of 59854 LinkedIn

Genomineerden Beste Lokale Bestuurder 2018

10 genomineerden Beste Bestuurder 2018

 

AfbeeldingGedeputeerde Floor Vermeulen, provincie Zuid-Holland
Deze jonge gedeputeerde durft buiten de provinciegrenzen te kijken en is niet te beroerd om zijn handen uit de mouwen te steken. Hij wordt communicatief én daadkrachtig gezien. Hij beschikt over een perfecte helicopterview, waardoor hij continu op de hoogte is van de samenhang tussen de diverse dossiers. Zijn gedrevenheid en interesse voor de provinciale zaak is constant aanwezig en hij neemt er de tijd voor om alle verschillende facetten en inzichten tot zich te laten komen. “Zijn werktijd lijkt onbeperkt en zijn inzet voor de provincie kent geen grenzen”, aldus een van zijn stemmers. 

 

Afbeelding

Wethouder Renate Richters, Eindhoven
Wethouder Richters staat in haar gemeente Eindhoven niet altijd voor gemakkelijke opgaven. De manier waarop zij die oppakt laat zien dat ze met recht gedreven genoemd mag worden. Grote opdrachten binnen het sociaal domein pakt Richters op samen met raad en inwoners. Ze maakt altijd ruimte voor verhalen van inwoners. Ze is nieuwsgierig naar de gevolgen van keuzes die worden gemaakt in het beleid. Ze vraagt door naar de effecten van die keuzes en legt deze altijd eerlijk op tafel. In de toelichting schreven mensen dat zij altijd haar verantwoordelijkheid neemt. 

AfbeeldingGedeputeerde Michiel Scheffer, provincie Gelderland
Niet de meest gebruikelijke vaardigheden worden bij gedeputeerde Scheffer uit Gelderland genoemd. Hij wordt veelvuldig geprezen om zijn effectiviteit en creativiteit. De portefeuilles economie, innovatie en Europa passen goed bij hem. Hij wordt veelvuldig geprezen om het netwerk dat hij voor de provincie Gelderland opbouwt. Hiermee probeert hij Gelderland op de kaart te krijgen bij ondernemend Nederland. Een echte netwerker die met nieuwe oplossingen voor problemen durft te komen. 

AfbeeldingBurgemeester Ahmed Aboutaleb, Rotterdam
Aboutaleb is en blijft een constante factor in de top 10 van deze verkiezing. Hij is daadkrachtig en wordt een voorbeeld voor anderen genoemd. Hij wordt geprezen om zijn empathie en zijn missie om mensen met elkaar te verbinden in de stad. Zijn constante strijd tegen polarisatie trekt veel landelijke aandacht. Zijn pleidooi om daklozen geen boetes te geven maar hulp, leverde hem veel reacties en complimenten op. Een echte Rotterdamse burgervader. 


Afbeelding
Burgemeester Martijn Dadema, Raalte
Als de stemmers burgemeester Dadema moeten omschrijven zijn ze het allemaal eens: betrokken. Die betrokkenheid uit zich in verschillende dingen. Inwoners voelen geen schroom om hem aan te spreken met problemen. Hij voelt buitengewoon goed aan wanneer hij moet spreken of zwijgen. Hij is duidelijk en communicatief. En dat communicatief is niet overdreven, hij wordt genoemd als een van de burgemeesters die het best gebruik maakt van zijn social media kanalen. 


AfbeeldingWethouder Lot van Hooijdonk, Utrecht
Al twee keer eerder won zij de prijs voor beste bestuurder onder de veertig jaar. Dit jaar is zij voor het eerst genomineerd als Beste Bestuurder. Deze Utrechtse wethouder wordt geprezen om haar daadkracht. Zij zet zich in voor een duurzamere samenleving waarbij mobiliteit centraal staat. Zij draait haar hand niet om voor complexe vraagstukken als de energietransitie en verduurzaming van de stad. Een van de stemmers noemde haar met recht een onvermoeibare en realistische strijdster voor gedragen groene oplossingen. 

Afbeelding

Wethouder Linda Voortman, Utrecht

Woorden die wethouder Voortman omschrijven zijn: gedreven, betrokken en oprecht. Dit laat ze zien in de manier waarop zij is begaan met mensen die het minder getroffen hebben, de wijze waarop ze zich door hen laat informeren en het belang dat zij hecht aan bijvoorbeeld ervaringsdeskundigheid. Ze wil werk maken van de uitdagingen op haar portefeuilles en gaat het debat over moeilijke onderwerpen niet uit de weg. 

 

 

AfbeeldingGedeputeerde Dennis Straat, provincie Utrecht
Op het gebied van verkeersveiligheid heeft de heer Straat de handen flink uit de mouwen gestoken. In korte tijd heeft hij grote stappen kunnen zetten in langslepende dossiers als de Uithoflijn. Moeilijke dossiers worden opgepakt door zijn analytische blik en effectief handelen. Hij weet hoe hij moet schakelen tussen de inwoners en de mede bestuurders. Hij kan goede keuzes maken, ook in stressvolle periodes. “Het belangrijkste is dat hij moeilijke dossiers weer bespreekbaar heeft kunnen maken”, aldus een van zijn stemmers. 


Afbeelding

Commissaris van de Koning Clemens Cornielje, provincie Gelderland
Voor de vierde maal bereikt Cornielje de top 10 van Beste Bestuurders. Zijn meest genoemde vaardigheden zijn: integer, betrokken, oprecht en eerlijk. Hij wordt geroemd om zijn inzet, betrokkenheid en menselijke warmte. Zelfs tijdens zijn ziekte was hij altijd voorbereid en ingelezen. De provincie gaat per 1 februari 2019 een goed bestuurder missen. Een van de stemmers zei: “Hij handelt altijd met respect voor alle deelnemers aan het politieke debat en betrokken bij de inwoners van de provincie”.
 

Afbeelding

Burgemeester Wobine Buijs-Glaudemans, Oss

Haar optreden tijdens en na het spoordrama met de Stint heeft veel indruk gemaakt bij de stemmers van Beste Bestuurder. Haar manier van doen, er zijn voor de nabestaanden, de school en de kinderopvang, maar ook het oog dat ze had voor de hulpverleners, heeft diepe indruk achtergelaten. Ook roemen mensen haar strijd tegen ondermijning. Ze heeft een lijn getrokken en deze lijn consequent gehanteerd. Ze wordt omschreven als moedig, betrokken en daadkrachtig. Mooie woorden voor de burgemeester van Oss. 


 

Top 3 genomineerden Beste Bestuurder kleine gemeente (<35.000) 2018


AfbeeldingWethouder Roy de Witte, Tubbergen

Roy de Witte is sinds april 2014 wethouder van de Gemeente Tubbergen. Hij zet zich sterk in voor de leefbaarheid en vitaliteit van de kleine kernen, wat in 2017 leidde tot toetreding van het bestuur van de Overijsselse vereniging die zich daarvoor hard maakt. Door collega’s wordt hij beschreven als voortvarend en ondernemend. Iemand die zijn nek uit durft te steken, makkelijk knopen doorhakt en altijd het belang van de gemeente vooropstelt; daar mag de gemeente Tubbergen blij mee zijn. 

 

AfbeeldingBurgemeester Joris Bengevoord, Winterswijk
Joris Bengevoord is sinds april 2017 burgemeester van zijn geboortedorp Winterswijk en was met zijn 32-jarige leeftijd destijds de jongste burgemeester van Nederland. En “Winterswijk mag zich gelukkig prijzen met zo’n burgemeester”, aldus één van zijn collega-bestuurders. Waar zit hem dat in? Bijvoorbeeld in de stevige trekkersrol die hij in de regio vervult, het gemak waarmee hij contacten legt met relevante spelers in het veld en de wijze waarop hij vernieuwingen doorvoert. Hij scoort dan ook hoog op de eigenschappen “gedreven” en “communicatief”. 

 

AfbeeldingBurgemeester Gerdo van Grootheest, Culemborg

“De meest populaire persoon van onze stad”, zo wordt Gerdo van Grootheest door zijn collega’s omschreven. Hij was eerder wethouder in Maastricht en is sinds juni 2017 burgemeester van Culemborg. Collega-bestuurders zien hem als iemand die heeft geïnvesteerd in de kennismaking met inwoners en een duidelijke toekomstvisie heeft op de positie van Culemborg in de regio. Ook de wijze waarop hij zich heeft ingezet om twee Oekraïense broertjes die in Culemborg woonden, in Nederland te laten blijven is niet onopgemerkt gebleven.  


Top 3 genomineerden Beste Jonge Bestuurder (<40) 2018


AfbeeldingWethouder Bas Vollebregt, Delft
Hij wordt omschreven als vernieuwend en ondernemend. Ooit naar Delft gekomen om te studeren, is hij daar nu wethouder. Als wethouder weet hij niet alleen ondernemers, winkeliers en kennisinstellingen met elkaar te laten samenwerken, maar brengt hij ook techniek en innovatie naar de stad. Hij wordt geprezen om zijn vernieuwing en zijn motivatie. “Hij durft uit te proberen, te experimenteren. Kijkt wat er wel kan, in plaats van wat er niet kan”, schrijft een van zijn stemmers. 


Afbeelding

Wethouder Robbert-Jan van Duijn, Aalsmeer

Zijn meest genoemde eigenschappen zijn betrokken en deskundig. Dat hij wel weet waar hij over praat blijkt uit de manier waarop hij als wethouder van Aalsmeer lid werd van de Raad van Advies inzake Schiphol. “Met dossierkennis en een goed geheugen heeft hij een goed oog voor het gelijk behandelen van alle belanghebbenden bij welk dossier dan ook”,  aldus een van de stemmers. Een open bestuursstijl met oog voor alle belanghebbenden omschrijven deze jonge wethouder. 

 

Afbeelding

Wethouder Maarten van Ooijen, Utrecht
Jong, gedreven, vol met passie. Woorden die deze jonge wethouder uit Utrecht omschrijven. Zijn inzet is niet onopgemerkt gebleven. Op 28-jarige leeftijd werd hij wethouder in de gemeente Utrecht met portefeuilles als maatschappelijke ondersteuning, welzijn, asiel en immigratie. Hij wordt geprezen om zijn kennis van organisaties en belangenbehartigers en inhoudelijke kennis op zijn portefeuille. Dat helpt hem bij het uitdragen van een richtinggevende visie, kunnen besturen en uitleggen aan de mensen waar hij mee te maken heeft. 


Top 5 genomineerden Best Bestuurde decentrale overheid 2018

Waterschap Vallei en Veluwe
Waterschap Vallei en Veluwe zorgt voor veilige dijken, optimale waterstanden en waterzuivering voor (delen van) de provincies Utrecht, Gelderland en Overijssel. En dit is al haar derde nominatie op rij in de categorie best bestuurde decentrale overheid. Hoe dat kan? Bijvoorbeeld vanwege haar voortrekkersrol op het gebied van circulaire economie, en dat dan ook nog gecombineerd met lage belastingtarieven. Innovatief, daadkrachtig en midden in de maatschappij; dat is wat het Waterschap volgens kenners typeert. De wijze waarop de versteviging van de Grebbedijk als gebiedsopgave wordt benaderd, is daarvan een voorbeeld. 

Waterschap Rivierenland
Waterschap Rivierenland is één van maar liefst drie waterschappen in de top 5 en zorgt voor schoon, voldoende water en veilige dijken in (delen van) de provincies Zuid-Holland, Gelderland, Noord-Brabant en Utrecht. De wijze waarop de dijkversterkingen zijn aangepakt wordt genoemd als een positief voorbeeld. Maar ook het feit dat het waterschap actief innoveert en daarbij bovendien inwoners, bedrijven en organisatie betrekt, is een belangrijke reden voor deze nominatie. De gezamenlijkheid in het vormgeven van innovatieve projecten is een groot pluspunt van dit waterschap. 

Waterschap Rijn en IJssel

Waterschap Rijn en IJssel beheert het oppervlaktewater en grondwater in de Achterhoek, de Liemers en een klein stukje Overijssel. Het waterschap wordt geprezen om de wijze waarop ze écht werk maakt van verduurzaming. Los van de maatregelen die het waterschap daartoe zelf neemt, weet ze andere overheden en organisaties in haar plannen te betrekken. De samenwerking met gemeenten wordt daarbij “uitstekend” genoemd. Ook de wijze waarop het waterschap zich inzet om haar eigen positie richting inwoners te verbeteren verklaart deze plek in de top 5. 

Gemeente De Wolden
De Drentse gemeente De Wolden staat voor het tweede jaar op rij in de top vijf van best bestuurde decentrale overheden.  En waarom? Weinig bureaucratie, waardoor burgers goed en snel geholpen worden. Ook de manier waarop De Wolden ruimte biedt aan burgerinitiatieven en haar inwoners actief betrekt bij de ontwikkeling van beleid, is een grote pré. Vernieuwing zonder dat het persoonlijke verloren gaat: wat wil je als inwoner nog meer? 

Gemeente Lelystad
De Flevolandse gemeente Lelystad heeft het allemaal: natuur, cultuur, een vliegveld en blijkbaar een goed bestuur. De gemeente dankt deze nominatie aan het feit dat ze met een relatief kleine organisatie, toch een voortrekkersrol weet te pakken. Specifiek wordt het traject “Lelystad Next Level” genoemd. In dat traject werken vertegenwoordigers van gemeente, provincie en ministerie aan de duurzame en innovatieve ontwikkeling van de Lelystad. 


 

Verstuur dit artikel naar Google+

Locatie Kompas 2019

Estafette Vernieuwing Lokaal Bestuur

Theater Het Speelhuis, 

Speelhuisplein 2, 5707 DZ Helmond

** GEBRUIK VOOR NAVIGATIE KROMME STEENWEG 29 I.V.M. RECENTE ADRESWIJZIGING**

 

GRATIS TOEGANG EN INCLUSIEF LUNCH

 

Datum: 17 januari 2019

Tijd: 12:00 - 17:00 uur
Wie: Binnenlands Bestuur

Info: José Salhi (020) 573 36 62
         jsalhi@binnenlandsbestuur.nl

 

Afbeelding

 

 

sponsor Kompas 2019:

 

Afbeelding

 

Afbeelding

U kunt helaas niet meer stemmen.