of 58952 LinkedIn

Toch potentie in de provincie

Vlak voor de Provinciale Statenverkiezingen verscheen dit overzichtswerk over de provincies. Het begint met een historische schets. Daarin wordt geconcludeerd dat een legitimering van het provinciale bestaan op basis van de geschiedenis problematisch is. Hun gezagsbron ligt in de democratie tussen andere politiekbestuurlijke spelers in. 

Bestuurslaag onder het mes

Vervolgens gaat Joop van den Berg in op de rol van de commissaris, waarin hij verwijst naar oud-premier Van Agt die het had over onduidelijke taken en diffuse bevoegd heden. Ron de Jong en Julien van Ostaaijen gaan verder met een historisch overzicht van Provinciale Statenverkiezingen. Dat begint met zorgen over de lage opkomst bij zulke verkiezingen. Zij zien een tegenstelling tussen historische ontwikkelingen waarbij de provincie zich ontwikkelde van een meer bestuurlijk naar een meer politiek orgaan en de ontwikkeling waarbij de provincie onzichtbaar is geworden voor veel kiezers.

Daarna volgt een met veel mooie foto’s omgeven hoofdstuk over de architectuur provinciehuizen waaruit juist hun historische verbondenheid blijkt, en een hoofdstuk over het wie en wat van Statenleden. Hierop volgt een beschouwing dat de democratische kwaliteit van Gedeputeerde Staten zo ook haar beperkingen heeft.

Hoewel dat volgens de auteur leidt tot een zekere somberheid, moeten nuanceringen worden aangebracht. Daarbij verwijst hij naar het Europese niveau waar hetzelfde geldt, naar de relatieve vredigheid waarmee provinciale besluiten worden genomen en de mogelijkheden die dualisering biedt om de provinciale democratie te versterken.

Ten slotte bespreekt Michiel Herweijer de doorzettingsmacht van provincies. Die verschilt per beleids terrein, maar is alleen hoog als het gaat om provinciale wegen en kanalen en openbaar streekvervoer. Niettemin stelt hij vast dat provincies voorkeuren van kiezers kunnen omzetten in effectief beleid.

Uiteindelijk concluderen de redacteuren dat provinciale democratie wel kan, maar dan in een andere cultuur: minder formeel, meer ruimte voor oppositiepartijen, en meer scherpte in de debatten. Lezers zullen weten dat de mening van deze recensent over het bestaansrecht van de provincie vrij negatief is. De auteurs van dit boek zien wél potentie in de provincie. Maakt dat dat ik dit boek negatief beoordeel? Integendeel, het is een mooi overzichtswerk op basis waarvan een inhoudelijke discussie over de provincie kan worden gevoerd.


Citaat uit het boek: Minder discussie over hun bestaansrecht betekende nog geen bestuurlijke rust


Provinciale politiek door Harmen Binnema en Hans Vollaard (red.), Boom 2019, 25,00 euro

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.