of 59082 LinkedIn

Taskforce-kampioen Hans Alders

Reageer
Oud-minister en ex-commissaris van de koningin Hans Alders (PvdA) behoort al jaren tot de meest gevraagde taskforcevoorzitters. Of het nu om problemen rond de uitbreiding van Schiphol, de veiligheid rond Euro 2000 of de millenniumbug gaat, Alders zoekt het uit.

Waarom wordt u toch altijd gevraagd om commissies en taskforces voor te zitten?
‘Dat moet u eigenlijk niet aan mij vragen, maar ik denk vanwege mijn brede bestuurlijke ervaring.’

 

Wat moet een taskforcevoorzitter allemaal kunnen?
‘Je moet waar mogelijk een beetje boven de verschillende partijen zweven en uiteenlopende belangen goed in kaart kunnen brengen. Bij ingewikkelde vraagstukken, zoals de aanleg van de Tweede Maasvlakte, zul je goed moeten onderzoeken onder welke voorwaarden de partijen het ondanks hun grote meningsverschillen toch eens kunnen worden.’

 

Bent u overal voor te vragen?
‘Als je kijkt naar de lijst commissies en taskforces waar ik voorzitter van ben geweest, dan zit daar wel een lijn in. Het gaat veelal om veiligheid en landbouw.’

 

Wat gebeurt er met de conclusies van al die mooie adviezen die u uitbrengt?
‘Dat ligt heel erg aan de doelstelling van de taskforce. Soms is er sprake van een beperkte opdracht en rolt er een protocol uit dat direct in werking treedt, zoals bij de bestrijding van de millenniumbug en de veiligheidsmaatregelen rond de stadions in de aanloop naar Euro 2000. Maar bij Schiphol maakt de uitkomst deel uit van een doorgaand proces waar het laatste woord natuurlijk nog lang niet over is gezegd.’

 

Veelgehoorde kritiek is dat ministers een taskforce instellen als ze er zelf door de gevoeligheid van het dossier niet meer uitkomen. Wordt de angel niet uit het publieke debat gehaald door al die taskforces en commissies?
‘Laten we nou niet net doen of de politieke besluitvorming verschuift van Den Haag naar de achterkamertjes. De werkwijze van de taskforces is transparant, de rapporten openbaar. Dat de politieke speelruimte in Den Haag wat kleiner wordt met een commissie is waar, maar het besluit om zo’n commissie in te stellen en te bepalen wat er met de uitkomst ervan gebeurt, is nog altijd een politieke afweging.’

 

Heeft u als minister zelf veel gehad aan adviezen van buiten?
‘Toen had je natuurlijk nog geen taskforces, maar wel commissies die zich op lastige vraagstukken stortten. Tijdens mijn ministerschap is er bijvoorbeeld gekeken naar fiscale instrumenten om het milieubeleid richting te geven, nu standaard onderdeel van ons belastingstelsel. Een commissie of taskforce is vaak een goed middel om vastzittende processen weer op gang te helpen.’

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.