Advertentie

Minder integriteit door bezuinigingen overheid

Ambtenaren zijn minder integer naar zowel collega’s als naar hun werkgever. Dat meldt het Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector (BIOS).

16 mei 2012

De aandacht voor integriteitsbeleid lijkt af te nemen als gevolg van overheidsbezuinigingen. Ambtenaren zijn minder integer naar zowel collega’s als naar hun werkgever. Dat meldt het Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector (BIOS) na een verkennend onderzoek.

Risico integriteitschendingen neemt toe

Het bureau krijgt signalen dat de zorg en aandacht voor integriteit door de huidige bezuinigingen mogelijk onder druk is komen te staan en dat het risico op integriteitschendingen toeneemt. Het BIOS hield een peiling onder 338 medewerkers uit de publieke sector en legde dat naast literatuuronderzoek. De uitkomsten, hoewel niet representatief, geven reden tot zorg en aanleiding voor verder onderzoek, zegt integriteitexpert Alain Hoekstra van BIOS. Het bureau is onderdeel van het kenniscentrum voor arbeidszaken in het publieke domein CAOP.

Voorwaarde voor vertrouwen burger

Juist in moeilijke tijden moet de zorg en aandacht voor integer handelen binnen publieke organisaties absoluut gewaarborgd zijn, meent Hoekstra. ‘Integriteit is immers een voorwaarde voor het vertrouwen van de burger in de overheid.’

Rancune door reorganisatie

In de peiling van BIOS zegt een op de drie ondervraagden dat de aandacht voor integriteit naar de werkgever afneemt. Hoekstra: ‘Dat kan komen door rancune als gevolg van een reorganisatie. Het gaat dan om lekken van vertrouwelijke informatie, maar ook om diefstal of zelfs fraude en corruptie.’

Pesten

Daarnaast maakt een op de vier ondervraagden zich zorgen over afnemende integriteit naar collega’s. ‘Dat kan zich uiten in pesten, seksuele intimidatie, elkaar de loef afsteken et cetera’, aldus Hoekstra.

Algemene Rekenkamer waarschuwde eerder

Hij pleit voor vervolgonderzoek, bijvoorbeeld door de Algemene Rekenkamer, die in 2010 al waarschuwde dat het integriteitsbeleid onder druk zou kunnen komen te staan door de bezuinigingen.

Meer onderzoek door forensische bureaus

De peiling van BIOS is niet representatief, maar sluit wel aan bij literatuuronderzoek. Daarin komt naar voren dat bezuinigingen, reorganisaties en taakstellingen kunnen leiden tot onrust, baanonzekerheid, oncollegialiteit, rancune en arbeidsconflicten. Ook melden forensische bureaus dat zij in afgelopen jaren vaker zijn ingeschakeld om verdenkingen van integriteitschendingen te onderzoeken. Hoekstra: ‘Dit kan er op duiden dat organisaties alerter zijn op het onderwerp. Maar het kan ook betekenen dat er meer aan de hand is.’

Reacties: 5

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Bond / Adviseur
En dat zal nog wel erger worden als de ambtenarenstatus wordt opgeheven
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Kaas !
Ik geloof er helemaal niks van, kom eerst maar met wél representatief onderzoek voordat je wat roept.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hans Visser / Organisatievitalisator
En waarom lees ik hier nergens hoe het met de integriteit van de werkgever naar de ambtenaar toe gesteld is?En kan het zo zijn dat ambtenaren totaal niet kunnen snappen dat er ook over hun hoofden bezuinigd wordt door het aantal ambtenaren te verminderen terwijl aan de oorzaken waarom er zoveel geld verdwijnt en dus extra nodig is niets wordt gedaan?En kan het ook zo zijn dat ambtenaren het helemaal zat zijn dat er met de signalen die zij in de organisatie doorgeven niets gedaan wordt maar in plaats daarvan er alleen maar structurele ingrepen (die structureel verbeteringen worden genoemd) worden doorgevoerd.En zou het zo kunnen zijn dat omdat de signalen van ambtenaren naar hun organisatie, daar 'binnen' niet gehoord worden, die signalen dan gewoon een weg naar 'buiten' zoeken juist omdat die signalen structureel niet gehoord worden?Zou het ook zo kunnen zijn dat wanneer ambtenaren door hun eigen organisatie te weinig ondersteund worden zij dan maar meer voor zichzelf en hun eigen persoonlijke belangen gaan opkomen en zich dat, ja, natuurlijk, tegen anderen en hun persoonlijke belangen kan keren?Het is is niet zo dat het zou kunnen betekenen dat er meer aan de hand is. Er is gewoon veel eer aan de hand. En alle informatie daarover is bekend maar daar wordt, net als wat met andere rapporten gebeurd, gewoon niets aan gedaan.Tot in de hoogste ambtelijke en politieke top van de overheid, inclusief demissionair minister Spies, is precies bekend wat zij daar zelf niet goed doen. De enige manier waarop daar daarop gereageerd wordt is defensief, ontkennend, bagatelliserend, verhullend, naar anderen wijzend en maskerend.En, is het dan gek dat de daaronder werkende ambtenaren dat een beetje gaan overnemen om zichzelf daartegen te beschermen?

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jan
"De uitkomsten, hoewel niet representatief, geven reden tot zorg en aanleiding voor verder onderzoek, zegt integriteitexpert Alain Hoekstra van BIOS."Dat het onderzoek niet representatief is mag duidelijk zijn en verder bevat het vervolgens alle open deuren die je je kunt bedenken. Zelfs dusdanig dat het triest is dat er aan artikel van wordt gemaakt. De inhoudelijke teksten zijn duidelijk niet meer dan verwijzingen aar de literatuur, en daarvoor doe je geen onderzoek met dit soort van-dik-hout-zaagt-men-planken conclusies.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Henk / adviseur
Mijn eigen waarneming bij een middelgrote gemeente: Veel dagdieverij en koffieautomatenpraat, vaste medewerkers zijn langdurig ziek, ingehuurde managers vragen bergen geld (en je ziet niet wat ze produceren op die mooie laptopjes en afbellen met die smartfones), er is nog steeds veel mismanagement en ondertussen verwacht mijn parttime baas dat ik gewoon integer mijn werk kan doen.....
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie