Advertentie

Aanpak radicalisering in Amsterdam haperde

'De belangrijkste conclusie is dat de inmiddels ontslagen programmamanager radicalisering en polarisatie meermalen een opdracht heeft gegund aan een persoon waarmee zij een privérelatie had, zonder deze relatie op enig moment met de leidinggevende(n) te bespreken', staat in een brief van waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen aan de raad. 'Hiermee heeft zij een onaanvaardbare belangenverstrengeling laten ontstaan.'

19 februari 2018

De Amsterdamse aanpak die moet voorkomen dat moslims radicaliseren, liet te wensen over. Zo was er te weinig aandacht voor integriteit en schortte het in de aansturing binnen het programma radicalisering en polarisatie. Ook werd de werkwijze de laatste jaren inhoudelijk onvoldoende getoetst. Dat geldt bijvoorbeeld voor de inzet van zogenoemde sleutelfiguren die een belangrijke signalerende functie hadden. Dit zijn enkele conclusies uit de onderzoeken die volgden na het strafontslag van topambtenaar Saadia Ait-Taleb vanwege verdenkingen van belangenverstrengeling.

Belangenverstrengeling

Die vermoedens bleken terecht, blijkt nu uit een onderzoek van het gemeentelijke Bureau Integriteit. 'De belangrijkste conclusie is dat de inmiddels ontslagen programmamanager radicalisering en polarisatie meermalen een opdracht heeft gegund aan een persoon waarmee zij een privérelatie had, zonder deze relatie op enig moment met de leidinggevende(n) te bespreken', staat in een brief van waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen aan de raad. 'Hiermee heeft zij een onaanvaardbare belangenverstrengeling laten ontstaan.'

Taskforce

Ook is er onduidelijkheid rondom facturen waar Ait-Taleb verantwoordelijkheid voor droeg. De gemeente heeft mogelijk meer betaald dan dat er is geleverd, vermoedt de burgemeester. Het strafrechtelijk onderzoek naar deze kwestie loopt nog. Ait-Taleb heeft haar ontslag aangevochten in een bodemprocedure. Na het ontslag vorige zomer stelde de inmiddels overleden burgemeester Eberhard van der Laan een taskforce in, die de werkwijze van de afdeling onder de loep heeft genomen. Die stelt vast dat de bedrijfsvoering en integriteit binnen het programma niet de aandacht hebben gekregen die nodig is. Een ander team van experts, onder leiding van terrorismedeskundige Beatrice de Graaf, bekeek de Amsterdamse antiradicaliseringsaanpak nader. Uit beide onderzoeken komt naar voren dat de afdeling te veel afgezonderd is geraakt van de rest van de organisatie en te weinig transparant was.

Meer checks

Het geschade vertrouwen kan volgens de experts worden hersteld door meer checks uit te voeren op het beleid, meer openheid van zaken te geven en het netwerk van sleutelfiguren uit te breiden. Het stadsbestuur neemt de aanbevelingen over en zegt verbeteringen toe. (ANP)

Reacties: 4

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Bertus / Observant
Werkelijk??? Het is toch niet waar!!

Deze kop is werkelijk de understatement van het jaar.

Van der Laan die buiten elke democratische controle tonnen uitgaf aan een paar nietskunners is nog maar het topje van de ijsberg.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Geen Boze Witte Man
De hele casus is een geweldige bliksemafleider. Terwijl de gemeentelijke organisatie al jaren lijdt onder machtsbeluste en incapabele managers, ijdele directeuren en een groot wantrouwen naar alles en iedereen, lijkt dit hét onderwerp. Knap neergezet door de organisatie.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
loek / v.m. jur.medew. gsd
Het systeem van coöptatie werkt erg goed als de neuzen dezelfde kant op moeten. Heel lang geleden heb ik met Amsterdamse (ex) collega-ambtenaren gewerkt die er uit gewerkt waren. Vele legers paraderen ook zo.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Guillaume Blaszkiewicz / belastingadviseur
Te gek voor woorden. Maar Amsterdam, daar kan en mag Alles... Een groot feest voor de vriendjes. Imcompetie is zacht uitgedrukt..
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie