of 59318 LinkedIn

Shortlist Beste Bestuurder 2013

Een lijst van tien mogelijke Beste Bestuurders gebaseerd op inzendingen van lezers van Binnenlands Bestuur.

Een maand lang konden lezers van Binnenlands Bestuur laten weten wie ze de beste lokale bestuurder van 2013 vonden. Daaruit stelde de redactie een lijst van tien kandidaten samen. Stemmen kan hier >>

Een goede bestuurder is een daadkrachtige bestuurder. Dat blijkt uit de lijst van aangedragen kandidaten. Bijna de helft van alle respondenten noemt daadkracht als belangrijkste kwaliteit van hun favoriet. Overige kwaliteiten (creativiteit, moed, toegankelijkheid en vakkundigheid) scoren ongeveer in gelijke mate veel lager.

 

De shortlist in alfabetische volgorde:

 

Janny Bakker

Wmo-wethouder Janny Bakker (CDA) van Huizen schudde gemeenten wakker met een brandbrief naar staatssecretaris Van Rijn. De overheveling van persoonlijke verzorging naar verzekeraars in plaats van naar gemeenten werd massaal door gemeenten verworpen.


Hans Buijtelaar

Respondenten roemen de toegankelijkheid, gedrevenheid en vakkundigheid van de Amersfoortse wethouder Financiën Hans Buijtelaar (VVD). Hij realiseerde niet alleen een bezuiniging van 20 miljoen, maar wist tegelijkertijd een decennialange discussie over een betere ontsluiting van Amersfoort te beslechten.

 

Ferd Crone

Met de onverwachte verkiezing tot Culturele Hoofdstad van Europa in 2018 oogst burgemeester Ferd Crone (PvdA) van Leeuwarden veel lof, evenals met zijn krachtdadige optreden tijdens de omvangrijke centrumbrand afgelopen zomer.

 

Anno Wietze Hiemstra

Dankzij ‘Het Hoogeveen Bouwpakket’ stimuleerde wethouder Anno Wietze Hiemstra (CDA) op een groot aantal fronten de lokale bouwmarkt. Van kortingen op bouwgrond, vergunningen binnen een week, halvering van de leges en goedkope leningen tot het minimaliseren van welstand.

 

Birgit op de Laak

Wethouder Birgit op de Laak (PvdA) krijgt veel waardering voor de wijze waarop ze vormgeeft aan de decentralisaties in het sociale domein. Daarnaast scoorde ze als milieuwethouder door de Horstenaren tot de beste afvalscheiders van Nederland te maken.

 

Mariëtte Pennarts

Gedeputeerde Mariëtte Pennarts (GroenLinks) van de provincie Utrecht krijgt de handen op elkaar voor haar inzet om al een jaar voor de deadline zoveel mogelijk jeugdzorgtaken naar de gemeenten over te hevelen. ‘Er is moed nodig om los te laten als je heel gedreven bent’, schrijft een ambtenaar.

 

Albert Rodenboog

Burgemeester Albert Rodenboog (CDA) van Loppersum wordt geprezen voor zijn tomeloze inzet om de gevolgen van de aardschokken in zijn gemeente onder de aandacht te brengen. ‘Hij is het gezicht geworden van de strijd tegen de oneerlijke gaswinning door het grootkapitaal ten koste van de burgers’, meent een wethouder.

 

Robert Strijk

De Leidse wethouder Robert Strijk (D66) wordt door zijn stad ‘op handen gedragen’. Ondernemers zien in hem ‘de beste wethouder Economie’ die Leiden ooit heeft gehad, stelt een raadslid. Hij opereert zonder dubbele agenda en spreekt duidelijke taal. Sterk verbeterde regionale samenwerking wordt eveneens aan Strijk toegeschreven.

 

Lambert Verheijen

Mede dankzij uitgebreide bestuurlijke ervaring slaagde dijkgraaf Lambert Verheijen (PvdA) van waterschap Aa en Maas erin elf partijen achter het Deltaplan Hoge Zandgronden te krijgen. Dit plan moet het regionale watersysteem en de ruimtelijke inrichting in Noord-Brabant en Limburg klimaatbestendig maken.

 

Peter van de Wiel

Wethouder Peter van de Wiel (Combinatie95) van Boxtel vocht als David tegen Goliath om schaliegasboringen in zijn gemeente tegen te houden. ‘Het werd geen ‘not in my backyard’-discussie van één gedupeerde gemeente, maar dankzij hem een brede maatschappelijke discussie’, schrijft een wethouder. Zijn gedrevenheid en betrokkenheid bij bezorgde burgers, droegen bij aan zijn populariteit.

 

Verantwoording.

Deze lijst is gebaseerd op bijna 200 inzendingen van bestuurders, raadsleden, ambtenaren en een klein aantal externen, vanuit alle decentrale bestuurslagen. De redactie van Binnenlands Bestuur heeft bij min of meer gelijke populariteit van genoemde kandidaten gekeken naar de verhouding tussen mannen en vrouwen en naar de spreiding over het land. Tot slot heeft de redactie de voorgedragen kandidaten die ook al op de shortlist stonden van de verkiezing Beste Bestuurder van 2012 buiten beschouwing gelaten.

 

Stemmen?
Ga naar www.binnenlandsbestuur.nl/bestebestuurder2013 en stem op uw kandidaat voor de verkiezing Bestuurder van 2013. Stemmen kan tot vrijdag 14 februari. De winnaar wordt op donderdag 27/2 bekend gemaakt tijdens het BB-raadsledendebat in Driebergen.

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.