of 60831 LinkedIn

Privacy in het geding: een overzicht

Martijn Delaere 1 reactie
Een lijst aan maatregelen heeft er in de afgelopen jaren voor gezorgd dat Vadertje Staat alles mag inzien en bewaren. Een chronologisch overzicht van hoe het zo ver is gekomen.

2002

 

 • Telecommunicatiewet verplicht beheerders van communicatienetwerken- en diensten hun apparatuur en verbindingen aftapbaar te maken.

   

 • Invoering preventief fouilleren door wijziging van de Gemeentewet en de Wet wapens en munitie.

   

 • Wet op de inlichtingenen veiligheidsdiensten van kracht: de AIVD mag alle gegevensbestanden binnen overheid en bedrijfsleven opvragen.

   

2005

 

 • Invoering algemene identificatieplicht.

   

 • Wet bevoegdheden vorderen gegevens treedt in werking: politie en Justitie mogen persoonsgegevens vorderen bij bedrijven en instellingen, met uitzondering van gegevens over ras, politieke gezindheid, religieuze overtuiging, seksualiteit en gezondheid.

   

2006

 

 • Invoering biometrisch paspoort, met een radiochip met een digitale foto.

   

 • Internetproviders worden wettelijk verplicht om klantgegevens te verstrekken aan het Centraal Informatiepunt Opsporing Telecom (CIOT).

   

2007

 

 • Het sofinummer wordt vervangen door het burgerservicenummer: overheidsorganisaties kunnen eenvoudiger gegevens uitwisselen.

   

 • Persoonsgegevens van klanten die internationale betalingen doen met behulp van het BIC-code van een bank, kunnen door de VS worden ingevorderd.

   

 • VS en EU sluiten het Passenger Name Recordakkoord: van elke passagier worden in de boekingssystemen van de luchtvaartmaatschappijen standaard enkele vaste en variabele gegevens verwerkt, waaronder naam, geslacht, vluchtgegevens en de wijze waarop de reservering is gemaakt. Daartoe wordt de Wet bescherming persoonsgegevens gewijzigd. Nog in behandeling bij Tweede Kamer.

   

 • Wet opsporing en vervolging terroristische misdrijven treedt in werking: voor bijzondere opsporingsmethoden zoals observatie, infiltratie, pseudokoop en de telefoontap, is niet langer een redelijk vermoeden van een strafbaar feit nodig.

   

 • Wet politiegegevens van kracht: verruiming van de wettelijke mogelijkheden tot opslag, gebruik en verstrekking van persoonsgegevens.

   

 • Behandeling Wet bestuurlijke maatregelen nationale veiligheid: vrijheidsbeperkende maatregelen, zoals omgevingsverbod, gebiedsverbod en persoonsverbod, kunnen ook na vrijspraak worden toegepast. Aangenomen door Tweede Kamer, maar de regering verzoekt Eerste Kamer in 2009 de behandeling aan te houden.

   

2008

 

 • De regering meldt dat alle instellingen in de jeugdgezondheidszorg vanaf eind 2009 dienen te werken met een elektronisch kinddossier: van alle kinderen tot 19 jaar wordt een dossier bijgehouden.

   

 • Kentekens van alle voertuigen worden permanent vastgelegd op de A28 bij Zwolle. Politie IJsselland bewaart gegevens zeven dagen.

   

 • Invoering Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. In deze wet zijn de Wet identificatie bij dienstverlening en de Wet melding ongebruikelijke transacties samengevoegd. Alle transacties boven 15.000 euro moeten worden gemeld en er geldt een identificatieplicht voor oude en nieuwe rekeningen.

   

2009

 

 • De Tweede Kamer gaat akkoord met de invoering van de Verwijsindex risico’s jeugdigen. Als ook de Eerste Kamer akkoord gaat met het wetsvoorstel, dan kunnen per 1 januari 2010 meldingen over jongeren van hulpverleners, politie, artsen en leraren worden verzameld.

   

 • Wijziging Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens: de Eerste en Tweede Kamer gaan akkoord met een bewaartermijn voor telefoongesprekken van twaalf maanden en internetcommunicatie van zes maanden. Het betreft niet de inhoud van gesprekken, maar telefoonnummers, e-mailadressen, bellocaties en de lengte van de gesprekken.

   

 • De Rotterdamse politie start op vijf plekken met automatische kentekenherkenning. Rotterdam bewaart de gegevens zes maanden.

   

 • Invoering in september van nieuw biometrisch paspoort. Vier vingerafdrukken worden opgenomen bij het aanvragen van een pas. De vingerafdrukken worden opgeslagen in een centrale databank.

   

 • Wet identiteitsvaststelling verdachten, veroordeelden en getuigen van kracht: de politie heeft de bevoegdheid om van iedere burger die men als verdachte aanmerkt, ter plekke of op het politiebureau vingerafdrukken en een foto te maken. De gegevens worden opgeslagen, ook van onschuldigen.

   

 • De politie blijkt op de website www.veroordeeldengezocht.nl ook afbeeldingen te zetten van mensen die niet zijn veroordeeld. ‘Voorbereidingshandelingen’ zijn volgens Justitie ook voldoende aanleiding voor plaatsing.

   

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Stephan Okhuijsen (pro-privacy activist) op
En dan ontbreken nog in het lijstje:
- De slimme energiemeters waarmee tot in detail uw verbruik vastgesteld kan worden per kwartier. En de gegevens kunnen oneindig bewaard blijven
- De diagnose behandel combinaties (DBC's) in de psychiatrie die het verplicht maken aan de verzekeraars (en verder alle overheidsinstanties die zich daarmee bemoeien) door te geven wat iemand precies geestelijk mankeert.
- De OV-chipknip die vastlegt waar u allemaal geweest bent.
- Het nog door te voeren EPD

(En ik moet uit bovenstaande lijst het CIOT nog toevoegen aan mijn lijst:
http://sargasso.nl/archief/2008/02/15/volksopstand-tegen-de-privacyschendingen/
)