of 60249 LinkedIn

Bedreigen van bestuurder zinloos

Het bedreigen van wethouders is geen effectieve manier om de besluitvorming te beïnvloeden. Dat is de hoofdconclusie die Diana Marijnissen trekt in dit door Boom uitgegeven proefschrift. Veel belangrijker is echter dat zulke bedreigingen wel degelijk effectief zijn in het leven zuur maken van de wethouders. Zo schrijft de auteur: “Tijdens de interviews toonden diverse wethouders hevige emoties… Kennelijk heeft de bedreiging in die gevallen bewust of onbewust veel impact gehad.”

Besluiten blijken onwrikbaar
 
Tot nu was er alleen onderzoek naar de verklaring van bedreigingen. Het gaat daarbij om schelden, slaan, schoppen, steken of zelfs schieten. Bij bedreigingen gaat het om emotionele uitingsvormen, of zoals de auteur stelt, alle acties die als zodanig door de betrokkenen worden ervaren. In 2018 stelde 29 procent van alle politieke ambtsdragers in het voorgaande jaar met een of meerdere vormen van agressie en geweld door burgers te zijn geconfronteerd. Bij burgemeesters en wethouders gaat het zelfs om meer dan vier op de tien die dat overkomt. Qua da-ders gaat het vooral om verwarde mensen en machteloos gefrustreerde mensen, waarbij uit ander onderzoek blijkt dat als iemand je bedreigt de kans kleiner wordt dat die persoon de bedreiging ook daadwerkelijk omzet in agressief gedrag.

Mensen die je echt iets willen aandoen, kondigen dat niet van te voren aan. Veel dreigers zijn dan ook niet uit op agressie, maar veeleer op hulp, genoegdoening of een luisterend oor, waarbij een groot deel geestelijk ziek is.

Wethouders kunnen daar volgens dit onderzoek op drie manieren op reageren, namelijk strijdlustig en daadkrachtig, kwetsbaar en bedachtzaam, of nuchter en aanvaardend. Wat verder blijkt is dat tot welk type de wethouder ook hoort, zijn of haar besluitvorming er niet door verandert. Er is wel invloed op het besluitvormingsproces, maar niet op het te nemen besluit.

Het onderzoek leidt tot aanbevelingen betreffende preventie – registreer alle bedreigingen, neem ze serieus, zorg voor een werkklimaat waarin hierover open kan worden gepraat, en biedt emotieregulatietrainingen aan als onderdeel van HRM beleid; tot aanbevelingen betreffende repressie – doe aangifte, zorg voor goede interne communicatie en voor psychosociale begeleiding; en tot aanbevelingen betreffende nazorg – bedreigingen kunnen lang nawerken en leiden tot reputatieschade voor het beroep.

Wat je verder ook van het verrichte onderzoek vindt, het is een uitermate actueel onderwerp en hopelijk het begin van veel verdergaand onderzoek naar dit nijpende probleem.


Citaat uit het boek ‘Het is anoniem en laf, dat maakt mij strijdbaar, maar je bent tegelijkertijd ook heel onmachtig’


Bedreigde wethouders door Diana Marijnissen, Boom Criminologie, 2019, 281 pagina’s 42,50 euro   

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.