of 59082 LinkedIn

De taskforce is een man

Reageer
Als politiek Den Haag vroeger met een probleem zat, werd een commissie van wijzen opgetuigd om een uitweg te zoeken. Het bedrijfsleven was daarin vaak goed vertegenwoordigd, maar die directe invloed op het beleid nam af met de intrede van de Kaderwet adviescolleges in 1997. Het aantal commissies is er niet mee teruggedrongen, integendeel, al heeft het beestje nu vaak een andere naam.

Termen als stuurgroep, denktank en platform moeten de negatieve bijklank die het woord commissie oproept nu wegnemen. ‘Taskforce’ is de populairste alternatieve benaming die sinds de jaren negentig in zwang is. Het begrip is oorspronkelijk geïntroduceerd door de Amerikaanse marine en behoort tot het standaardvocabulaire van de Navo. In militaire organisaties worden taskforces ingezet om korte, duidelijk afgebakende opdrachten uit te voeren.

 

Volgens Harry Starren, directeur van VNO-NCW-managementcentrum De Baak, is de voorliefde voor de term in bestuurskringen te verklaren uit de daadkracht en resultaatgerichtheid die het woord uitstraalt. ‘Commissies maken beleid, zoeken naar draagvlak en adviseren, een taskforce gaat wat doen en creëert draagvlak door effectiviteit. Het is een mannelijke term, in tegenstelling tot de “vrouwelijke” commissie. Die associëren we vooral met overleg en onderlinge afstemming.’ Het is natuurlijk een modieus begrip, een beetje een hype, zegt Starren. ‘Maar het helpt wel. Tot het niet meer helpt, het een cliché geworden is en de vakbladen erover gaan schrijven.’

 

Wat kost dat?
De betaling van leden van ad hoc-commissies is geregeld in het zogeheten Vacatiegeldenbesluit. Dat besluit bepaalt dat leden van een commissie 135 euro per vergadering krijgen, waarbij twee vergaderingen op één dag tellen als één vergadering. De vergoeding van de voorzitter is 130 procent. Het ministerie dat de opdracht verleent, kan de commissie aanmerken als ‘zwaar’ en dan gaan de vergoedingen omhoog: 200 euro voor een ‘gewoon’ lid, en opnieuw 30 procent opslag voor de voorzitter.

 

Eventuele kosten zoals reis- en verblijfskosten, gebruik van de eigen telefoon en dergelijke zijn bij de vergoeding inbegrepen. Binnenlands Bestuur probeerde een beeld te krijgen van de uiteindelijke kosten van een commissie. Het ministerie van Sociale Zaken is verzocht om inzage te geven in de financiën van de met het ontslagrecht belaste commissie-Bakker, maar die gegevens wil het ministerie niet verstrekken. Een woordvoerder wilde alleen mededelen dat het ministerie zich bij de betalingen heeft gehouden aan het Vacatiegeldenbesluit.

 

Kijk hier voor het overzicht van commissies en taskforces (PDF)

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.