of 64120 LinkedIn

Niet meer dan 500 vluchtelingen per locatie

Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) verzoekt elke gemeente om noodopvangplaatsen voor vluchtelingen. Burgemeester Pieter Broertjes van de gemeente Hilversum was voor de zomer al bezig met het zoeken van locaties voor statushouders.

Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) verzoekt elke gemeente om noodopvangplaatsen voor vluchtelingen. Burgemeester Pieter Broertjes van de gemeente Hilversum was voor de zomer al bezig met het zoeken van locaties voor statushouders.

Netwerk: Pieter Broertjes

‘Toen was de urgentie minder’, vertelt Broertjes. ‘De afgelopen weken is de aanwas in een stroomversnelling gekomen, waardoor we het nu regionaal oppakken.’ De regie voor de regio Gooi- en Vechtstreek ligt bij de gemeente Hilversum in de persoon van Broertjes en zijn wethouder zorg Eric van der Want (D66). Broertjes ontvangt van de negen burgemeesters in de streek een top drie van mogelijke locaties, waarna het COA bepaalt of deze ook aan hun voorwaarden voldoen. De gemeenten kiezen voor een kleinschalige aanpak met niet meer dan vijfhonderd asielzoekers per locatie om de druk op de bevolking niet te groot te laten worden.

Vanuit alle suggesties wordt top-twintig gedestilleerd. De gemeente Bussum had lang een asielzoekerscentrum in Crailo. ‘Dat is een groot terrein, maar niet meer bruikbaar voor opvang. De Kolonel Palmkazerne is daar wel een optie.’ De keuze van de locaties wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het presi­dium van de gemeenteraad. ‘Als het COA de locaties geschikt acht, moeten we er nog met de omwonenden over praten. Daarna volgt de vraag wat we met ze gaan doen: scholing, dagbesteding.’


Klaas Dijkhoff, staatssecretaris Veiligheid en Justitie: lobbyt bij elke gemeente voor opvangmogelijkheden.

Leonie Sazias, fractievoorzitter Hart voor Hilversum: Tweede partij van Hilversum is invloedrijk in de raad.

Joyce Sylvester, burgemeester Naarden: leverde Broertjes een top drie van locaties in Naarden aan.

Lennart van der Meulen, VPRO-directeur: bood al leegstaande omroepgebouwen aan.


‘t Gooi is bereidwillig
‘Allerlei instellingen hebben zich al bereid verklaard een bijdrage te leveren aan de oplossing’, aldus Broertjes. ‘We hebben contact met ziekenhuizen, scholen, omroepen, kerken en sportverenigingen.’ Gemeenten in de Gooi- en Vechtstreek zijn: Blaricum, Bussum,  Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Naarden, Weesp en Wijdemeren.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.