of 62812 LinkedIn

‘Ik ga doen waarvoor ik gemaakt ben’

Boudewijn Revis verruilt het wethouderschap in Den Haag voor een functie als directeur bij Staatsbosbeheer. Voor iemand die op de KMA is opgeleid tot uitvoerder, is dat niet zo’n opmerkelijke overstap. ‘Ik ben de politieke spelletjes steeds minder leuk gaan vinden.’

Boudewijn Revis verruilt het wethouderschap in Den Haag voor een functie als directeur bij Staatsbosbeheer. Voor iemand die op de KMA is opgeleid tot uitvoerder, is dat niet zo’n opmerkelijke overstap. ‘Ik ben de politieke spelletjes steeds minder leuk gaan vinden.’

Haagse wethouder Revis naar Staatsbosbeheer

Het was leuk geweest als Den Haag bij zijn afscheid als wethouder een professor dr. ir. P. Akkermansstraat of Cor van der Laakplein had gehad, maar dat eerbetoon aan Van Kooten en De Bie laat nog even op zich wachten. ‘De straten zijn er nog niet, maar het gaat nu snel. Er komt een nieuwe straat op de plek waar het hoofdkwartier van de luchtmacht stond. Wat mij betreft krijgt hij een Van-Kootenen- De-Bienaam. Ik denk dat veel Hagenaars dat leuk zullen vinden. De Vieze Mansteeg lijkt mij wat minder, maar de Jacobse en Van Esstraat zou mijn favoriet zijn’, lacht de Haagse wethouder Boudewijn Revis.

Revis (46) was jarenlang het politiekbestuurlijke gezicht van de Haagse stadsontwikkeling. De laatste maanden bestierde hij de bouw van het immense cultuurcentrum Amare, de aanleg van de Rotterdamsebaan en de gebiedsontwikkeling van het voormalige industrie- en bedrijventerrein de Binckhorst. Hier gaan de Koot-en-Bie straten komen. ‘De Binckhorst is één van de projecten waar ik de afgelopen jaren met veel plezier aan heb gewerkt’, zegt Revis. ‘Toen ik in 2012 als wethouder begon, lag de ontwikkeling ervan stil. Het wachten was op de aanleg van de Rotterdamsebaan, de verbindingsweg tussen het knooppunt Ypenburg en de centrumring. Eind dit jaar gaat de Rotterdamsebaan open. Hij heeft de Binckhorst wakker gekust. Het gebied is beter bereikbaar en aantrekkelijk geworden.’

Den Haag is het laatste decennium sowieso veel aantrekkelijker geworden, vindt wethouder Revis. ‘Dat is zeker niet per se mijn verdienste. Als je de afgelopen dertig jaar pakt, dan zie je dat colleges stap voor stap hebben gewerkt aan langjarige investeringen die meerdere colleges duurden. Met verkiezingen moesten ze ervoor zorgen dat ze geen haakse bochten maakten, maar de lange lijnen in de gaten hielden.’

Zwart gat
Revis roemt Adri Duivesteijn, die in de jaren '80 als wethouder met het plan ‘De Kern Gezond’ de grote stadsvernieuwing in gang zette. ‘De Haagse binnenstad was een groot zwart gat. Mensen wilden weg. Bussen reden door de stinkende Grote Marktstraat, er stond hier geen stadhuis en de gemeenteraad vergaderde in de Javastraat. Het leuke leven was in de ring. En nu bloeit het centrum. Let straks op het cultuurgebouw, waarover in 2014 een politieke oorlog is gevoerd. Het ontwerp is veranderd, het gebouw is tien meter verschoven, maar we hébben vastgehouden aan de lange lijn.

De politiek is wispelturig en het was gemakkelijker geweest om het cultuurgebouw te vergeten, maar door vol te houden willen mensen weer in het centrum wonen, studeren, winkelen en werken.’ Aan zee is hetzelfde gebeurd onder invloed van het programma ‘De Kust Gezond’, aldus Revis, die sinds 2018 ook Scheveningen bestiert. ‘Scheveningen Bad was versteend en de boulevard was verloederd.

Toen ik aantrad als wethouder, was de Pier failliet en wilde Steigenberger stoppen met het Kurhaus. Door jaar na jaar in de kust te investeren, staat er nu een reuzenrad op de Pier, is dat vieze stalen eiland weg, zijn de scharrige winkeltjes vernieuwd, is de noordelijke boulevard opgeknapt, staat er een paviljoen en is een parkeergarage gebouwd en is Legoland gekomen. Hartstikke mooi. Dat is wél een kwestie van doorzetten. Als er verkiezingen zijn, en ik heb er als wethouder twee meegemaakt, dan moet je de koers vasthouden.’

Dat doe je bijvoorbeeld door de sociale media met een flinke korrel zout te nemen, zegt Revis. ‘Als je je iets gaat aantrekken van wat iedereen op Facebook of Twitter over je zegt, dan houd je dit vak niet vol. Je moet het van je af laten glijden. Ik denk overigens dat sociale media geen aanwinst zijn voor een goed functionerende samenleving. Je moet als wethouder proberen om er zo min mogelijk mee te maken te hebben. Dat is lastig, want de sociale media bepalen in toenemende mate de agenda van de traditionele media én van de politiek. Een krantenartikel dat begint met: Op Twitter was ophef over … is luie journalistiek. Ga zelf de straat op.’

Luitenant
Dat Boudewijn Revis met brisante posten als stadsontwikkeling, binnenstad en Scheveningen in zijn portefeuille en scheldkanonnades op de sociale media acht jaar lang overeind is gebleven en op 1 oktober uit eigen beweging opstapt, heeft er misschien wel mee te maken dat de VVD-wethouder een militaire achtergrond heeft. Hij volgde aan de KMA de officiersopleiding en werd in de jaren ‘90 als luitenant twee keer uitgezonden naar Bosnië.

Revis: ‘Mijn motto als wethouder was doorzetten en samenwerken. Dat is wel heel erg gevormd op de KMA. Als je een militaire opleiding hebt gehad, dan weet je dat je onder vuur kunt komen te liggen. Niet wegrennen, maar doorgaan. En je kan het niet alleen; je werkt altijd in een team.’ Het bestuurdersteam in het IJspaleis kreeg in het najaar van 2019 kolossale klappen.

Op 1 oktober valt de Rijksrecherche de woningen en werkkamers van de wethouders De Mos en Guernaoui van Hart voor Den Haag/Groep de Mos binnen. Ze worden verdacht van corruptie. Op 6 oktober vertrekt burgemeester Krikke na een verwoestend rapport over de vonkenregen in Scheveningen. Ze meldt haar vertrek op … Instagram. Op 16 oktober stappen De Mos en Guernaoui formeel op.

Revis kan er met zijn pet nog steeds niet bij. ‘Het is ongekend dat in een college dat iedere dag knokt voor de stad en probeert samen de stad beter en mooier te maken, twee collega’s door het Openbaar Ministerie in alle vroegte van hun bed worden gelicht. Wat heb ik niet gezien, onder de tafel, of weet ik veel, wat er blijkbaar wel was?’

De schade voor de stad is volgens wethouder Revis enorm als mensen denken dat er in het stadsbestuur weleens mensen zouden kunnen zitten die niet door de beugel kunnen. ‘Burgers moeten op een integer bestuur kunnen rekenen. Ik moet als bestuurder ook op integere collega’s kunnen vertrouwen.’ Dat De Mos en Guernaoui na de invallen niet meteen opstapten, vindt Revis slecht. ‘Ik weet niet wat het OM aan feiten heeft en ook nu ga ik niet oordelen over mensen die nog voor de rechter moeten komen, maar ik vind wél dat je als bestuurder onmiddellijk dient af te treden na een inval in je huis en je werkkamer. Ook al vind je dat je 100 procent onschuldig bent, je maakt je eigenbelang ondergeschikt aan dat van de stad. Je treedt af en geeft de ruimte aan het herstel van de integriteit van het stadsbestuur. Daar had de Groep De Mos een beetje hulp bij nodig.’

Staatsbosbeheer
Eind december krijgen VVD, D66 en GroenLinks gezelschap in de Haagse coalitie van PvdA en CDA. Op 1 juli van dit jaar verkast VVD-burgemeester Van Zanen van Utrecht naar Den Haag. Rust in de tent. En wat doet de aanvoerder van de VVD in Den Haag? Die meldt de gemeenteraad dat hij aan de slag gaat bij Staatsbosbeheer. Geen burgemeesterschap in een grote stad? Revis: ‘Ik ben nu 46. Ik moet nog twintig jaar werken. Je kunt zeggen: ik zit goed in de politiek met al mijn connecties, ik solliciteer op een burgemeesterspost. Dat doe je dan een jaar of tien. Vast hartstikke leuk, maar dan ben ik 56 en heb ik een cv met twintig jaar politiek- bestuurlijke functies, maar geen ervaring in het bedrijfsleven of bij een grote organisatie. Ik heb dan niet met mijn poten in de uitvoering gestaan, terwijl van mij op de KMA wel een uitvoerder is gemaakt.

Ik vind als wethouder niets zo leuk als de uitvoering. De politieke spelletjes ben ik steeds minder leuk gaan vinden. Als ik op mijn 56ste door wil in het leidinggeven, dan kan dat. Als ik burgemeester wil worden, kan dat ook. Ik creëer nu meer kansen dan als ik het andersom zou doen.’ Revis krijgt de kans om bij Staatsbosbeheer in Amersfoort een nieuwe functie handen en voeten te geven: directeur terreinbeheer en ontwikkeling.

Staatsbosbeheer wordt volgens Revis een toonaangevende en ondernemende club. ‘De nadruk ligt nu nog op beheer, maar Staatsbosbeheer moet in het kader van het Klimaatakkoord en de stikstofafspraken meer aan natuurontwikkeling doen. Er moeten bossen worden aangelegd, er moeten veenweidegebieden worden vernat, landbouwgebieden moeten geschikt worden gemaakt voor extensieve landbouw. Daar is andere ervaring voor nodig, die heb ik. Ik heb als wethouder aan gebiedsontwikkeling gedaan. Ik heb bij de VNG met ministers en gedeputeerden aan tafel gezeten om te praten over de Omgevingswet en het stikstofbeleid. Ik heb de connecties en ken het domein.’

Revis mag in De Haag hebben gewerkt aan de ‘verstedelijking van Nederland’, hij zegt wel degelijk om groen te geven. ‘Ik ben zes jaar verantwoordelijk geweest voor het groenbeleid in Den Haag. We hebben meer bomen geplant dan ooit en werden de groenste stad van Nederland. Desondanks had ik regelmatig mensen aan mijn broek die actie voerden voor bomen. Dat snap ik. Als iets belangrijk is in Nederland, dan is het dat de woonomgeving groen blijft. Tegelijk: een populier die na zestig jaar op is, waait om. Die moet je kappen.’

Dat groen bestierde hij als wethouder – een ‘vrije’ vogel. De directeur terreinbeheer en ontwikkeling van Staatsbosbeheer is ‘gekooid’ door Den Haag. Revis: ‘Dat zal wennen zijn. De vrijheid van een wethouder is groot. Als je het goed doet, word je lijsttrekker, heb je grote invloed op het verkiezingsprogramma, onderhandel je om dat verkiezingsprogramma te laten terugkomen in het collegeakkoord en dan voer je zelf delen ervan uit als wethouder. Daar zijn ministers jaloers op. Zij dienen een regeerakkoord uit te voeren en iedere maandag krijgen ze doorgebeld wat er volgens de fractievoorzitters moet gebeuren.’ En toch bepalen zij wat directeur Revis straks moet doen. ‘De kaders komen uit Den Haag, maar je hebt vrijheid in de uitvoering. Dat grijpt terug op mijn opleiding aan de KMA. De laarzen liggen al achter in de auto. Ik ga de komende tien jaar doen waarvoor ik ben gemaakt.’  


CV
Boudewijn Revis (Nijmegen, 1974) studeerde operatiën en internationale betrekkingen aan de Koninklijke Militaire Academie in Breda en deed daarna bestuurskunde aan de Open Universiteit. Revis werkte van 1995 tot 2008 in verschillende functies bij Defensie. Hij werd tweemaal uitgezonden naar Bosnië- Herzegovina. Daarna werd hij hoofd communicatie/ campagnemanager bij het secretariaat van de VVD. Van 2010 tot 2012 was hij er directeur. Revis was van 2008 tot 2012 raadslid in Den Haag. In de jaren 2012- 2014 was hij wethouder financiën en stadsbeheer, van 2014 tot 2018 beheerde hij de portefeuilles binnenstad, stadsontwikkeling kerngebieden en buitenruimte. Sinds 2018 is Boudewijn Revis verantwoordelijk voor stadsontwikkeling en Scheveningen en sinds eind 2019 ook weer voor financiën. Op 1 oktober wordt hij directeur terreinbeheer en ontwikkeling bij Staatsbosbeheer.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.