te hebben. Naar verwachting zijn er volgend jaar 42.000 opvangplekken. Eind december van dit jaar zijn er ongeveer 36.000 opvangplekken beschikbaar, die allemaal bezet zijn.

Tijdelijke aard
‘Daarnaast zijn de locaties die sinds september 2021 zijn gerealiseerd voor 80 procent van tijdelijke aard, in hallen, rivierschepen en dergelijke. Veel overeenkomsten lopen al in het eerste en tweede kwartaal van 2022 af’, laat het COA weten in een persbericht. Het gaat om ongeveer 7000 tijdelijke plekken, die het COA het liefst vervangt door vaste opvangplekken. Als de tijdelijke opvangplekken vervallen, komt dat neer op een tekort aan opvang voor 13.000 asielzoekers.

Toekomstbestendige oplossingen
‘De komende maanden moeten we tijdig voldoende extra plaatsen realiseren én werken aan toekomstbestendige oplossingen’ zegt bestuursvoorzitter Milo Schoenmaker. ‘Dit is in het belang van onze bewoners, de gemeenten en de medewerkers van het COA.’ De afgelopen maanden was het vaak te druk in de nachtopvang bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. In de nachtopvang is plek voor 275 mensen, maar soms sliepen er honderden mensen meer. In sommige gevallen betekende dat dat mensen op stoelen moesten slapen.

Doorstroom
Een groot probleem is de doorstroom van statushouders naar een woning, vanwege het grote woningtekort in Nederland. Er verblijven momenteel 11.000 vergunninghouders in asielzoekerscentra van het COA, 7000 al langer dan drie maanden. Zij mogen in Nederland blijven en het is de bedoeling dat zij binnen veertien weken huisvesting hebben. (ANP)

Reacties: 14

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Piet / Jeugdzorg
Wat is een toekomstbestendige oplossing? West Europa “duwt” vluchtelingen massaal weg. Frontex kijkt weg. De politiek kijkt weg, want dat wil de publieke opinie. We hebben een Turkije deal en financieren de Libische kustwacht. Soms komen er te veel vluchtelingen door de barrières die wij hebben opgeworpen. De aller slimsten, degenen met het meeste geld. Maar niet de zwaarste categorie vluchtelingen. Als het ene Europese land de regels wat zwaarder maakt, dan gaan de “vluchtelingen” naar het andere land. Gemiddeld door de jaren heen krijgt maar 30 - 50% van de vluchtelingen die een aanvraag doet, een echte vluchtelingenstatus. De rest krijgen we het land maar moeilijk uit. Dus wat is, met 80 miljoen vluchtelingen wereldwijd een toekomstbestendige oplossing? Is dat niet dat wij het aanvraagloket in Ter Apel sluiten en er ieder jaar op aanvraag een aantal hierheen halen? Is dat niet veel humaner en in lijn met de doelstellingen van het VN Vluchtelingenverdrag?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
2C
@Piet:

"Is dat niet dat wij het aanvraagloket in Ter Apel sluiten en er ieder jaar op aanvraag een aantal hierheen halen? Is dat niet veel humaner en in lijn met de doelstellingen van het VN Vluchtelingenverdrag?"Zo zou het inderdaad moeten zijn. Het recht op asiel ("aankloppen in NL") dient te worden afgeschaft en daarvoor in plaats moet een quota-systeem komen, waarbij NL een X-aantal gescreende vluchtelingen per jaar worden opgenomen uit buitenlandse opvangkampen, afgestemd op de absorptiecapaciteit (woningen, opleidingen, etc.) van NL. Het voorkomt ook een heel duur en bureaucratisch circus van de asieladvocatenindustrie en een COA dat altijd achter de feiten aanloopt.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Piet / Jeugdzorg
@Rechtsdoorzee, dat is het inderdaad. Maar helaas, iets doen, handelen, is wezensvreemd voor de Nederlandse politiek. In dit politieke systeem overleef je als je anderen weg kan zetten met oneliners, als racist bijvoorbeeld, maar niet als je in staat bent om het land te regeren. Dat breekt Nederland zwaar op. En het draagvlak voor vluchtelingenhulp verdwijnt erdoor.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hans / afdelingsmanager
Immigratie zou nodig zijn voor de arbeidsmarkt, wordt gezegd. Tegelijkertijd blijkt uit rapporten dat 2/3 van de asielzoekers in de bijstand verdwijnt. Dan heb je er als ontvangend land dus niets aan en kost het alleen maar geld en (woon)ruimte. Het Amerikaanse greencard systeem selecteert precies andersom: die greencard krijg je alleen als men daar om je skills zit te springen
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Frits
Hou op met deze onzin. Je ondergraaft het (nog) bestaande draagvlak voor het asielrecht op deze manier. Alleen degenen die voldoende middelen hebben, melden zich aan Europa's grenzen en kunnen aanspraak maken op asiel. Al eerder is aangetoond dat slechts een klein deel (minder dan dertig procent) binnen de asieldefinitie past en dat het merendeel economisch migrant is. Vang met ruimhartige middelen in de regio op en verleen (eerst) tijdelijk asiel.Voor onze eigen arbeidsmarkt hoeven we het niet te doen. Het grootste deel van de nieuwkomers is voor onze arbeidsmarkt ondergekwalificeerd en belanden rechtstreeks in de bijstand. Dat is geen fair perspectief voor degenen die hier komen en geeft een unfaire (belasting)druk op Nederlanders.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ab / beleidsmedewerker
VVD en CDA hebben een verkiezingsbelofte gedaan tav immigratie. Vervolgens lees je in het treindocument dat ze in onderhandeling treden met D66 voor een coalitie en dat beperking van de immigratie voor VVD en CDA alleen een manier was om kiezers te trekken. Heel vervelend dat we in Nederland met deze politieke realiteit te maken hebben. VVD, CDA en D66 het is één pot nat en het sluit niet aan op wat de kiezer wil. De kiezer heeft terecht zijn buik vol van bevolkingsgroei. Door mevrouw Ollongren zijn allerlei locaties aangewezen voor grootschalige woningbouw, maar de infrastructuur zijn we vergeten. Het enige wat deze coalitie doet dat is vervuilende boeren van ons belastinggeld uitkopen om woningbouw mogelijk te maken. Niet vanwege het milieu, ben je mal!! Alles gaat gewoon door of nog sneller: asielmigratie, gezinshereniging, arbeidsmigratie en dat in een razend, moordend tempo. Dat is iets anders dan het regeren van dit land. Er wordt geroepen: “er komen tribunalen”. Dat is geen taal voor de tweede kamer, maar wat werkt nog om hier de politiek te laten acteren naar wat de bevolking wil.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Gezinus
Dit kan zo niet doorgaan: Ons land wordt overspoeld door gelukzoekers (echte vluchtelingen blijven welkom!). Geldverslindend en maatschappij-ontwrichtend wat er nu plaatsvindt. Wanneer komt de politiek nu eens bij zinnen? Opvang in de regio, dat is de enige begaanbare oplossing, in plaats van deze ongebreidelde immigratie.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hans / afdelingsmanager
Toch maar niet doen al die opvangplekken en die doorstroom van statushouders evenmin. Ruim 65% van die mensen komt hier nooit aan de slag en gaat de bijstand in. En de 'zieligheid van kwetsbare vluchtelingen' vind ik helemaal een dooddoener; Velen hebben er duizenden euro's voor betaald, dus die zijn al helemaal niet 'kwetsbaar'
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Nico uit Loenen / gepensioneerd rijksambtenaar
Misschien moet iemand de COA vertellen dat er op dit moment weer een grote volksverhuizing plaats vindt. Ik moet dan denken aan de Vandalen, Germanen, Columbus, het wilde westen, huifkarren etc. zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Grote_Volksverhuiz …

COA team in actie :https://www.youtube.com/watch?v=5lFGvSm4e00
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
K.M. Schaap / afdelingshoofd burger- en bestuurlijke zaken
In Amsterdam krijg je geen woning meer als je al bij iemand inwoont. Dus als je gescheiden bent en je tijdelijk bij een vriend of familielid inwoont heb je pech maar asielzoekers, arbeidsmigranten en buitenlandse studenten moeten kosten wat het kost worden gehuisvest. In Frankrijk is de bom al aardig aan het barsten maar wat D66 betreft kan er best nog meer bij. Dat is ook makkelijk gezegd want het gaat niet ten koste van hun achterban.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
Er is natuurlijk een duidelijk verband tussen:

1. het aantal asielzoekers (lees vluchtelingen) wat ons land binnenkomt en

2. de beschikbare accommodatie.

Economische asielzoekers behoren hier helemaal niet te zijn, zodat daarmee geen rekening mee hoeft te worden gehouden.

Maar dit 'buskruit' hebben ze in Den Haag nog steeds niet uitgevonden.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ab / beleidsmedewerker
We moeten de woningnood problemen en andere problemen in dit land niet in verband brengen met het asielbeleid. Het zijn twee gescheiden zaken, het is niet zuiver. het gaat er als eerste om of en hoe wij vluchtelingen willen helpen. Wat mij betreft: vluchtelingenhulp: JA. Asielrecht met aanvraagloket in Ter Apel: NEE, het is om diverse redenen onuitvoerbaar en onwenselijk om hiermee door te gaan. Humaner om ieder jaar een geselecteerde groep hierheen te halen.

Overigens zijn de consequenties van de 750.000 arbeidsmigranten in dit land voor de woningvoorraad vele malen groter dan de gevolgen die het asielbeleid heeft.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Bennie
Ophalen van geselecteerde asielzoekers lees ik. Een asielzoeker zou nog wat zijn. Maar die hebben we al een tijd niet meer, het zijn allemaal gelukszoekers. En als er mensen zijn die dat toch willen, dan betalen ze dat ook maar. Kijken hoe snel het over is.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Willink
Het klopt wat Rellie zegt. De 65 % van die mensen in de bijstand zijn harde en openbare cijfers. Nog een kostenpost van de zogenaamde vluchtelingen die we in het verleden, nu en nog jaren gaan betalen met elkaar. Maar ik begreep dat de stemmers van een aantal politieke partijen deze kosten wil overnemen. Lijkt me een goed item om dat in de verkiezingen mee te nemen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie