of 62812 LinkedIn

Achtergrond

 • Natie der polderregenten

  Onze postzegelnatie behoort tot de meest welvarende ter wereld en heeft ongeveer de minst corrupte gezagsdragers. Tegelijkertijd bedreigen diezelfde ‘polderregenten’ onze democratie, concludeert hoogleraar Staats- en bestuursrecht Wim Voermans in Het land moet bestuurd worden.

 • Is het toezicht dat gemeenten en provincies houden op naleving van milieuregels echt niet beter geworden? De commissie-Van Aartsen kwam vorige week met een onthullend rapport. Ingrijpen is keihard nodig, bewijst ook onderzoek van Binnenlands Bestuur.

  Handhavers aan de leiband

  Twintig jaar na de oerknal in een Enschedese vuurwerkfabriek zijn er nog steeds incidenten als de grafietregens van Tata Steel. Is het toezicht dat gemeenten en provincies houden op naleving van milieuregels echt niet beter geworden? De commissie-Van Aartsen kwam vorige week met een onthullend rapport. Ingrijpen is keihard nodig, bewijst ook onderzoek van Binnenlands Bestuur.

 • Dat is het enorme bedrag dat is voorzien in de ‘Next Generation Italia’, het zogeheten nationale herstel- en veerkrachtplan. Het is nog opgesteld onder de vorige regering – die van Giuseppe Conte. Mario Draghi, de nieuwe premier, belooft het project te versnellen. Het herstart-geld zal in een relatief korte tijd moeten worden uitgegeven, met arbeiders die zonder ophouden aan het werk zijn: drie ploegen, 24 uur per dag – inclusief alle door de vakbonden toegekende garanties wat betreft rusttijden en vergoedingen.

  Herstart Italië: miljarden in spoor

  Waar Nederland nog geen begin van een plan heeft, start Italië met het investeren van 32 miljard van hun ruim 200 miljard tellende EU-herstelfonds in de modernisering van de infrastructuur, en met name dan het spoor. Goed voor de werkgelegenheid en alle regio’s profiteren.

 • In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen brengt Binnenlands Bestuur een serie interviews met lijsttrekkers of de nummers 2 van politieke partijen. Welke rol zien zij weggelegd voor gemeenten?
Deel 5: Tamara van Ark van de VVD.

  VVD: ‘Wij zetten in op draagvlak’

  De VVD kent in haar verkiezingsprogramma een sterkere rol toe aan de overheid. Ook voor de lokale, want we moeten immers ‘samen aan de slag’. De VVD wil meer geld voor de jeugdzorg en een ‘bouwbonus’ voor gemeenten die veel nieuwbouw realiseren.

 • In de afgelopen decennia is gekozen voor grote decentralisaties van taken, bevoegdheden en financiën van het rijk naar de provincies en gemeenten. Historisch gezien gaat het om een omkering van een zeer lange periode van centralisatie die aanbrak met de Franse Revolutie en de totstandkoming van de Bataafse Republiek in 1795. Voor die tijd hadden de steden de macht en in de tijd van de van de ‘Zeven Provinciën’ was het juist het rijk dat voortdurend met de pet moest rondgaan.

  Bouwen aan toekomstig bestuur

  Reageer

  De verkiezingen en een nieuwe kabinetsperiode komen eraan. Het wordt voor het openbaar bestuur een belang rijke fase: van crisis beleid naar richting geven aan een toekomstbestendige samenleving. Hoe het rijk en decentrale over heden daarin samenwerken, wordt volgens Ard Schilder en Erik Roest een belangrijke factor. Opvallend is echter dat het daar in verkiezingsprogrammaís en debatten maar beperkt over gaat. Hoe bouwen we een goed, toekomstbestendig bestuur?

 • © GroenLinks

  GroenLinks: ‘Meer vrijheid voor gemeenten’

  GroenLinks wil een snelle en rechtvaardige klimaataanpak. Als het aan Tweede Kamerlid Corinne Ellemeet ligt, in combinatie met meer beleidsvrijheid voor gemeenten en verhoging van het gemeentefonds. ‘Bij lokale problemen moet je kijken naar maatwerk.’

 • De CONT-Commissie van het parlement, belast met de begrotingscontrole, wil graag weten wie de uiteindelijke ontvangers van de Europese fondsen zijn. De commissie wil beleid maken op basis van feiten. Als die feiten slechts deels bekend zijn, is het lastig sturen. Ook wil de CONT-commissie weten hoe er wordt gerapporteerd. Ook dat is een probleem. CEPS-onderzoeksleider Willem Pieter de Groen presenteerde de voorlopige resultaten voor de parlementaire commissie.

  Eindbestemming EU-fondsen vaak buiten beeld

  Waar en vooral bij wie komen de honderden miljarden van het Europees landbouw- en cohesiebeleid uiteindelijk terecht? Niemand blijkt overzicht te hebben. Het Europees Parlement werkt aan meer transparantie. Maar de lidstaten, ook Nederland, lopen niet zo hard.

 • © Shutterstock

  D66: ‘We moeten gemeenten beter helpen’

  Gemeenten hebben geld en ruimte nodig om al die taken waarvoor ze als eerste overheid aan de lat staan, goed te kunnen uitvoeren. Als kleine gemeenten te afhankelijk worden van regionale samenwerkingsverbanden, moeten zij fuseren. En die rechtstreeks gekozen burgemeester? ‘Daarvoor is de weg nu vrijgemaakt’, stelt D66-fractievoorzitter Rob Jetten.

 • Bert Blase schreef het boek Opstand in de polder. Op weg naar een nieuwe democratie. Een bondig relaas over hoe en waarom de vaderlandse democratie uit het slop moet worden gehaald. Want dat de ‘oude democratie’ – vooral die in Den Haag – zijn langste tijd heeft gehad, staat voor Bert Blase als een paal boven water.

  ‘Revolutie in de polder’

  De samenleving is de traditionele politieke instituties voorbij gesneld. Opstand is het gevolg, aldus Code Oranjedenker Bert Blase. Die opstandigheid hoort onder aanvoering van Richard de Mos thuis in het parlement. ‘Hij bereikt de mensen.’

 • © Shutterstock

  SP: geen nieuwe decentralisaties

  Gemeenten hebben hun handen nog vol aan de ondersteuning van hun kwetsbare inwoners. Wat SP-lijsttrekker Lilian Marijnissen betreft, worden er daarom voorlopig geen nieuwe taken ‘over de schutting gegooid’. Dus geen Omgevingswet, geen doordecentralisatie beschermd wonen. Wel: structureel meer geld voor gemeenten.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers

Alle whitepapers

Dossiers

Mystery Burger: de podcast

Even genoeg naar uw scherm gestaard?  Beluister vanaf nu de columns van de Mystery Burger als podcast!