of 58952 LinkedIn

De brandweer mag wat kosten

Voor wie alles over de brandweer in Nederland wil weten, is Burgers, bestuur en brandweer een uitermate geschikt boek. A llereerst wordt een historisch overzicht gegeven waarin verhaald wordt hoe brandweerzorg tot een collectieve verantwoordelijkheid en taak van de centrale overheid is geworden en hoe steeds is gezocht naar een balans tussen maatregelen gericht op preventie en brandbestrijding. Dit wordt gevolgd door longitudinale gegevens over kosten, effecten, opkomsttijden en slachtoffers in Nederland, en een hoofdstuk over het belang dat burgers hechten aan verschillende brandweertaken.

Burger wil betalen voor snelheid

Wat blijkt is dat ondanks de toegenomen aandacht voor bijvoorbeeld preventie, het tijdig en altijd uitrukken voor brandbestrijding en hulpverlening veruit de meeste prioriteit krijgt. Haast de helft van de ondervraagden is zelfs bereid daar meer belasting voor te betalen.

Oorspronkelijk betreft het boek van Ron de Wit een proefschrift en dat maakt dat delen van de navolgende hoofdstukken nogal technisch van aard zijn. Daarin staat centraal hoe rationeel de besluiten zijn over brandweerzorg en de kosten daarvan als die door burgers dan wel bestuurders zouden worden genomen. Zo blijken burgers bereid 8,76 – 18,32 euro over te hebben voor een brandweer die een minuut eerder ter plaatse is. Voor een woonkern met 20.000 inwoners zou de verplaatsing van een brandweerkazerne waarmee die snelheid wordt bereikt dan niet meer moeten kosten dan 180.000 tot 360.000 euro. Dat is interessante informatie voor bestuurders.

Is verplaatsing duurder, dan moet je het niet doen, is het goedkoper dan wel. In het algemeen wordt in dit boek een mooi overzicht gegeven van de mogelijkheden en beperkingen van kosten-batenanalyses. Daarna wordt verslag gedaan van een onderzoek onder burgemeesters. Onderzocht werd of hun beslissingen veranderen als zij over meer informatie beschikken. Hoewel burgemeesters zelf zeggen informatie over kosten-baten, de mening van de raad, of van de bevolking zeer belangrijk te vinden, blijkt hun besluitvorming over bijvoorbeeld het sluiten van een brandweerkazerne er uiteindelijk nauwelijks door beïnvloed.

Zij handelen volgens De Wit vanuit het gevoel dat zij de ervaren beslissers zijn die weten wat verstandig is. Volgens de schrijver valt er wel wat te verbeteren aan de rationaliteit van besluitvorming over brandveiligheid. Zijn aanbeveling is dat de brandweer prioriteit legt bij paraatheid en garantie van een snelle uitruk en het minder te zoeken in een nog verdere professionalisering van de brandweermensen.


Citaat uit het boek:
‘Vanuit wetenschappelijk perspectief zou de brandweer zich wat minder moeten richten op investeren in meer preventie’


Burgers, bestuur en brandweer door Ron de Wit, Boom Bestuurskunde, 2019, 368 pagina’s, 48 euro

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.