Advertentie

Bestuursakkoord: de reacties

Blijdschap bij de oppositiepartijen over het feit dat de gemeenten het bestuursakkoord weliswaar hebben geaccepteerd, maar slechts nadat belangrijke delen rondom arbeidsgehandicapten, wajongers en wsw-ers buiten het akkoord waren geplaatst. En teleurstelling, niet alleen bij het kabinet, maar ook bij organisaties als Cedris en Divosa.

08 juni 2011

Paul de Krom, staatssecretaris Sociale Zaken:
 ,,Ik heb er kennis van genomen dat een meerderheid van de gemeenten een deel van het akkoord afwijst. Het kabinet heeft steeds duidelijk gemaakt dat je niet zomaar een deel van het akkoord eruit kunt lichten dat je niet bevalt. Het kabinet neemt z'n verantwoordelijkheid. We zijn gehouden aan de afspraken zoals we die hebben vastgelegd in het regeerakkoord. Die moeten gewoon worden uitgevoerd. Herstructurering van de sociale werkvoorziening is noodzakelijk. Dit moet hoe dan ook gebeuren.''

Job Cohen, fractievoorzitter PvdA:
,,Het is een belangrijk signaal dat gemeenten de afspraken over de sociale werkplaatsen afwijzen en dat zou het kabinet serieus moeten nemen. Het is niet voor niets dat zoveel gemeenten met wethouders van alle partijen zeggen: 'Dit kan gewoon niet'. Als het kabinet echt wil dat deze mensen aan het werk komen en blijven, vergeet het de onwerkbare voorstellen uit het bestuursakkoord en gaan we nu eindelijk gezamenlijk aan de slag om échte oplossingen te vinden die wel werken.''

Jolande Sap, fractievoorzitter GroenLinks:
 ,,Wij zijn verheugd dat gemeenten de kant van arbeidsgehandicapten, wajongers en wsw'ers hebben gekozen. Dit kabinet denkt dat je mensen aan het werk helpt door ze uit te knijpen. Het effect zal echter averechts zijn. Maar liefst 40.000 mensen komen extra in een uitkering als gevolg van deze bezuiniging. Gemeenten willen de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van dit beleid terecht niet op zich nemen. GroenLinks wil zo snel mogelijk een debat in de Tweede Kamer en wil dat staatssecretaris Paul de Krom (Sociale Zaken) een nieuw plan maakt waarin mensen wél aan het werk komen.''

Emile Roemer, fractievoorzitter SP:
,,Dit is een eerste overwinning, maar we zijn er natuurlijk nog lang niet. Want bij onderhandelingen moet je altijd maar weer afwachten wat er uit komt. Maar dit is een hele belangrijke eerste stap. Dat mensen in ieder geval respect krijgen en dat duidelijk is dat je niet zomaar fors kunt bezuinigen. Dat is wel wat dit afbraakkabinet wil.''

Malik Azmani, Tweede Kamerlid VVD:
,,De VVD heeft het besluit van het VNG-congres voor kennisgeving aangenomen. Voor ons staat de uitvoering van het regeer- en gedoogakkoord voorop. Het bestuursakkoord is een zaak tussen het kabinet en de VNG. We wachten met belangstelling af wat het kabinet nu gaat doen. Het moet nadenken wat de consequenties zijn van het besluit van vandaag. Dinsdag hebben we in de Kamer nog een motie aangenomen om gemeenten meer duidelijkheid te geven over het hervormingsfonds van 400 miljoen euro voor sociale werkplaatsen. Het is nu aan het kabinet om aan te geven wat de stand van zaken is. Uiteindelijk gaat het ons om zo veel mogelijk mensen uit de sociale werkvoorziening aan een baan bij een reguliere werkgever te helpen.''

Mirjam Sterk, Tweede Kamerlid CDA:
,,Wij zijn positief dat het grootste gedeelte van het bestuursakkoord is omarmd, zodat gemeenten meer mogelijkheden krijgen om maatwerk te leveren op een aantal gebieden. Het is teleurstellend dat het onderdeel Werk is weggestemd. Hoewel wij begrip hebben voor de zorgen, hebben wij dinsdag als Kamer het uiterste gedaan om het vertrouwen te geven aan gemeenten dat zaken niet over de schutting worden gegooid. Helaas heeft het VNG-congres anders beslist. Wat betreft het hervormingsfonds van 400 miljoen euro willen wij nu eerst de plannen horen van staatssecretaris De Krom. Maar wat ons betreft moet het geld wel worden gebruikt in het belang van de sociale werkplaatsen.''

Cynthia Ortega-Martijn, Tweede Kamerlid ChristenUnie:
,Het VNG-congres heeft de enige juiste keuze gemaakt voor iedereen die mensen met arbeidsbeperkingen een warm hart toedraagt. Het is nu heel hard nodig dat het kabinet dit signaal ook serieus neemt. De tijd van spierbalrollen is nu echt voorbij voor het kabinet. Laten Rutte en Donner nu naast gemeenten gaan staan om te bezien hoe ze op verantwoordelijke wijze aan hun taken inhoud kunnen geven. Decentraliseren is prima, maar dat mag niet betekenen dat mensen met een beperking tussen wal en schip vallen. Het kabinet gaat te veel uit van een rooskleurig scenario dat door de krapte op de arbeidsmarkt iedereen straks een baan heeft. De praktijk is echter weerbarstiger. Het kabinet is weer aan zet en ik verwacht nu een realistisch en uitvoerbaar voorstel waarin wel rekening wordt gehouden met deze doelgroep.”

Voorzitter Joan Leemhuis-Stout van Cedris (brancheorganisatie voor sociale werkgelegenheid & arbeidsintegratie):
“De impasse rond de Wet werken naar vermogen moet snel worden doorbroken. Dat is men verplicht aan de 500.000 mensen die zonder hulp niet zelfstandig aan de slag komen. Ook is het moeilijk voorstelbaar dat de nieuwe regeling Werken naar Vermogen uitvoerbaar is, als gemeenten en het Rijk niet tot een vergelijk komen.''

René Paas, voorzitter Nederlandse vereniging van gemeentelijke managers op het terrein van participatie, werk en inkomen Divosa:
,,Het is een wedstrijd bestuurlijk armpje drukken geworden. Maar daardoor komen nu honderdduizenden mensen in de knel, die we graag een betere toekomst gunnen. Het was en is nog steeds goed mogelijk om gemeenten voldoende zekerheid te bieden. Doodzonde dat dat niet is gelukt."

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

hans wieser / senior project/programmamanager
gelukkig zijn er nog bestuurders die verder kijken dan hun eigen periode in de pluche. Schandalig voorstel van de regering om de meest zwakke in onze maatschappij zo te behandelen. CDA en SGP jullie zouden je als christenen heel diep moeten schamen! Zoek het geld bij de mensen die het WEL kunnen missen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Roeland
Gelukkig durven de gemeenten hun rug wel recht te houden. Dat Tweede Kamer-leden en partijen makkelijk door de knieën gaan verbaast me helemaal niet meer, dus daar hoef je weinig van te verwachten.

Jammer dat de echte schuldigen aan de crisis nog steeds buiten schot blijven. De bankensector mag lekker door blijven jakkeren terwijl vergaande regulering een mooie manier zou zijn om ze eens aan te pakken.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Niek / jurist
Gelukkig zijn er gemeenten die wel verder hebben nagedacht dan hun neus lang is.
En de moed hebben gehad om tegen te stemmen. Het gaat hier niet om een linkse hobby maar om een van de peilers van de Nederlandse sociale rechtstaat. Die is de afgelopen 30 jaar al aardig onder druk komen te staan door het neo-liberalisme maar de economisch bloei versluierde veel armoe achter de voordeur. En ik denk dat met gewoon normaal doen en zuinig met de centjes omspringen, er helemaal niet bezuinigd behoeft te worden. Laat het Rijk daar eerst maar eens naar kijken.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie