of 59250 LinkedIn

Steun gepeste werknemer

Laura Willemse van stichting Pesten op de werkvloer werkt aan een landelijke campagne tegen pesten op de werkvloer.

Laura Willemse van stichting Pesten op de werkvloer werkt aan een landelijke campagne tegen pesten op de werkvloer.

Netwerk van Laura Willemse

De website pestenopdewerkvloer.nl is inmiddels enkele jaren in de lucht. De stichting werd een jaar geleden opgericht. ‘Ik kwam zelf in een situatie van pesten op het werk terecht en ben toen op zoek gegaan naar informatie’, zegt Laura Willemse. ‘Er was veel onduidelijk en daarom ben ik met een paar collega’s en een arbeidsrechtbureau, aan de slag gegaan om de rechten voor slachtoffers te achterhalen en te publiceren. De stichting zet zich in om het probleem meer bekendheid te geven en informatie te verstrekken. We komen zodoende op voor de rechten van de slachtoffers, al vormen we geen opvang voor ze.’

Pesten op de Werkvloer heeft een goede samenwerking met de Vrije Universiteit in Amsterdam. ‘Zij doen onderzoek naar pest gedrag en hoe dit in de kiem te smoren. Samen houden we met HR-deskundigen bijvoorbeeld seminars. Wetenschappelijk directeur Marius Rietdijk is daarbij onze contactpersoon.’ Werkgevers zijn ook belangrijk in het netwerk. ‘We hebben onlangs een overeenkomst met het instituut GAK gesloten, een vermogensfonds dat subsidie versterkt aan projecten voor sociale zekerheid en arbeidsmarktbeleid, om ondernemingsraden te gaan trainen.’ Dan zijn er nog andere stichtingen met hetzelfde doel, waar Pesten op de Werkvloer veel aan heeft. ‘Vaak zie je dat stichtingen met elkaar concurreren, maar die intentie hebben wij niet. Samen sta je sterker, dus wij hebben een goede band met Stop Pesten Nu.’


BN’ers
De ‘bevriende’ organisatie Stop Pesten Nu heeft via oprichtster Patricia Bolwerk goede connecties met een uitgebreide lijst bekende Nederlanders onder wie Edwin Evers, Bennie Jolink, Humberto Tan en Georgina Verbaan die zich voor die stichting hebben uitgesproken tegen pesten. ‘Dat heeft een groot bereik en daarom is die connectie voor ons ook heel waardevol’.


Ernst Hirsch Ballin, voorzitter GAK: Instituut GAK verstrekt subsidie voor trainingen.

Humberto Tan, BN’er: Bekende Nederlanders spreken zich uit tegen pesten. Dat is waardevol omdat ze een groot bereik hebben.

Patricia Bolwerk, oprichter stop pesten nu: Samenwerking met stichtingen met een soortgelijk doel is belangrijk, want samen sta je sterker.

Marius Rietdijk, wetenschappelijk directeur VU: De VU doet onderzoek naar pestgedrag en hoe dit in de kiem te smoren.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.