of 64231 LinkedIn

Geen vergadering, geen inkomsten

Sinds de coronacrisis komt het Europees Parlement niet meer bijeen in Straatsburg. Daardoor loopt de regio miljoenen euro’s mis. Op 14 september is er eindelijk weer een plenaire vergadering gepland. Maar of die doorgaat?
© Shutterstock

Sinds de coronacrisis komt het Europees Parlement niet meer bijeen in Straatsburg. Daardoor loopt de regio miljoenen euro’s mis. Op 14 september is er eindelijk weer een plenaire vergadering gepland. Maar of die doorgaat?

Straatsburg hoopt ep weer te verwelkomen

Het parlement strijkt per vergadering doorgaans drie tot vier dagen in Straatsburg neer. Het gaat vanaf januari dit jaar om 705 Europarlementariërs. Maar zij komen nooit alleen. Ze nemen ook stafleden mee en krijgen journalisten achter zich aan. Die werken, slapen, eten, drinken en shoppen allemaal in de Franse stad en haar directe omgeving. De dagvergoedingen die ze krijgen – Europarlementariërs 323 euro per dag, journalisten 180 euro en voor stafleden is de vergoeding verwerkt in het salaris – slaan ze goeddeels in Straatsburg stuk. Met het wegblijven van het EP sinds maart heeft de plaatselijke middenstand het moeilijk en er is al gepleit voor een gratis bus naar het centrum van Straatsburg en gratis parkeren.

In Straatsburg is de terugkeer van de leden van het Europees Parlement volgens de kersverse burgemeester Jeanne Barseghian alleen al vanuit economisch en sociaal oogpunt dan ook goed nieuws. ‘De gezondheidscrisis, die het gevolg was van de annulering van parlementaire zittingen, had een impact op het hele leven van de lokale economie. Tijdens elke zitting reizen tussen 3.500 en 4.000 personeelsleden van Brussel naar Straatsburg, met inbegrip van de leden van het Europees Parlement. Naast deze cijfers zijn dat lobbyisten, journalisten en bezoekersgroepen. Het totale aantal mensen dat voor elke plenaire vergadering naar Straatsburg komt, bedraagt dus ongeveer 6.000 mensen, die tussen de drie en vier dagen in onze stad verblijven.’

Werkgelegenheid
Volgens schattingen dragen de internationale instituties gezamenlijk voor 600 miljoen bij aan de regio. Dankzij alle instituties samen is er 4,3 procent van de totale werkgelegenheid mee gemoeid. Barseghian: ‘Het ontbreken van het Europees Parlement heeft daarom grote gevolgen ge had voor belanghebbenden op het grondgebied van de stad en de Eurometropolis van Straatsburg en in de naburige Duitse stad Kehl.’ Want ook Kehl, aan de andere kant van de Rijn, heeft profijt van het parlement. Ook daar slapen mensen, nemen taxi’s of kopen ze een broodje als ze vanuit de ICE overstappen op de boemel of de tram naar Straatsburg.

Heel blij was Barseghian met het solidariteitsinitiatief van het Europees Parlement, dat als gevolg van de annulering van de plenaire zittingen in de hoofdzetel de deuren heeft geopend voor een Covid-testcentrum: de regio Grand Est was een van de zwaarst getroffen door de Covid 19-epidemie in Frankrijk, samen met Ile-de-France.

Lockdown
Voor burgemeester Barseghian is de terugkeer van de plenaire vergaderingen van het Europees Parlement uitstekend nieuws voor de stad en voor Frankrijk. ‘Het is in zekere zin een terugkeer naar ‘normaliteit’. Dit is in de eerste plaats goed nieuws voor de Europese Unie, die een institutionele werking vindt in overeenstemming met de verdragen die bindend zijn voor de Europese staten.’

Als alles goed gaat vergadert het Europees parlement deze maand weer in Straatsburg. Als alles goed gaat, want COVID-19 zorgt in Europa nog steeds voor plaatselijke lockdowns en wat op 14 september gepland is, kan een dag van tevoren opeens heel anders blijken te zijn. Volgens de burgemeester wordt in elk geval alles in het werk gesteld om de leden van het Europees Parlement, hun personeel en het personeel van de instelling ‘onder de beste en veiligste omstandigheden te huisvesten’. Er gelden wel regels.

Zo is het dragen van een mondmasker sinds 29 augustus verplicht in de openbare ruimte in alle gemeenten met meer dan 10.000 inwoners in de Bas- Rhin, waaronder Straatsburg. Hotels en restaurants, zoals alle bedrijven die het publiek verwelkomen, zijn onderworpen aan strenge gezondheidsprotocollen en regelmatige controles.


Eeuwig debat: Brussel of Straatsburg

Bij de uitbraak van COVID-19 probeerden veel Europarlementariërs de vestigingsplaats van het Europees Parlement in Straatsburg ter discussie te stellen.

Europarlementariërs uit meerdere landen riepen aan het begin van de crisis, toen de zittingen er stopten, dat dan ook maar moest worden afgezien van Straatsburg als vestigingsplaats. Maar dat moet unaniem worden afgesproken tussen de lidstaten en Frankrijk wil niet tornen aan de vestiging in Straatsburg. Het parlement maakt daar onderdeel uit van een hele infrastructuur van zeventig diplomatieke posten, de Raad van Europa, het Europees Hof van de Rechten van de Mens en een serie aan hoger onderwijsinstellingen.

Het is een eeuwig debat, moet het Europees Parlement naar Brussel of niet? Voor de christendemocratische Franse Europarlementariër Anne Sander is het vooral een absurd debat. ´Niet de Commissie of het Europees Parlement gaat over de vestiging, maar de lidstaten. En die vragen niet om een verhuizing. Als we die discussie zouden openen, moeten we over alle instituties praten, het hoofdkantoor van de centrale bank, de Europese Commissie, de agentschappen, alles.´ Een argument is geld. Schattingen van de kosten van de Straatsburgse vestiging van het parlement lopen uiteen van 50 tot 200 miljoen euro, dus 10 tot 40 cent per Europese burger per jaar. Maar voor Sander is ‘democratie niet samen te vatten in een prijs.’

Ook de milieubelasting is volgens haar geen argument. ´Ik deel de zorgen en ambities van de burgers op milieugebied. Wij mogen niet vergeten dat het Europees Parlement, maar ook de lokale autoriteiten van de Elzas veel inspanningen hebben geleverd om het reizen tussen Straatsburg en Brussel groener te maken en te verbeteren.´ Maar er is een belangrijker punt, meent burgemeester Jeanne Barseghian van Straatsburg. ´Het is in de eerste plaats een symbool, een politieke kwestie. Straatsburg is de zetel van het Europees Parlement, de instelling die de Europese burgers vertegenwoordigt. Straatsburg is de parlementaire en democratische hoofdstad van de Europese Unie, die is opgericht, omdat het tegelijkertijd één en divers is, op het beginsel van multi-polariteit, dat wil zeggen een geografische verdeling van de machtscentra in Europa, zo dicht mogelijk bij burgers en volkeren.´


Dagvergoeding
Het Parlement keert voor verblijf en daarmee samenhangende kosten een forfaitaire vergoeding uit van 323 euro voor iedere dag waarop de leden voor officiële werkzaamheden in Brussel of Straatsburg aanwezig zijn, op voorwaarde dat zij een register tekenen dat hun aanwezigheid bevestigt. De vergoeding is bedoeld voor hotelkosten, maaltijden en overige kosten. De vergoeding wordt gehalveerd als leden meer dan de helft van de hoofdelijke stemmingen missen op een dag waarop in de plenaire vergadering wordt gestemd, zelfs als zij aanwezig zijn en het presentieregister hebben getekend.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.