of 59821 LinkedIn

Witte vlekken in de gemeenteraad

Voor wie is geïnteresseerd in de historische achtergrond van waaruit zaken in de gemeenteraad zo geregeld zijn als ze zijn geregeld, is dit mooi vormgegeven boek een aanrader. Het beschrijft de ontwikkeling van de gemeenteraad van de negentiende eeuw tot heden. Het gaat daarbij in op de ontwikkeling van de taken van de gemeenteraad, de gemeenteraadsleden, de architectuur van raadhuizen en raadzalen, de ontwikkeling in gemeenteraadsverkiezingen en de debatcultuur binnen gemeenteraden. 


Voor wie is geïnteresseerd in de historische achtergrond van waaruit zaken in de gemeenteraad zo geregeld zijn als ze zijn geregeld, is dit mooi vormgegeven boek een aanrader. Het beschrijft de ontwikkeling van de gemeenteraad van de negentiende eeuw tot heden. Het gaat daarbij in op de ontwikkeling van de taken van de gemeenteraad, de gemeenteraadsleden, de architectuur van raadhuizen en raadzalen, de ontwikkeling in gemeenteraadsverkiezingen en de debatcultuur binnen gemeenteraden. 

Historische ontwikkeling belicht

Ook de rol van gemeenteraden in het vormgeven van burgerparticipatie en haar maatschappelijke vertegenwoordigers, haar positie ten opzichte van de burgemeester en het college van B&W, haar rol in het begrotingsproces, in regionale samenwerking en de media komen ter sprake.

Het doel van dit boek is volgens de redacteuren, in kaart te brengen welke kennis er bestaat over het heden en verleden van Nederlandse gemeenteraden en welke witte vlekken er zijn.

Dat eerste doel wordt beter bereikt dan het tweede. Daarbij moet wel worden gezegd dat ook uit dit boek blijkt dat het vrijwel onmogelijk is om alle kennis over gemeenteraden in één boek te bundelen. Het belangrijke van dit boek is het historisch perspectief waarvoor is gekozen. Iedereen die denkt te weten in welke richting regelingen betreffende rol en positie van de gemeenteraad zouden moeten veranderen, zou eerst in dit boek moeten lezen vanuit welke problematiek die nu bestaande regelingen gemeenteraad zijn ontstaan. Dat voorkomt dat goedbedoelde, maar discutabele voorstellen worden gedaan vanuit een louter hedendaags perspectief. Als zulke voorstellen de eerdere problematiek veronachtzamen, is het waarschijnlijk dat diezelfde problemen bij invoering ervan terugkomen.

De belangrijke bijdrage die dit boek geeft, is dat het inzicht biedt in die achtergronden op de genoemde deelterreinen. De auteurs van de verschillende hoofdstukken hebben zich veel minder gelegen laten liggen aan het aangeven van de leemtes in kennis. Behalve in de inleiding en een enkel navolgend hoofdstuk besteden ze daar miniem aandacht aan. In plaats daarvan geeft een aantal auteurs toch weer de goedbedoelde aanbevelingen ter verbetering van de rol van gemeenteraden die vanuit een historisch perspectief juist problematisch zijn. Dat punt van kritiek neemt niet weg dat dit boek een aanrader is voor leden van gemeenteraden en griffiers. Het misstaat niet in gemeentelijke bibliotheken en is bruikbaar in cursussen voor gemeenteraadsleden.


Citaat uit het boek
‘Er is van alles in te brengen tegen de stelling dat het slecht gaat met gemeenteraden’


De gemeenteraad. Ontstaan en ontwikkeling van de lokale democratie door Joop van den Berg, Hans Vollaard, Job Cohen, Geerten Boogaard;  Boom uitgevers, 2018, 25,00 euro

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.