of 59318 LinkedIn

‘Ik heb god om wijsheid gevraagd’

Frans de Lange stopt als burgemeester van Elburg. Altijd al gegrepen door het evangelie, kiest De Lange voor de zendingsorganisatie GlobalRize, waarvan hij directeur wordt. ‘Dat ik als burgemeester niet méér kon delen van mijn geloof, ervoer ik steeds meer als een gemis.’ 

Frans de Lange stopt als burgemeester van Elburg. Altijd al gegrepen door het evangelie, kiest De Lange voor de zendingsorganisatie GlobalRize, waarvan hij directeur wordt. ‘Dat ik als burgemeester niet méér kon delen van mijn geloof, ervoer ik steeds meer als een gemis.’ 

Zendeling. Dat is een ‘geestelijke die naar andere landen trekt met het doel de bewoners tot zijn, met name het christelijk, geloof te bekeren’, zegt Van Dale. Klinkt antiek. We kennen uit de geschiedenisboekjes Willibrordus, de apostel van de Lage Landen, en Bonifatius. Met de laatste liep het in 754 bij Dokkum zoals we weten erg slecht af. De zending was niet zonder gevaren. En is dat nog steeds niet. Maar in dit tijdsgewricht hoef je helemaal niet naar verre en onveilige oorden om de blijde boodschap te verkondigen; dat kan ook via Twitter en Facebook.

‘Je komt ermee op een niet-bedreigende manier in contact met mensen en zelfs op plekken waar de zendeling niet kan komen’, zegt Frans de Lange (51), nog even burgemeester van Elburg en toekomstig internetzendeling bij GlobalRize. ‘In Saoedi- Arabië kijken soms 300.000 mensen naar onze Facebookpagina Biblword, maar je kunt er beter niet naartoe gaan om het evangelie te verspreiden.’

Politiek en bestuur zitten er na negen jaar burgemeesterschap op voor Frans de Lange (ChristenUnie). Op 1 februari hangt hij de ambtsketen aan de wilgen, tot de Kamerverkiezingen ondersteunt hij zijn lijsttrekker Gert-Jan Segers en dan is het basta. ‘Ten diepste heb ik meer hart voor het evangelie dan voor de politiek. Ik heb iets met bestuur; het politieke spel, het hoort erbij, maar het kan mij niet altijd bekoren’, zegt hij tijdens de lunch in het pittoreske Gelderse vestingstadje. ‘Dat ik als burgemeester niet méér kon delen van mijn geloof, ervoer ik ook steeds meer als een gemis.’ Om toch iets bij te kunnen dragen aan de verkondiging van het evangelie, werd hij drie jaar geleden al bestuursvoorzitter van GlobalRize Nederland, een kleine organisatie die het evangelie verspreidt via het internet.

Toen hij een paar maanden geleden het profiel voor de nieuwe directeur van GlobalRize las, wist hij wat hem te doen stond. De Lange: ‘“Dat ben ik!”, riep ik tegen mijn vrouw. Daar moeten we dan maar eens voor gaan bidden, zeiden we tegen elkaar. We bidden veel samen. Ik heb God om wijsheid gevraagd. Wilt U mij duidelijk maken wat U wilt!? Het antwoord kwam van iemand in mijn omgeving, die mij Romeinen 10:14 aanreikte: ‘Hoe kunnen ze in Hem geloven als ze niet over Hem hebben gehoord? En hoe kunnen ze over Hem horen als Hij niet verkondigd wordt?’ Die tekst liet mij niet meer los.’

Assessment
Frans de Lange luisterde, deed een assessment (‘Dat heb ik voor het burgemeesterschap nooit hoeven doen’) en tijdens de raadsvergadering van 7 november maakte hij zijn keuze voor de verbreiding van het evangelie wereldkundig. Burgemeester De Lange: ‘Mensen vonden het top dat ik mijn hart ga volgen, maar je zag ze ook denken: ik snap er niets van. Dat begrijp ik wel. Je status, je inkomen. Maar juist door de Heer te volgen, zijn de wereldse onzekerheden weggevallen. Ik zag in, dat niets van grotere waarde is dan het geloof in de Here Jezus en dat het mijn missie mag zijn om zijn woord te verkondigen. Moet ik mij dan zorgen maken over mijn salaris?’

Want, voordat er weer verhalen over komen, Frans de Lange zal niet teren op de wachtgeldregeling. ‘De samenleving hoeft er niet voor op te draaien dat ik zo nodig minder wil gaan verdienen door het evangelie te gaan verkondigen.’

Frans de Lange laat op zijn iPhone 7 zien aan welk avontuur hij begint. De Facebookpagina Biblword van GlobalRize vliegt over het scherm. Bijbelteksten, spreuken, korte filmpjes, mensen die reageren. ‘Kijk, deze tekst “I know ONE PERSON who will NEVER give up on me. Thank You God”, is in een paar uurtjes 3.500 keer gedeeld. Facebook begon ons interessant te vinden. Net als Manchester United en Shakira kregen wij een V-tje achter onze naam. Opeens schoten we van tien miljoen pageviews per maand naar twintig miljoen. Nu zijn het er al dertig miljoen. En de meeste pageviews zitten niet in Amerika, maar in de Filippijnen. Iedereen die geïnteresseerd is in de Bijbel, ziet ons als een van de eersten op Facebook. We staan wereldwijd in de top tien van de Bijbelpagina’s.’

En dat allemaal vanuit een kantoortje in Wezep, met wereldwijd veertig vrijwilligers en drie slimme ict’ers die de techniek bestieren en onder andere de providerblokkades op evangelisatiewerk proberen te omzeilen. GlobalRize drijft op liefdewerk oud papier en giften. Frans de Lange: ‘Hier in Elburg is een bedlegerige mevrouw die maar tien minuten per uur kan werken. Ze is heel belangrijk voor de organisatie, want zij reageert op de berichten en helpt mensen in hun zoektocht. Maar om straks via onze website één op één mensen te kunnen helpen, hebben we nog een paar honderd vrijwilligers nodig. Ik mag dat een beetje gaan organiseren en de giften binnenbrengen.’

Prachtige tijd
Dan komt zijn ex-burgemeesterschap van Elburg wellicht van pas, maar De Lange rekent er niet op. ‘Mensen kennen mij in deze streek en vertrouwen mij, maar mijn bekendheid zal snel verdwijnen. We hebben het overigens niet over miljoenen hoor. GlobalRize draait nu op 50.000 euro per jaar. Daar kun je alles voor doen en wereldwijd bekend mee worden. Onvoorstelbaar, hè? De begroting gaat volgend jaar naar 150.000 euro; nog steeds geen waanzinnig bedrag.’

Dat God zijn gebeden verhoorde met de brief van apostel Paulus aan de Romeinen, verbaasde Frans de Lange niet. ‘Ik heb in 2007 veel gebeden voordat ik in Elburg burgemeester werd. Ik heb de Heer gevraagd: “Zeg maar wat ik mag gaan doen.” Dat ik heb gebeden voor Elburg en nu voor GlobalRize snapt niet iedereen, maar ik heb zelf het gevoel dat mijn gebeden zijn verhoord. We hebben hier in Elburg een prachtige tijd gehad en veel goed werk kunnen doen. Elburg paste helemaal bij ons. Hier kun je nog echt burgervader zijn.

In gemeenten met meer dan 50.000 inwoners is de burgemeester een vergadertijger die van vergadering naar vergadering holt en tussen de bedrijven door nog wat burgervaderactiviteiten in zijn agenda probeert te proppen. Als ik alle vergaderingen afloop waarvoor ik ben uitgenodigd, dan ben ik als burgemeester van een gemeente met 23.000 inwoners ook al 36 uur onder de pannen. Maar wat is je effectieve waarde bij deze vergaderingen en wat is je waarde als je je agenda vrijmaakt en langsgaat bij dat echtpaar in de problemen? Het laatste had ik nog veel meer moeten doen.’

Biddende burgemeester
Op de agenda van burgemeester De Lange stonden negen jaar lang ook gebedsbijeenkomsten met inwoners en medebestuurders. Christelijk Nieuws noemt hem niet voor niets de biddende burgemeester. Frans de Lange: ‘Vanochtend heb ik nog gebeden met tien wethouders in de Veluwe. We delen ons leven en bidden na afloop voor de nood die er is, maar ook voor wijsheid voor ons werk als bestuurder. Het gezamenlijke gebed is heel verrijkend. Als je je rol van verbinder serieus neemt, dan is de positie van burgemeester vergelijkbaar met die van een dominee. Je spreekt veel mensen en vaak in bijzondere situaties. Aandacht voor iedereen, mensen niet over het hoofd zien. Een bemoedigend woord kan veel goed doen.’ Burgemeester De Lange is overtuigd christen, maar zegt zijn grenzen te kennen.

De Lange: ‘Ik wil er echt voor iedereen kunnen zijn en boven de partijen staan. Je vrijheid van meningsuiting is daardoor begrensd. Over een gevoelige kwestie als voltooid leven is het verstandig om als burgemeester niet het publieke debat aan te gaan. Dat begrijp ik, maar dat houdt wel in dat ik af en toe op mijn tong moet bijten.’ Vorige week liet burgemeester De Lange zich voor het laatst in vol ornaat in Elburg zien tijdens het jaarlijkse ‘Kerst in de Vesting’. In het vestingstadje is het tijdens dit festijn twee dagen 1900. Elk straatje lijkt door Anton Pieck geschilderd. Meisjes dragen kanten jurkjes, vissers knopen hun netten en ‘belhamels’ hollen rond op klompen. En in het schijnsel van de olielampen schreden Frans en Harmke de Lange als burgemeestersechtpaar anno 1900 voor het laatst door de Vischpoortstraat en de Smedestraat. Minzaam knikkend naar het volk en zich vertredend in een ordentelijk vestingstadje.

Voor een buitenstaander lijkt Elburg iedere dag zo bedaard en betamelijk. Frans de Lange: ‘De mensen zijn hier vriendelijk. Ze behouden het goede en hebben een zekere neiging tot conservatisme. Tijd en aandacht voor elkaar nemen, elkaar groeten, geloven en naastenliefde. Zij zijn onderdeel van het Elburg dat ik ben gaan koesteren. Nu ik dat zo zeg, merk ik dat ik dat enorm ga missen. Ik word daar warm van.’

Nooit saai
Elburg is conservatief en gemoedelijk, maar er is ook politieke dynamiek, waarschuwt De Lange. ‘In de oppositie zitten alle partijen die in Den Haag de toon zetten: VVD, PvdA, D66, CDA. De coalitie wordt hier gevormd door Christen- Unie, SGP en twee lokale partijen. De oppositie doet daarom verwoede pogingen om zich te onderscheiden. Daardoor is de lokale politiek hier nooit saai.’

Elburg is volgens De Lange ook lang zo gelijkvormig niet is als menigeen denkt. ‘De vijf kernen verschillen enorm van elkaar. De vesting Elburg is vanouds een vissersstadje, zoals Urk of Volendam. Die cultuur proef je. Doornspijk is een traditioneel kerkdorp. Bijna de helft van de inwoners stemt SGP. Dan heb je ‘t Harde. Daar wonen 7.000 mensen die veelal op de een of andere manier verbonden zijn met Defensie. Drie totaal verschillende culturen binnen een gemeente. Het mooie is dat je er als burgemeester voor iedereen in die kernen mag zijn. En wie is er tegenwoordig nog van iedereen?’

Maar ‘de Elburgers willen na negen jaar ook wel een nieuw verhaal horen’, concludeert burgemeester De Lange. En hij had zelf ook behoefte aan een nieuw chapiter. Hij bad en Romeinen 10:14 zette hem zoals gezegd definitief op het spoor van de zending. ‘Hoe kunnen ze in Hem geloven als ze niet over Hem hebben gehoord?

Maar waarom zouden wij in Hem moeten geloven en van De Lange over Hem moeten horen? Frans de Lange: ‘Omdat het evangelie levensgeluk en vrede geeft. Iedereen die in mij gelooft, heeft het eeuwige leven. Zo staat het op allerlei manieren in de Bijbel. Dat gun ik iedereen. Een eeuwig leven zonder pijn en verdriet; wat is er nu mooier?’


CV
Frans de Lange werd op 13 oktober 1965 geboren in Harderwijk. Na de havo werkte hij jarenlang als eendenhouder. Hij was daarnaast vanaf 1992 ook gemeenteraadslid voor de Christen- Unie in Harderwijk. In 2002 werd hij wethouder in deze plaats. Eind 2007 werd De Lange burgemeester van Elburg. Hij vertrekt daar op 1 februari 2017. Tot de verkiezingen op 15 maart ondersteunt hij C U-lijsttrekker Gert-Jan Segers. Daarna wordt De Lange directeur van GlobalRize, een organisatie die via internet (globalrize.nl) aan zending doet.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.