Advertentie

Avondklok blijft van kracht

De avondklok blijft voorlopig van kracht. Het gerechtshof in Den Haag heeft het vonnis van de rechter in kort geding over het opheffen ervan voorlopig opgeschort. Het hof deed dat op verzoek van de Staat, die hoger beroep heeft aangetekend tegen het vonnis.

16 februari 2021
avondklok-shutterstock.jpg

De avondklok blijft voorlopig van kracht. Het gerechtshof in Den Haag heeft het vonnis van de rechter in kort geding over het opheffen ervan voorlopig opgeschort. Het hof deed dat op verzoek van de Staat, die hoger beroep heeft aangetekend tegen het vonnis.

Hoger beroep

Dinsdagochtend bepaalde de rechter in een door actiegroep Viruswaarheid aangespannen zaak dat de avondklok per direct moet worden opgeheven. De Staat tekende hoger beroep aan en heeft het hof daarnaast in een speciale spoedprocedure gevraagd de werking van dat vonnis uit te stellen. De Staat wil dat de avondklok van kracht blijft, in elk geval totdat de zaak in hoger beroep inhoudelijk aan bod is geweest. Die zitting staat vrijdag op het programma bij het Haagse hof. Een uitspraak zal een paar dagen later volgen.

 

Snel naar huis

Het hof zei dinsdag dat het louter gaat om een belangenafweging. Dat van Viruswaarheid is beperkt tot een aantal dagen, meent het hof, het belang van de Staat is het voorkomen van een jojo-effect. ‘En nu allemaal snel naar huis’, zei de rechter na de uitspraak, die rond 20.30 uur was - kort voor het (wederom) ingaan van de avondklok om 21.00 uur.

 

Furieus

Willem Engel en jurist Jeroen Pols reageerden namens Viruswaarheid furieus op de beslissing van het hof. ‘U maakt een grote fout’, zei Engel tegen de voorzitter van het hof. Hij hekelde het feit dat het hof toch op de inhoud van de zaak was ingegaan, terwijl de zitting louter procedureel was bedoeld. De inhoud komt vrijdag weer aan bod. Het hoger beroep van de zaak zal door dezelfde rechters van het hof worden behandeld. De sfeer tussen de vertegenwoordiging van Viruswaarheid en vooral de voorzitter van het hof was van meet af aan gespannen. Dit leidde tot een wrakingsverzoek, dat door drie andere rechters werd afgewezen. (ANP)

Reacties: 10

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Keijzer
Mijn probleem met de verlenging van de avondklok is, dat ik dit niet los kan zien van de verkiezingen, die kost wat kost door moet gaan voor de politieke zitjes. Eergisteren hoor ik, meen ik, een professor Brouwer die relatie ook leggen bij een van de bekende dagelijkse praattafels.Het bij voorbaat al wedstrijden op natuurijs verbieden, wees voor mij ook al in die richting. Al het extra werk voor ziekenhuizen is te betreuren, maar het schaatsen en de sneeuw, was voor de psyché van het niet-kwetsbare deel van de bevolking, hoog nodig.Een en ander valt niet te rijmen met de 11 miljoen uitnodigingen om te gaan stemmen. Het gaat er niet alleen om, of dat veilig kan in stemlocaties zelf. In andere gevallen hoor je tal van keren bij genomen maatregelen, dat die dienen, om zo min mogelijk bewegingen van mensen te bewerkstelligen, om de zorg toegankelijk te houden.Wat tevens veel te weinig aan bod komt is, dat de campagnes veel tijd kosten van Kabinet en Kamerleden en alle andere betrokkenen in deze megacrisis. Dit polariseert en een zeer waarschijnlijk, lange coalitievorming, heel veel meer. Deze gang van zaken tasten m.i. de geloofwaardigheid aan van politiek en bestuur.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Keijzer
In BE zie je in de nieuwsprogramma’s, dat de regering daar plots ook in gang geschoten is, n.a.v. die uitspraak van de rechter hier. Daar is nog minder de volksvertegenwoordiging bij het beleid betrokken geweest tot nu toe dan in Nederland en avond en avond wordt trots gezegd door virologen etc., dat in vergelijking met NL hun resultaten stabiel zijn al een tijdje. Het lijkt een (tijd)strijd nu tussen besmettelijker mutaties en vaccineren. In die tijd alles onzeker blijft.Ik vind het wel problematisch, dat hier politiek en rechtspraak te dicht bij elkaar komen op zijn zachts gezegd en een rechter kan beslissen over verstrekkende gevolgen, die niet alleen de betreffende aanklager(s) betreffen in een megacrisis. Het kabinet (net als in BE) dacht juridisch goed te zitten. Dat is wel weer heel opmerkelijk, dat er zulke verschillende interpretaties kunnen zijn. Dan nog kan in deze verstrekkende zaak, die gaat over een algemeen belang en thuis hoort bij de politiek in mijn ogen, een rechter niet, in een dergelijke korte tijd, zo een beslissing moeten kunnen nemen. Dat enkel op grond van "gebleken" misinterpretaties van de wet door regering t.o.v. interpretatie van betreffende rechter. Wat is een noodsituatie? Wel een dijkdoorbraak en geen pandemie, met steeds opdoemende nieuwe mutaties van Covid 19? Geen rechter en geen regering heeft dit eerder meegemaakt. Waarop kun je vergelijken?De verlenging van de menselijke “ophok” had op zijn minst vanaf 22.00 uur kunnen gaan gelden. Zeggen dat die maatregel geen effect heeft is ook lastig. Het beleid om aantal mensen die je mag ontvangen is er o.a. ook en thuiswerken. Wetende dat lang niet iedereen zich daaraan gaat houden. Het is al met al een mega rampenoefening en met sleepnetmaatregelen, op hoop van zegen daarmee zoveel mogelijk ziekenhuisopnames te dempen. Ook in andere landen in EU gaat het problematisch. Niemand kan precies aangeven welke maatregel hoeveel oplevert. Dan zou je in verschillende regio’s eentje maar moeten doen ter vergelijking. Dat is niet te handhaven hier. Wel in China.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
koen post / gep.
De uitspraak iin eerste aanleg is vernietigend. De schorsing is m.i. clientisme. In eerste aanleg: De rechter gaat in eerste vonnis nu eens echt na waarop de argumentatie om te besluiten is gebaseerd en komt tot conclusie dat het OMT niet zeker is, veronderstelt, waarschijnlijk, grote kans, stijging ivm engelse variant 20,30,50 % ? etc. De rechter fileert deze adviezen en komt m.i. terecht tot conclusie: het OMT weet eigenlijk ook gewoon niets, hangt allemaal aan elkaar van veronderstellingen, niet harde gegevens, aannames etc. Dus te weinig om een zwaarwegend besluit op te baseren en zeker niet via een maatregel waarvan de urgentie niet bepaald uitblinkt. Brevet van onvermogen kabinet op legeslatief gebied: ik denk dat de kennis op de departementen steeds verder terugloopt: weten wij nog dat het minister van BZK ook niet goed de eigen wachtregeling politieke ambtsdragers wist uit te leggen.

Dit is NL dit is het gidsland. dit is de intelligente lockdown. hoe durven ze. De arrogantie en dan mag je niet de boodschappers van dit onheil de schuld geven (Engel cs). De rechter in charge was nu niet direct een voorbeeld van moderne rechtspraak van openheid en betrokkenheid: zij deed zeer haar best om de kloof tussen burger en rechter in de raadszaal duidelijk groot te houden. Jammer.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Keijzer
@cri (jur.adv)De schorsing getuigt van grote wijsheid denk ik van de betreffende rechter om de zaken via politiek en dus politiek draagvlak alsnog te kunnen regelen! U noemt het clientisme. Ik noem het wijsheid in een extreem buitengewone situatie, die 100 jaar geleden voor het laatst heeft plaatsgevonden.Juridisch was het voor de eerste rechter geen mist, maar in humanitair opzicht (zeer wel mogelijk) zeker het geval.

De bevolking kan, als die de negatieve gevolgen ernstig daarvan op hun dak krijgen, geen verhaal halen bij de eerste rechter en bij wie dit aanhangig hebben gemaakt. Bij de politiek wel.

De eerste rechter ging mee op het juridisch technische verhaal in extreem buitengewone situatie waarin het land zich bevindt en keek niet naar wat die eerste uitspraak voor kolossale gevolgen eventueel kan gaan hebben. Dan gaat een rechter voor mij op alle bankjes van de Eerste en Tweede Kamer zitten en die van het Kabinet.Mark Rutte noemde bij het allereerste begin van de uitbraak, het virus, al varen op nauwelijks zicht. Die mist m.b.t. het virus, is in de loop der tijd veel minder dik geworden op aantal vlakken, maar het varen gecompliceerder inmiddels weer, door de snel opkomende nieuwe mutaties.

Daar kwam dan alle druk intern en vanuit oppositie op hem en kabinet - en vanuit het land - ook nog bij. Plus de verdeeldheid in meningen en aanpak van deskundigen op vlak van virussen, bij een volkomen nieuw virus en inmiddels met snel elkaar opvolgende nieuwe mutaties.Vandaar dat ik verkiezingen zelf niet kan rijmen met die gigantische zware ingrepen, behalve als die de verkiezingen in maart moeten veilig stellen, plus toegang zorg in ziekenhuizen. Dat laatste was lange tijd het enige kompas, kost wat kost, het Draghi syndroom! Het eerste (stembus) m.i. toch politieke zelfbediening suggereert in hetzelfde automatisme als de eerste rechter: varen op het gebruikelijke patroon in een extreem ongekende situatie met extreme gevolgen.Van alle kanten worden wel analyses gemaakt, belangen genoemd en conclusies getrokken, maar niemand hoor ik voor Covid patiënten in ziekenhuizen een maximum durven stellen, zodat de samenleving terug kan gaan normaliseren, waar men naar snakt. Nu worden – als het gaat om een van de serieuze deelbelangen - al bijna een jaar, nodige operaties en behandelingen voor andere ziektes, uitgesteld met nadelige gevolgen weer voor die mensen.

Een verstandige rechter moet daar niet tussen willen komen naar mijn mening in deze extreme- en zeldzame situatie.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Wietske
Een burger wacht maanden, jaren maar Rutte komt direct aan het woord bij de rechter. klasse justitie!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Keijzer
@WietskeDat de burger maanden of jaren wacht, heeft in dit geval niets te maken met klasse justitie. De staat is hier aan zet en Mark Rutte is premier nu eenmaal. Het gaat hier niet om een particulier belang van Mark Rutte zelf.Niettemin zijn alle sectoren zwaar onderbemand, al sinds Paars II. Op dat punt heeft u volkomen gelijk. Dat was een van de speerpunten van Fortuyn, om via een grand design grondig te herstructureren.

Dat gaat met huidige politieke structuur niet lukken.De heer Fortuyn stelde al in een gesprek met Theo van Gogh voor in 1996 zo ongeveer, om een zakenkabinet aan te stellen. Zoals dus in Italië nu is gebeurd met premier Draghi.Met een andere premier dan Mark Rutte hadden tal van premiers de afgelopen 10 jaar de deur bij de koning plat gelopen, om het ontslag van hun kabinet in te dienen en dat zou nog lang zo blijven in huidig versnipperd landschap. Het polariserende framen en blamen is helaas in volle gang weer. In dit geval richting wie de lijsttrekker is van de grootste partij, zowel in Kamer als nu in peilingen.Hoor de SP lijsttrekker bij M eens aan. Gastvrouw van dat programma is kennelijk lijstduwer van die partij. Het was een ellenlange zendtijd voor politieke partijen en Sven Kockelmann moest dit keer zijn mond houden bij haar aanvallen op de VVD.Indien op dat intellectueel pootje baden, politiek wordt bedreven, kunnen we beter ook maar een zakenkabinet aanstellen en liefst dan wat mij betreft nog even Mark Rutte als premier aanhouden i.v.m. diens ervaring in de Europese arena en daarbuiten eveneens. Daarvoor maar even lidmaatschap opzeggen van VVD. Een mooie overbrugging voor zijn carrière na het premierschap.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
criticus
Ik wordt altijd achterdochtig bij mensen die roepen dat het recht zegeviert als ze hun zin krijgen, maar direct over vooringenomenheid, corruptie en vriendjespolitiek beginnen als ze ongelijk krijgen. De maatstaf voor het functioneren van rechtsstaat en democratie staat of valt voor deze mensen dus met hun gelijk halen. Volgens mij is dat juist het tegenovergestelde van rechtsstaat en democratie...
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jeroen / Gemeenteambtenaar
En terecht in Nederland zijn de problemen m.b.t. corona nog lang niet onder controle, als je de avondklok opheft blijven de mensen weer massaal met meer als één bezoeker samenkomen. Het overgrote deel van weldenkend Nederland houd zich overigens naar eer en geweten zo goed mogelijk aan de corona restricties.

Ik vraag me dan ook al langere tijd af of ons dansleraartje Willen Engel van viruswaanzin niet gewoon een echt baantje moet gaan zoeken (in het Westland is er echt wel een tuinder te vinder waar hij in de kassen terecht kan), in plaats van weldenkend Nederland keer op keer mateloos te irriteren.

En als je dan hoort dat dit wappie in eerste instantie naar aanleiding van de eerste uitspraak van de rechter indirect oproept om massaal samen te komen op de pleinen in de steden, dan moeten we misschien ook wel gaan nadenken over een eventuele gedongen opname (en zijn in Nederland eerder mensen gedwongen opgenomen die minder labiel zijn).

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
M. de Clerck / Met pensioen
Het algemeen belang gaat voor individueel belang.Ook al zou de beslissing van het kabinet niet helemaal conform de wet en regelgeving zijn is de genomen beslissing omtrent de avondklok gerechtvaardigd. De intentie is om zo snel mogelijk het virus uit ons land te krijgen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
In Frankrijk, Engeland, België e.a. is geen sprake van opheffing van de avondklok. De situatie in Nederland in juridisch opzicht beter regelen en goed onderbouwen is slechts een fluitje van een cent. Op dit moment zijn er nog te veel besmettingen om er mee te stoppen. Gewoon allemaal nog even volhouden. Nu de besmettingen flink dempen via maatregelen betekent straks sneller geheel open en voorkomt dat ziekenhuizen worden overspoeld met Corona-patiënten. Verstand gebruiken!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie