bestuur en organisatie / Partnerbijdrage

Arbeidsrecht bij de gemeente en GR

Stoomcursus speciaal voor ‘nieuwe’ HRM-medewerkers en P&O-adviseurs.

02 augustus 2022
Monique Jansen

Ga jij binnenkort werken als P&O-adviseur of HRM-medewerker bij een gemeente of Gemeenschappelijke Regeling? Of werk je er sinds kort? Heb je nog niet zo veel ervaring met arbeidsrecht in de publieke sector of vind je het prettig om je kennis daarover op te frissen?

In 6 modules van elk 1,5 uur behandelen we de kern van het arbeidsrecht voor gemeenten en GR’s, gebaseerd op onze praktijkervaring bij onze klanten. Na afloop van de cursus voel jij je (beter) thuis in het arbeidsrecht en de vraagstukken waar je in de praktijk tegenaan loopt (of zal lopen).

Arbeidsrecht bij de gemeente en GR

Deze cursus is speciaal ontworpen voor ‘nieuwe’ HRM-medewerkers en P&O-adviseurs die werken voor (of gaan werken voor) een gemeente of een Gemeenschappelijke Regeling (GR), maar de cursus is ook erg zinvol als ‘opfriscursus’! Tijdens de leergang zal veel aandacht zijn voor onderwerpen waar de klanten van Capra tegenaan lopen in hun (dagelijkse) praktijk. De Cao Gemeenten en Cao SGO komen daarbij uiteraard aan bod. Natuurlijk ook jullie eigen (praktijk)vragen.

Praktische zaken:

  • open inschrijving, start september 2022;
  • doorloop tijd van circa 2 maanden;
  • voorafgaand aan elke module is er de gelegenheid vragen in te sturen die je al over de onderwerpen van de module hebt;
  • bij iedere module zal de stof van de vorige module kort worden herhaald;
  • met afsluitende borrel.

Uitgebreide cursusinhoud

Module 1 : Start en inhoud van de arbeidsovereenkomst | Tom Koomen | 27 september 2022 09:30 uur – 11:00 uur
Iedereen weet wel wat een ‘arbeidsovereenkomst’ is. Maar wanneer is iets juridisch een arbeidsovereenkomst? En wat moet daar eigenlijk in staan? Na deze module weet je wat een arbeidsovereenkomst nu precies is, welke verschillende soorten arbeidsovereenkomsten er zijn en wat voor zaken er in een arbeidsovereenkomst kunnen worden geregeld. Ook maak je kennis met de Cao Gemeenten, de Cao SGO en de Ambtenarenwet en leer je over het belang van ‘integriteit’.

Module 2: Arbeidsongeschiktheid | Chloé van Geffen | 4 oktober 2022 09:30 uur – 11:00 uur
Een collega meldt zich ziek. Wat nu? Is sprake van arbeidsongeschiktheid? Of van ziekte? De bedrijfsarts? En hoe moet de re-integratie vorm worden gegeven? Aan het einde van deze module ben je bekend met het verschil tussen ziekte, arbeidsongeschiktheid en situatieve arbeidsongeschiktheid en de rol van de bedrijfsarts. Ook word je bijgepraat over de loondoorbetaling tijdens ziekte en het (verlengde) opzegverbod tijdens ziekte in de cao. Daarnaast weet je welke (on)mogelijkheden er voor de werkgever zijn als een medewerker niet meewerkt aan zijn/haar re-integratie.

Module 3: Vakantie en verlof | Chloé van Geffen | 11 oktober 2022 09:30 uur – 11:00 uur
Iedereen houdt van vakantie en verlof. Maar wist je dat het twee verschillende dingen zijn? Tijdens deze module wordt stilgestaan bij de verschillende soorten vakantie- en verlofaanspraken en de verschillende regels die daarvoor (kunnen) gelden. Is er bijvoorbeeld sprake van het vervallen of verjaren van vakantiedagen? Wat regelt de cao hierover? Mag de medewerker de data van het verlof zelf (eenzijdig) bepalen? Wat als een medewerker ziek wordt tijdens vakantie (of andersom)? Welke (nieuwe) regels gelden er voor het opnemen van ouderschapsverlof? Naast deze onderwerpen zal ook worden stilgestaan bij nieuwe en toekomstige wet- en regelgeving.

Module 4: Disfunctioneren | Sanne Dassen | 1 november 2022 09:30 uur – 11:00 uur
Het liefst zie je natuurlijk dat iedere medewerker het goed doet in het werk. Helaas kunnen er allerlei reden(en) zijn waardoor dat niet (meer) het geval is. Wat is ‘disfunctioneren’ en wanneer maak je zoiets bespreekbaar met een medewerker? Hoe bouw je een dossier op en hoe moet een verbetertraject eruitzien? Welke eisen stelt de kantonrechter aan het ‘dossier’? En kan er een verbetertraject worden gestart tijdens ziekte? Na deze module weet jij precies wat er moet gebeuren.

Module 5: Einde van de arbeidsovereenkomst | Sjoerd Richters | 8 november 2022 09:30 uur – 11:00 uur
Aan iedere arbeidsovereenkomst komt uiteindelijk een einde. Maar de vraag is op welke wijze. Kun je een arbeidsovereenkomst zo maar beëindigen? Waar moet je op letten? Na deze module ben je ook bekend met de in de praktijk veel voorkomende ‘vaststellingsovereenkomst’ en weet je over de bijzondere eisen die aan ‘overheidswerknemers’ worden gesteld en de straffen die kunnen worden opgelegd in geval van een integriteitsschending.

Module 6: Vergoedingen bij beëindiging en oefenrechtbank | Tom Koomen en Sanne Dassen | 17 november 2022 13:00 uur – 16:00 uur *
De afsluitende module zal in het teken staan van ‘ontslagvergoedingen’, zoals de transitievergoeding en de billijke vergoeding. Ook wordt stilgestaan bij de werkloosheidsuitkeringen en het eigenrisicodragerschap. Vervolgens zal je met de (eerder) opgedane kennis aan de slag gaan door in groepjes in een casus een standpunt te bepleiten in de ‘oefenrechtbank’ van Capra! Een leuke en interactieve manier om samen de opgedane kennis op ongedwongen wijze in de praktijk te brengen!

* Deze module vindt fysiek plaats op een nader te bepalen locatie en wordt feestelijk afgesloten met een borrel.

Voor wie?

HRM-medewerkers en P&O-adviseurs met 0-3 jaar ervaring, of die net de overstap naar de gemeente of een Gemeenschappelijke Regeling hebben gemaakt, of op zoek zijn naar een opfriscursus.
 

Praktische informatie

  • Duur: de leergang bestaat uit 6 modules van 1,5 uur, waarvan 5 digitaal en een dagdeel op locatie
  • Kosten: de kosten bedragen € 1.150,- (over dit bedrag is geen BTW verschuldigd))
  • Deelnemers: maximaal 12 deelnemers
  • Docenten: de leergang wordt verzorgd door diverse docenten van Capra Advocaten, te weten mr. S.H.A.M. (Sanne) Dassen, mr. C.L. (Chloé) van Geffen, mr. T. (Tom) Koomen en mr. drs. H.J.M. (Sjoerd) Richters

Overtuigd? Meld je aan!

Voor meer informatie of vragen kan je contact opnemen met opleidingscoördinator Monique Jansen van de Capra Academie via 088 – 57 90 001. Wil je je inschrijven, gebruik dan het formulier hieronder.
 

Aanmeldformulier

Na het invullen van het formulier hier onderaan ontvang je een e-mail waarin je inschrijving wordt bevestigd.
Mocht je deze e-mail niet ontvangen, dan vragen wij je ons
 een e-mail te sturen. Wij nemen dan contact met je op.

Monique Jansen, Opleidingscoördinator
E-mail: academie@capra.nl
Telefoon: 088 - 579 000 1

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.