of 65101 LinkedIn

Personalia: gevallen wethouders 2016

De personalia-pagina’s in dit nummer zijn louter gevuld met wethouders die in 2016 om politieke redenen zijn opgestapt. Uit het jaarlijkse door DeCollegetafel gehouden onderzoek blijkt dat er vorig jaar 116 ten val kwamen.

Coalitiebreuken:

Leon van Noort (VVD, Barendrecht)
stapt op na een affaire met een vrouwelijke ambtenaar. Verdeeldheid in de VVD over de opvolging betekent een coalitiebreuk tussen EVB, VVD en D66. De EVB gaat christelijk verder met CDA en SGP/Christenunie waardoor ook Ingeborg Monhemius (D66) definitief verdwijnt.  Dirk Vermaat en Lennart van der Linden (beiden EVB) volgen zichzelf op in de nieuwe coalitie.

Eric Kleissen (CDA, Dinkelland) doet te weinig om de bouw van een megastal te voorkomen en wordt met steun van coalitiepartij Lokaal Dinkelland weggestuurd. De bestuurlijke chaos breekt uit. Annette Zwiep (Lokaal Dinkelland) wordt weggestuurd om een mislukt re-integratieproject. Loes Stokkelaar (Lokaal Dinkelland) geeft er de brui aan en Alfons Steggink (Lokaal Dinkelland) en Ilse Duursma (CDA) worden op non-actief gesteld.

Chris Tönissen (PvdA/GroenLinks, Eersel) weigert een oplossing over de legalisering van een recreatiewoning, hij lokt daarmee een motie van wantrouwen uit die dankzij één CDA-coalitieraadslid de eindstreep haalt. Behalve Tönissen worden ook Ria van Hamsvoord-Huijbers (CDA) en Liesbeth Sjouw (D66) weggestuurd. Eersel Anders kan geen nieuwe coalitie formeren, waarna vijf maanden later de drie weggestuurde wethouders weer wethouder worden.

John van den Beuken (CDA, Leudal) wordt weggestuurd vanwege het terugdraaien van de halvering van subsidies aan de muziekverenigingen. De raad wil geen applausmachine zijn voor het CDA en zijn Sinterklaasspel. De coalitie komt ten val en daarmee het wethouderschap van Paul Vogels (CDA). Arno Walraven en Paul Verlinden (beiden Samen Verder) worden opnieuw wethouder in een coalitie met Ronduit Open.

Laura Werger (VVD, Gouda) dient haar ontslag in als de raad een motie aanneemt over de zorg van kinderen in drie pleeggezinnen. De oppositie dient met succes een motie van wantrouwen in tegen het instabiele college: Daphne Bergman (D66),  Rogier Tetteroo (PvdA), Jan de Laat (Gouda Positief) en Hilde Niezen (GroenLinks) worden weggestuurd. Pas na de zomer krijgt burgemeester Schoenmaker een team met 4 oude en 2 nieuwe wethouders.

Frits Beckerman (ProVeenendaal) doet alles op eigen houtje en verliest daardoor het vertrouwen van zijn collega’s Mariska Overduin-Biesma (CDA), Arianne Hollander (VVD), Marco Verloop (SGP) en Nermina Kundic (D66). De vijf wethouders bieden ontslag aan, waarna de Christenunie in een lange formatie een nieuwe coalitie vormt zonder ProVeenendaal.

Grote of opvallende kwesties:
Willem-Jan Stegeman (D66, Alphen aan den Rijn)
neemt zijn verantwoordelijkheid nadat uit onderzoek is gebleken dat er  onduidelijkheden zijn over de financiële situatie bij en sturing op de Sociale Werkplaats. ‘Ik heb dan ook besloten onmiddellijk af te treden.’

Bianca van Kaathoven (SP, Eindhoven) legt per direct het wethouderschap neer als blijkt dat zij brede steun op een aantal sportdossiers mist. ‘Het is onmogelijk geworden om in de kwesties rond de IJsbaan en de Tongelreep echte stappen te kunnen zetten.’

Turgay Tankir (PvdA, Nijmegen)
stopt vanwege een conflict met de eigen fractie over zijn portefeuille werk en inkomen. De PvdA, collegepartij in het Havana aan de Waal sinds de jaren ’80, verdwijnt uit de coalitie vanwege gebrek aan betrouwbaarheid.

Henk Brauer (Venlo Lokaal) stapt op omdat hij de raad niet tijdig informeert over de veiligheid en gezondheid van de gebruikers van enkele parkeergarages. Brauer wist twee jaar geleden al van de slechte staat van de garages. ‘Ik heb er niet achteraan gezeten en dat is mij te verwijten.’

Vital van der Horst (Streekbelangen, Stichtse Vecht) stapt op, nadat hij de ergernis van de raad heeft gewekt. Aanleiding: Van der Horst reageerde getergd naar een inwoner die hij betichtte van smaad en een gang naar de rechter aankondigde.

Sabine Verschoor (D66, Wassenaar) gooit de handdoek. Ze is als wethouder van buiten vastgelopen op de gesloten bestuurscultuur in het villadorp. ‘Discussies zijn vaak op de persoon, wantrouwend en te weinig inhoudelijk, constructief.’ En: ‘Nieuwe initiatieven krijgen geen kans.’

Integriteit:
Erik Luiten (CDA, Aalten)
treedt terug na een integriteitsonderzoek over het zonder vergunning aanleggen van een mestbassin op zijn melkveebedrijf. Zijn partijgenoot Ted Kok blijft aan omdat hij zijn excuses aanbiedt voor het geven van vertrouwelijke informatie aan Luiten.

Rob Zeeman (Kies Lokaal, Bergen NH) dacht toestemming te hebben voor de verhuur van een appartement op zijn perceel in het dorp, maar dat bleek een vergissing en stapt daarom op. ‘Als wethouder ruimtelijke ordening vind ik mijn misrekening onacceptabel.’

Gerard Adams (VVD, Cranendonck)
legt een maand na zijn aantreden het wethouderschap neer. Hij treedt officieel af om persoonlijke redenen, maar hij verzwijgt een negatief persoonlijk assessment over zijn ongeschiktheid als wethouder uit angst om het wethouderschap mis te lopen.

De 45-jarige vrijgezel Ger Lindeman (PvdA, Hoogezand) vertrekt van de ene op de andere dag zonder opgaaf van redenen als wethouder. Twee weken later verklaart hij zijn mysterieuze vertrek: hij werd gechanteerd met een seksueel getint chatgesprek met een zgn. 14-jarig meisje.

Gerrit Boudesteijn (Leefbaar, Krimpen aan den IJssel) dient zijn ontslag in na het verkeerd versturen van een kritische mail over de nieuwe verbinding tussen Krimpen en Rotterdam. De mail was bedoeld voor zijn fractievoorzitter maar ging naar de hele raad.

Toon Antonis (Samenwerking, Reusel-de Mierden) legt het wethouderschap neer na ophef over een nevenfunctie. Hij overleeft aanvankelijk een motie van wantrouwen maar de kwestie over het opplussen van zijn salaris door het wethouderschap deeltijds te maken, leidde zelfs tot Kamervragen.

Henk Flierman (Gemeentebelangen, Stedebroec) treedt tijdelijk terug op verdenking van fraude met subsidiegeld van de muziekschool toen hij daar in het bestuur zat. Het gaat om een bedrag van 152 duizend euro. Een onderzoeksrapport bevestigt zijn rol waarop Flierman definitief vertrekt.

Karel Mens (VVD, Uitgeest) dient zijn ontslag in omdat hij het aanzien van het wethouderschap heeft geschaad. Aanleiding: de wethouder verantwoordelijk voor bestemmingsplannen bouwde bij zijn huis illegaal een intussen alweer gesloopt tuinhuisje voor zijn motor.

Joke Vroegop (VVD, Zuidplas) dient met onmiddellijke ingang haar ontslag in. Aanleiding: het delen van geheime informatie, met haar eigen partner in huiselijke kring, en met een derde partij bij de nieuwbouw van het gemeentehuis in Nieuwerkerk.

Henk Mirck (ABZ, Zwijndrecht) dient zijn ontslag in omdat er twijfels blijven bestaan over zijn geloofwaardigheid omdat hij een doctorandus-titel voerde. Aanvankelijk zag de raad zijn onjuiste titelvoering – drs.titel op zijn Linkedin-profiel voor een deeltijdmasterstudie die hij volgde – door de vingers.

Kwaliteit functioneren wethouder:
Eppie Fokkema (CDA, Barneveld)
en Frits Roelfsema (CDA, Hillegom) worden tot stoppen gedwongen vanwege gebrekkige communicatie. Albert de Bruijn (D66, Sluis)  krijgt van de coalitiepartijen het verwijt slecht te communiceren. Nico Stok (Gemeentebelangen, Slochteren) krijgt, nadat de raad zich misleidt voelt op diverse dossiers, zijn congé vanwege zijn laconieke en gebrekkige wijze van besturen. David van der Houwen (VSP, Maassluis) treedt af nadat zijn fractie zich terugtrekt uit de coalitie; volgens de VSP zijn de coalitiepartijen uit elkaar gegroeid.

Rob Zakee (P21, Bunnik) stopt omdat hij niet meer ‘met een voor mij bevredigend resultaat’ kan functioneren. Wim Westerman (GroenLinks, Haarlemmerliede) wordt weggestuurd vanwege een gebrek aan resultaten en zijn eigenwijze bestuursstijl. Mathieu Moons (Lokaal Heeze-Leende) zou volgens coalitiepartijen CDA en VVD niet functioneren, en wordt, na het vertrek van zijn fractie, direct ingeruild voor een PvdA-wethouder. Rick Schasfoort (VVD, Wierden) stopt na een motie van afkeuring van de oppositie: hij zou niets hebben gedaan met suggesties voor een fietssnelwegtracé.

Overzicht van een aantal coalitiebreuken:
In Achtkarspelen eindigt het wethouderschap van Gerda Postma (PvdA, 2 keer, in de zomer en in het najaar), Max de Haan (GBA) en Marten van der Veen (FNP). Bezuinigen op het sociaal domein is de belangrijke factor.

In Buren stappen Sietske Klein (VVD), Henk de Ronde (PCG), Sander van Alfen (Gemeentebelangen) en Annemarie Vreman (CDA) na een kritisch gemeentelijk rapport op vanwege een falende aanbesteding en een gebrekkige projectaansturing van de Brede School in Maurik.

In Castricum wordt Hilbrand Klijnstra (D66) weggestuurd vanwege overschrijdingen op de budgetten voor externen. D66 en VVD met wethouder Esther Hollenberg trekken zich terug. De nieuwe 4-partijencoalitie stuurt Leo van Schoonhoven (CKenG) en Ans Pelzer (PvdA) naar huis.

In De Ronde Venen betekent het rapport van de Rekenkamercommissie over de samenwerking met Diemen, Oudhoorn en Ouderkerk het exit voor Erika Spil (PvdA/GroenLinks) en Aldrid Dijkstra (Christenunie). David Moolenburgh (CDA) en Anco Goldhoorn (RVB) stappen uit solidariteit op.

In Geldrop-Mierlo wordt DCG arrogantie en achterkamertjespolitiek verweten. Toon Steenbakkers (DCG) wacht de motie van wantrouwen niet af en stapt op. Miranda Verdouw (SP), Renee Hoekman-Sulman (Dorpspartij) en Marc Jeuken (CDA) worden demissionair en keren terug in het nieuwe minderheidscollege.

In Heemstede wil de VVD een nieuwe supermarkt en HBB, de grootste partij, conform zijn belofte niet. HBB gaat uit de coalitie en trekt Remco Ates (HBB) terug. Hellen Hooij (VVD) en Christa Kuiper-Kuipers (CDA) worden demissionair en keren terug in het nieuwe HBB-loze-college.

In Leiderdorp maakt D66 vanwege de verziekte sfeer een einde aan de coalitie met VVD en CDA. Michiel van der Eng (D66), Jef Gardeniers (CDA) en Kees Wassenaar (VVD) worden demissionair. D66 bekoopt zijn actie met een veroordeling tot de oppositie.

In Nederbetuwe stapt de PvdA vanwege onderlinge spanningen, die al een jaar duren, uit de coalitie. Aanleiding: coalitiepartijen GP en CDA willen een motie van wantrouwen indienen tegen Vincent van Neerbos (PvdA) om 2 ton te bezuinigen op het bibliotheekwerk.

In Nuenen dient Paul Weijmans (SP) zijn ontslag in omdat hij zijn taken niet meer terugkrijgt na terugkeer van ziekteverlof. De coalitie met W70, D66 en GroenLinks komt ten val. De chaos is zo groot dat de provincie onderzoek laat doen.

In Oudewater leidt de tweepartijencoalitie schipbreuk. Ad de Regt (CDA) en Bert Vermeij (Onafhankelijken) worden naar huis gestuurd; De Regt neemt daarop direct ontslag. VVD/D66 mogen in plaats van het CDA aanschuiven met de in Woerden weggestuurde Bob Duindam.

Inhoudelijke breuk leidt vertrek wethouder:
Verdeeldheid in de eigen fractie leidt tot het opstappen van Liesbeth Challik (OPZ, Zandvoort) en tot een coalitiebreuk. De benoeming van Piet Wieringa (GB, Winsum) verscheurt de GB-fractie en leidt tot een coalitiebreuk en het vertrek van GB uit het college. Rob de Jong (Nieuw Enkhuizen) voelt onvoldoende vertrouwen van zijn eigen achterban en stopt. Maita van der Mark (SP, Diemen) stopt na een breuk in de SP-fractie en Jolanda van Hulst (VVD, De Bilt) wordt door haar eigen fractie weggestuurd.

Paula Lambeck (VVD, Haren), Pieter Smit (VVD, Wijdemeren) en Jan Dijkstra (Democraten Schiermonnikoog) stoppen na onenigheid over de bestuurlijke toekomst van hun gemeente. In Nuth leidt een coalitiebreuk over fusie tot het ontslag voort Ramon Lucassen (CDA), John Essers (GroenLinks) en Bér van den Heuvel (Leefbaar)

John Frenken (Dorpsvisie, Son en Breugel) komt ten val na een coalitiebreuk over het Centrumplan. Cees Kroes (VVD, Waddinxveen) en Christenunie/SGP in Woerden trekken zich terug vanwege een conflict over koopzondagen in hun gemeente.


Correctie en aanvullingen: 
In BB nr. 1 (13/01) vermeldden we dat de Woerdense D66-wethouder Bob Duindam door zijn fractie was weggestuurd. Hij stapte echter uit eigen beweging op nadat hij in de raadsvergadering het onvoorwaardelijke vertrouwen van zijn eigen D66-fractie vroeg en niet kreeg. Niet volledig correct was ook de vermelde reden van vertrek van VVD-wethouder Jolanda van Hulst (De Bilt). De VVD-fractievoorzitter liet destijds optekenen dat het de fractie was die haar wegstuurde, maar zij bood zelf haar ontslag aan vanwege een door haar ervaren vertrouwensbreuk met de fractie en het toenmalige college.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door H.Flierman (gepensioneerd, oud wethouder Gemeentebelangen Stede Broec) op
De informatie over Stede Broec behoeft enige aanvulling. Uit het onderzoek op het frauderapport van de muziekschool kwam naar voren dat van de 152 duizend euro over een periode van 10 jaar ruim 56 duizend uit dubbeltelling bleek te bestaan, een substantieel deel als zakelijk te kenmerken was en van het restant fraude niet aantoonbaar was. Er is nimmer aangifte gedaan. Geadviseerde doorzending van de bevindingen van BING naar de driehoek heeft geleid tot het oordeel van het OM na eigen onderzoek, niet tot strafrechtelijk vervolgen over te gaan. Na bijna een jaar bleven dus alleen maar verliezers over.
Door Wim stam (Fractievoorzitter CU-SGP) op
Informatie over De RondeVenen klopt niet. Alle vier de wethouders werden door motie van wantrouwen van oa twee coalitiepartijen weggestuurd (feitelijk in eerste instantie hele college). De volgende dag besloten CDA en RVB dat hun wethouders (Moolenburgh en Goldhoorn) weer in een nieuw te vormen college aan mochten treden.