Advertentie

Oplossing voor ravijnjaar 2026 pas in september

De economische omstandigheden maken het extra lastig voor het kabinet gemeenten snel zekerheid te geven over hun bekostiging na 2025.

29 juni 2022
Hanke Bruins Slot
Hanke Bruins Slot

‘Nu, onmiddellijk, zo snel mogelijk’ kan minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken gemeenten geen duidelijkheid geven waar ze na 2025 financieel aan toe zijn. Zij koerst op september.

In een toespraak op het jaarcongres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in Hoorn zei ze ‘scherp voor ogen te hebben’ dat er in september duidelijkheid moet komen.

Jeugdzorg

‘Ik vind het goed dat we voor de korte termijn een stap hebben kunnen zetten voor de jeugdzorg. Voor de lange termijn zijn er echter nog zorgen en die deel ik ook’, aldus de CDA-bewindsvrouw. Een nieuwe financieringssystematiek voor 2026 en daarna is volgens haar geen gemakkelijke opdracht. Daarbij maken ook de huidige economische omstandigheden de situatie uitdagend.

Lokaal belastinggebied

De afgelopen periode zijn volgens haar samen met het VNG-bestuur tal van opties en oplossingsrichtingen verkend en is gesproken over de financiële situatie van gemeenten na 2025. Onderwerp van gesprek was onder andere ook de herziening van het eigen belastinggebied.

Grote druk

Samenwerking is volgens Bruins Slot de opdracht. ‘En dat gaat niet vanzelf. Ik weet dat we soms veel van jullie vragen. Ik weet hoe vaak jullie een stap extra zetten, ook als er geen applaus klinkt. En ik weet hoe groot de druk soms is. Toch vraag ik jullie de handen ineen te slaan en gezamenlijk met mij op te trekken.’

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

marten bosma
BZK is niet relevant.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hielco Wiersma
Het lijkt mij in ieder geval een reëel antwoord van de minister. Het is duidelijk dat het Rijk haar verantwoordelijkheid heeft voor de eigen financiën. Veel niet ingecalculeerde zaken op financieel gebied vragen op dit moment om meer helderheid voor dat meer inzicht kan worden gegeven over de financiële situatie van het Rijk op korte tot middellange termijn. Over het eigen belastinggebied van gemeenten: hopelijk kan dit leiden tot de opheffing van alle gemeentelijke belastingen met daarvoor in de plaats één nieuwe ingezetenen/bedrijfsbelasting voor burgers en bedrijven voor het gebruik van publieke diensten, dit gerelateerd aan de aanwezigheid van personen en voor bedrijven naar omzet/personeel.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Christiaan Wessel
Met dit soort smoesjes (wind tegen, brug open, lekke band, verkeerslicht op rood) kwam ik op de lagere school al niet meer weg. En ook nog eens een meicirculaire afleveren die, laten we het netjes houden, hiaten vertoont..
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie